(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide

(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide 更多供应商
公司名称: 上海朗旭生物科技有限公司  
联系电话: 021-50800795
产品介绍: 英文名称:(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide
CAS:110314-10-8
纯度:98%min 包装信息:1kg; 5kg; 25kg
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide
英文同义词:(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide
CAS号:110314-10-8
分子式:
分子量:0
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:Mol File
(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide
(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide 性质
安全信息
"(S)-α-ethyl-α-hydroxy-1,1-(ethylenedioxy)-6-hydroxymethyl-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-7-[N-(1S)-1-phenylethyl]acetamide" 相关产品信息