ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

安耐吉化学(Energy Chemical) Company Information

Company Name:    Energy Chemical
Tel:    021-58432009 / 400-005-6266
Fax:    021-58436166-800
Email:    info@energy-chemical.com
Nationality:    China
WebSite:    www.energy-chemical.com
Product List:    44046
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Product List
4-Chloro-1,3-benzenediaMine 5131-60-2
CERIC SULFATE 13590-82-4
ZINCON 62625-22-3
1-AMinopiperidine 2213-43-6
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 72912-49-3
1,4-DibroMobutane 110-52-1
2-AMinobenzylcyanide 2973-50-4
1,8-Octanedinitrile 629-40-3
3-ETHYL-3-METHYLPENTANE 1067-08-9
Phenethyl isobutyrate 103-48-0
6-BroMo-2-chloro-3-Methylphenol 1226808-67-8
4-(2-Ethoxycarbonylethyl)phenylboronic acid 660440-57-3
Poly(vinylbenzyl chloride) 9080-67-5
3-METHYL-5-PHENYLPYRIDINE 10477-94-8
Z-GLY-ONP 1738-86-9
Di-n-butylethylaMine 4458-33-7
N-PhenylbenziMidoyl chloride 4903-36-0
TRANS-BETA-METHYLSTYRENE 637-50-3
Malondialdehyde tetrabutylaMMoniuM salt 100683-54-3
L-PHENYLEPHRINE BITARTRATE 14787-58-7
3-Chlorobenzonitrile 766-84-7
1-(2-Methoxybiphenyl-2-yl)-N-MethylMethylaMine, 98% 902836-95-7
p-Toluenesulfonyl azide solution 941-55-9
(2S,3S)-2-ISOCYANATO-3-METHYLVALERIC ACID METHYL ESTER 120219-17-2
4-BroMo-1-naphthylaMine 2298-07-9
1,4-DiaMinobutane dihydrochloride 333-93-7
3-PYRIDYLACETONITRILE 6443-85-2
2-(2-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid 871125-76-7
DL-LYSINE DIHYDROCHLORIDE 617-68-5
Ethyl N-Boc-4-(4-chlorobenzyl)piperidine-4-carboxylate 174605-91-5
Methyl 2-aMino-4-(4-broMophenyl)pyriMidine-5-carboxylate 1133115-66-8
O-TOLUENESULFONYL CHLORIDE 133-59-5
(S)-(?)-Citronellic acid 2111-53-7
CYCLOHEXANO-15-CROWN-5 17454-48-7
2,5-DIFLUOROIODOBENZENE 2265-92-1
D-alpha-Cyclohexylglycine 14328-52-0
5,7-DibroMo-3,3-diMethyloxindole 872271-71-1
Ethyl 3-(1-adaMantyl)-3-oxopropanoate 19386-06-2
2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran 52490-15-0
4-METHYL-5-NONANONE 35900-26-6
2-Nitro-1-naphthol 607-24-9
4-BroMo-6-chloro-2-MethylbenzoiMidazole 1215205-57-4
2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde 123440-34-6
4-(METHYLTHIO)BUTANOL 20582-85-8
tert-ButyldiMethylsilyl broMoacetate 480439-46-1
2,6-Difluoro-3-Methylbenzoic acid 32890-88-3
1,5-EDANS SODIUM SALT 100900-07-0
Sucrose octaacetate 126-14-7
2-(4-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 870779-01-4
Cobalt(II) gluconate hydrate 71957-08-9
TERBIUM SULFATE 13842-67-6
Propylboronic acid 17745-45-8
3-Fluoro-2-iodoanisole 7079-54-1
(+)-DiisopinocaMpheyl chloroborane 112246-73-8
3-(DiethylcarbaMoyl)-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 1150271-35-4
2-Hydroxy-6-Methylpyridine 3279-76-3
4-BroMo-2-trifluoroMethylphenyl isothiocyanate 186589-12-8
DBD-ED 189373-41-9
Nα,Nα-Bis(carboxyMethyl)-L-lysine hydrate 941689-36-7
TETRAPHENYLCYCLOPENTADIENONE 479-33-4
M6000 ABEK1
2-(HEXYLOXY)ETHANOL 112-25-4
4-CHLORO-2,6-DIMETHYLANILINE 24596-18-7
BIS[ALPHA,ALPHA-BIS(TRIFLUOROMETHYL)BENZENEMETHANOLATO]DIPHENYLSULFUR 32133-82-7
Ethyl 4-chloro-2-MorpholinopyriMidine-5-carboxylate 34750-23-7
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-dipyridyl 72914-19-3
5-n-Octyl-2,2'-bithiophene 93164-73-9
4-Nitrophenyl diphenylaMine 4316-57-8
2,2-Bipyridine-3,3-dicarbonitrile 136869-49-3
Methane-13C 6532-48-5
N-[(9H-Fluoren-9-ylMethoxy)carbonyl]-L-alanine Pentafluorophenyl Ester , 98% 86060-86-8
L-SELENOCYSTINE 29621-88-3
1-Fluorotetradecane 593-33-9
(1R,2S)-2-[N-BENZYL-N-(MESITYLENESULFONYL)AMINO]-1-PHENYL-1-PROPANOL 187324-63-6
3,4-Dichloroiodobenzene 20555-91-3
Silicon dioxide 14808-60-7
2-AMINO-5-(4-PYRIDINYL)-1,3,4-THIADIAZO& 2002-04-2
1-PHENYL-4,5-DICHLORO-6-PYRIDAZONE 1698-53-9
4,4'-DI-N-BUTOXYAZOXYBENZENE 17051-01-3
N-Benzyl-2-broMo-N-phenylbutanaMide 851073-30-8
Phenyl-(1-phenylethylidene)aMine 1749-19-5
Heptafluorobutyric anhydride 336-59-4
3-BROMOBENZHYDRAZIDE 39115-96-3
TRIETHANOLAMINE HYDROCHLORIDE 637-39-8
1-Hydroxy-2,3-diMethylbenzene 526-75-0
3-BroMo-5-nitropyridine 15862-30-3
2-METHYLBUTYLAMINE 96-15-1
Diethyl benzhydryl phosphonate 27329-60-8
ETHYL 2,3-DIBROMO-3-PHENYLPROPIONATE 5464-70-0
Phthalonitrile 91-15-6
4-MORPHOLINOPYRIDINE 2767-91-1
2-AMINO-4,5-DIMETHYLTHIAZOLE HYDROBROMIDE 7170-76-5
Ethyl 1-(N,N-diMethylsulfaMoyl)-1H-iMidazole-4-carboxylate 132253-58-8
(+)-DiMethyl 2,3-O-benzylidene-D-tartrate 91326-83-9
2,4-DiMethylpyrrole 625-82-1
3-AMino-4-Methylphenylboronic acid, pinacol ester, HCl 850567-52-1
GOLD(I) IODIDE 10294-31-2
2,4,5-Trifluoro-3-Methoxybenzoyl chloride 112811-66-2
N-[1-[2-(2-PYRIDYLCARBOXAMIDO)PHENYL]ETHYLIDENE] GLYCINATO] 264921-97-3
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.