Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]-

Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]- 更多供应商
公司名称: 上海拓青化工有限公司  
联系电话: +86 21 5161 9050/ 5187 7795
产品介绍: 英文名称:Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]-
CAS:1239278-75-1
纯度:98% 包装信息:25G;50G;100G;500G;1KG;10KG;50KG
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]-
英文同义词:Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]-
CAS号:1239278-75-1
分子式:C17H23NO7S
分子量:385.43202
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:1239278-75-1.mol
Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]-
Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]- 性质
安全信息
"Benzoic acid,3-(cyclopropylmethoxy)-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl](methylsulfonyl)amino]-" 相关产品信息