3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine

3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine 更多供应商
公司名称: 上海安米克化学品有限公司  
联系电话: 021-021-31261685 17321281695
产品介绍: 英文名称:3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine
CAS:1824095-31-9
纯度:97% 包装信息:1g,100g,1kg
基本信息
中文名称:
中文同义词:
英文名称:3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine
英文同义词:3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine
CAS号:1824095-31-9
分子式:C8H6ClN3O
分子量:195.61
EINECS号:
相关类别:
Mol文件:1824095-31-9.mol
3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine
3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine 性质
安全信息
"3-chloro-8-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine" 相关产品信息()