(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate

(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 更多供应商
公司名称: 上海拓青化工有限公司  
联系电话: +86 21 5161 9050/ 5187 7795
产品介绍: 英文名称:(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
CAS:152326-82-4
纯度:98% 包装信息:25G;50G;100G;500G;1KG;10KG;50KG
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
英文同义词:(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
CAS号:152326-82-4
分子式:C20H23NO3
分子量:325.40152
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:152326-82-4.mol
(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 性质
安全信息
"(S)-ethyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate" 相关产品信息