ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse Korean
1 2 3 4 5 6 7 8 9
61967-93-9sodium 1-amino-4-[[3-(2-hydroxyethylsulfamoyl)-4,5-dimethyl-phenyl]amino]-9,10-dioxo-anthracene-2-sulfonate
61967-94-0C.I. Acid Blue 279
61967-96-2C.I. Acid Blue 296
61967-97-3Acid Brown 325
61967-98-4C.I.Acid Brown 358
61967-99-5C.I.Acid Brown 359
61968-00-1C.I.Acid Green 94
61968-02-3C.I.Acid Green 99
61968-03-4C.I. Acid Orange 129
61968-06-7C.I. Acid red 360
61968-07-8Acid Yellow 184
61968-15-8C.I. Basic Red 58
61968-16-9Methyl Violet R
61968-17-0C.I. Basic violet 37
61968-19-2C.I.Direct Black 149
61968-20-5C.I. Direct blue 59
61968-22-7Cartasol Turquoise B-GL
61968-25-0C.I.Direct Red 214
61968-26-1황색 132 직접염료Direct Yellow 132
61968-27-2Disperse blue 130
61968-28-3Disperse Blue 143
61968-29-4Disperse Blue 148
61968-30-7Disperse Blue 149
61968-36-3C.I. Disperse Blue 185
61968-38-5Disperse Orange 31
61968-40-9Disperse Orange 70
61968-41-0C.I.Disperse Orange 72
61968-44-3FORON BRILLIANT ORANGE SFL
61968-47-6C.I. Disperse Red 151
61968-48-7C.I. Disperse Red 158
61968-49-8Disperse red 159
61968-52-3Disperse Rubine S-2GFL
61968-53-47,7'-(Carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid]disodium salt
61968-54-5RESOLIN RED BL
61968-59-0Disperse Violet 48
61968-60-3Disperse Violet 57
61968-62-5C.I. Disperse Yellow 85
61968-66-9황색 114 분산염료Disperse Yellow 114
61968-68-1C.I. Disperse Yellow 122
61968-69-2Disperse Yellow 124
61968-70-5Disperse Yellow 126
61968-71-6Fluorescent brightener 140
61968-72-7Blankophor BKL
61968-75-0Fluorescent brightening agent 254
61968-76-1Alcian Yellow
61968-89-6C.I.Reactive Blue 65
61968-90-9LEVAFIX BRILLIANT BLUE PRL
61968-91-0Reactive blue 67
61968-92-1C.I. Reactive Blue 70
61968-93-2C.I. Reactive blue 72
61968-94-3Reactive blue 73
61968-95-4C.I. Reactive blue 77
61968-96-5C.I. Reactive Blue 78
61968-97-6C.I. Reactive Blue 79
61968-98-7Reactive blue 89
61968-99-8C.I.Reactive Blue 90
61969-01-5Reactive blue 98
61969-02-6Reactive blue 113
61969-03-7C.I. Reactive blue 116
61969-04-8Reactive brown 19
61969-05-9C.I.Reactive Brown 24
61969-06-0Remazol Brilliant Green GGL
61969-07-1C.I.Reactive Green 15
61969-08-2Reactive green 16
61969-09-3Reactive green 21
61969-10-6C.I.Reactive Orange 40
61969-11-7C.I.Reactive Orange 41
61969-12-8LEVAFIX GOLDEN YELLOW P-R
61969-13-9Reactive orange 44
61969-14-0C.I.Reactive Orange 50
61969-15-1C.I.Reactive Orange 61
61969-17-3C.I. Reactive orange 69
61969-18-4Reactive orange 70
61969-19-5C.I.Reactive Orange 71
61969-20-8C.I.Reactive Red 25
61969-21-9C.I.Reactive Red 26
61969-22-0C.I. Reactive Red 79
61969-23-1Reactive red 80
61969-25-3C.I.Reactive Red 82
61969-26-4Reactive Red 83
61969-27-5Reactive Red 84
61969-28-6C.I.Reactive Red 86
61969-30-0C.I.Reactive Red 104
61969-31-1Reactive red 123
61969-32-2C.I.Reactive Violet 24
61969-33-3C.I.Reactive Yellow 51
61969-34-4C.I.Reactive Yellow 52
61969-35-5Reactive Yellow 57
61969-36-6C.I. Reactive Yellow 58
61969-37-7C.I.Reactive Yellow 59
61969-38-8C.I.Reactive Yellow 64
61969-39-9C.I.Reactive Yellow 70
61969-40-2C.I.Reactive Yellow 87
61969-41-3Sulfur red 11 solubilized
61969-42-4Orasol Navy Blue 2RB
61969-44-6청색 097 용매염료Solvent Blue 97
61969-45-7Solvent brown 44
61969-46-8C.I. Solvent Orange 59
61969-47-9SOLVENT ORANGE 60
61969-48-0적색 127 용매염료Solvent Red 127
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved