1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine

1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine 更多供应商
公司名称: 药明览博(武汉)化学科技有限公司  
联系电话: 022-59987777//QQ:79021576
产品介绍: 英文名称:1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS:1226186-68-0
纯度:95%+ 包装信息:1G,5G,10G,25G,50G,100G,250G
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine
英文同义词:1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS号:1226186-68-0
分子式:C11H12ClN3
分子量:221.68608
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:1226186-68-0.mol
1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine
1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine 性质
安全信息
"1-(4-chlorophenyl)-3-ethyl-1H-pyrazol-5-amine" 相关产品信息