ChemicalBook
Chinese English Germany Japanese

Sichuan Jiaying Lai Technology Co.,LTD 회사는 제품 목록을 제공합니다.

회사 명:Sichuan Jiaying Lai Technology Co.,LTD
전화:13876200465
팩스:
이메일:ycling@enlaibio.com
국적:CHINA
URL:www.en.jiayinglai.com
총 제품 수:300
1 2 3

제품 카탈로그

L-Glu(Obzl)-NCA3190-71-4C13H13NO5
Cbz-N-Me-Val-OH42417-65-2C14H19NO4
L-Lys(tfa)-NCA42267-27-6C9H11F3N2O4
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH133373-24-7C29H31NO5
L-Tyr-NCA3415-08-5C10H9NO4
L-Ala-NCA2224-52-4C4H5NO3
fmoc-ala-alaC21H22N2O5
GHK-Cu49557-75-7C14H24N6O4
Fmoc-Gly-Gly-Gly-Gly-OH1001202-16-9C23H24N4O7
h-lys-lys-oh 2hcl52123-30-5C12H28Cl2N4O3
Gly-Gly-Gly트라이펩타이드-44556-33-2C6H11N3O4
ala-proC8H14N2O3
Fmoc-Phe-Phe-OH84889-09-8C33H30N2O5
Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH170941-79-4C21H21N3O6
L-Ala-Leu-OH3303-34-2C9H18N2O3
Boc-Phe-Gly25616-33-5C16H22N2O5
Propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, (S)-72185-81-0
(Cbz-Cys-OH)26968-11-2C22H24N2O8S2
(Fmoc-Cys-OtBu)2139592-37-3C44H48N2O8S2
(H-Cys-OMe)2·HCl32854-09-4C8H18Cl2N2O4S2
(H-CYS-OTBU)2.HCl38261-78-8C14H30Cl2N2O4S2
Ac-Asp(OtBu)-OH117833-18-8C10H17NO5
AC-D,L-Ala-OH1115-69-1C5H9NO3
Ac-D-Ala-OH19436-52-3C5H9NO3
AC-D-Leu-OH19764-30-8C8H15NO3
Ac-D-Trp-OH2280-01-5C13H14N2O3
AC-Gly-OH543-24-8C4H7NO3
Ac-Leu-OH1188-21-2C8H15NO3
AC-L-Thz-OH54323-50-1C7H9NO3S
AC-L-Tyr-OH아세틸타이로신537-55-3C11H13NO4
AC-L-Val-OH96-81-1C7H13NO3
Ac-Lys-OH1946-82-3C8H16N2O3
Ac-Trp-OEt2382-80-1C15H18N2O3
Ac-Trp-OH1218-34-4C13H14N2O3
Ala-Ala-OH1948-31-8C6H12N2O3
Ala-Phe-OH3061-90-3C12H16N2O3
Asp(Obzl)-NCA13590-42-6C12H11NO5
Asp-Phe-Ome아스파탐22839-47-0C14H18N2O5
Cbz-NH-OH3426-71-9C8H9NO3
Boc-2-Abu-ol150736-72-4C9H19NO3
Boc-4-Abu-ol75178-87-9C9H19NO3
Boc-4-NO2-Phe-OEt67630-00-6C16H22N2O6
Boc-4-NO2-Phe-OH33305-77-0C14H18N2O6
Boc-Ala-Ol79069-13-9C8H17NO3
boc-ala-osu3392-05-0C12H18N2O6
Boc-Asn-OH7536-55-2C9H16N2O5
Boc-Cys(Acm)-OH19746-37-3C11H20N2O5S
Boc-Cys(mob)18942-46-6C16H23NO5S
Boc-D-Ala-Ol106391-86-0C8H17NO3
Boc-Dap-OH73259-81-1C8H16N2O4
Boc-D-Arg-OHHClH2O113712-06-4C11H25ClN4O5
Boc-D-CHG-Ol188348-00-7C13H25NO3
Boc-D-Dap-OH76387-70-7C8H16N2O4
Boc-D-Glu(Obzl)-Obzl35793-73-8C17H23NO6
Boc-D-Homophe-OH82732-07-8C15H21NO4
Boc-D-Leu-OL106930-51-2C11H23NO3
Boc-DL-Pro-OMe145681-01-2C11H19NO4
Boc-DL-Ser-Ome69942-12-7C9H17NO5
Boc-D-N-Me-PheDCHA102185-45-5C27H44N2O4
Boc-D-Pro-OH37784-17-1C10H17NO4
Boc-D-Pro-Ol83435-58-9C10H19NO3
Boc-D-Ser(Bzl)-OH47173-80-8C15H21NO5
Boc-D-Ser(Bzl)-OL120349-75-9C15H23NO4
Boc-D-ser(me)-OH86123-95-7C9H17NO5
Boc-D-Ser(Tbu).DCHA248921-67-7C12H23N.C12H23NO5
Boc-D-Ser-OMe95715-85-8C9H17NO5
Boc-D-Tic-OH11592-35-1C15H19NO4
Boc-D-Tle-OH124655-17-0C11H21NO4
Boc-Gln-Otbu295325-99-4
Boc-Glu(OcHx)-OH73821-97-3C16H27NO6
Boc-Gly-Gly-Gly28320-73-2C11H19N3O6
Boc-Gly-Gly-OH31972-52-8C9H16N2O5
Boc-Gly-Leu-OH51871-42-2C13H24N2O5
Boc-Gly-Oet14719-37-0C9H17NO4
Boc-Gly-OMe31954-27-5C8H15NO4
Boc-Gly-OSu3392-07-2C11H16N2O6
Boc-His(trt)-OH32926-43-5C30H31N3O4
Boc-Homophe-OH100564-78-1C15H21NO4
Boc-Ile-ol106946-74-1C11H23NO3
Boc-Leu-Gly-OH32991-17-6C13H24N2O5
Boc-L-Glu(Ome)-Ome59279-60-6C12H21NO6
Boc-L-Leu-OH H2O13139-15-6C11H21NO4
Boc-L-Pro-Ol69610-40-8C10H19NO3
Boc-L-Pro-OMe59936-29-7C11H19NO4
Boc-L-Ser-OH3262-72-4C8H15NO5
Boc-Ser-OMe2766-43-0C9H17NO5
Boc-L-Tyr-OL220237-31-0C14H21NO4
Boc-Lys(Boc)-OH·DCHA15098-69-8C28H53N3O6
Boc-Lys(Cbz)-Ol82689-20-1C19H30N2O5
Boc-Lys(Fmoc)-OH84624-27-1C26H32N2O6
BOC-N-Me-D-Phe-OH85466-66-6C15H21NO4
BOC-N-Me-leu-OH53363-89-6C12H23NO4
Boc-n-me-l-thr(bzl).CHA64263-80-5C17H25NO5
Boc-N-Me-L-Tyr(bzl)-OH64263-81-6C22H27NO5
Boc-N-Me-Tyr(tbu)-OH66638-37-7
BOC-N-Me-val-OH45170-31-8C11H21NO4
Boc-Phe-Ala-OH55677-48-0C17H24N2O5
Boc-Phe-Gly-Gly-OH103340-16-5C18H25N3O6
Boc-Phe-Obzl66617-58-1C21H25NO4
Boc-Pro-Gly-OH51785-82-1C12H20N2O5
1 2 3
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved