4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene

4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene 更多供应商
公司名称: 上海拓青化工有限公司  
联系电话: +86 21 5161 9050/ 5187 7795
产品介绍: 英文名称:4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene
CAS:937013-40-6
纯度:98% 包装信息:25G;50G;100G;500G;1KG;10KG;50KG
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene
英文同义词:4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene
CAS号:937013-40-6
分子式:C9H9ClO
分子量:168.62016
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:937013-40-6.mol
4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene
4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene 性质
安全信息
"4-chloro-1-methoxy-2-vinylbenzene" 相关产品信息