ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate

ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate 更多供应商
公司名称: 上海腾渤医药科技有限公司  
联系电话: 021-54338626
产品介绍: 英文名称:ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate
CAS:118988-04-8
纯度:95% 包装信息:5g,10g,100g,1kg
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate
英文同义词:ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate
CAS号:118988-04-8
分子式:C10H20O6
分子量:236.2622
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:118988-04-8.mol
ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate
ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate 性质
安全信息
"ethyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate" 相关产品信息