ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

安耐吉化学(Energy Chemical) Company Information

Company Name:    Energy Chemical
Tel:    021-58432009 / 400-005-6266
Fax:    021-58436166-800
Email:    info@energy-chemical.com
Nationality:    China
WebSite:    www.energy-chemical.com
Product List:    44025
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

Product List
1,1,2-TRICHLORO-2,3,3-TRIFLUOROCYCLOBUTANE 697-17-6
5-Chloro-2-Methoxyphenylboronic Acid 89694-48-4
3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL ISOCYANATE 50529-33-4
4-Methylbenzene-1-carboxiMidaMide hydrochloride 6326-27-8
4-ISOPROPYL-OMEGA-NITROSTYRENE 42139-37-7
2-AMino-4-tert-aMylphenol 91339-74-1
2,3-O-Isopropylidene-D-ribofuranoside 13199-25-2
3,5-DIBENZYLOXYBENZOIC ACID 28917-43-3
2-Acetyl-7-broMobenzofuran 460086-95-7
2-CHLORO-5-PHENYLNICOTINONITRILE 10177-10-3
SodiuM dodecylbenzenesulphonate 25155-30-0
Boc-D-Orn(Z)-OH 16937-92-1
D-(-)-Asparagine Monohydrate 2058-58-4
SCYLLO-INOSITOL 488-59-5
DIETHYL 2,4-DICHLOROPHENYL MALONATE 111544-93-5
N-BOC-L-Prolinal 69610-41-9
N,N-DiMethyltridecylaMine 17373-29-4
4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline) 13680-35-8
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 90319-52-1
2-PHENOXYETHYL ACRYLATE 48145-04-6
3-ETHOXY-2-CYCLOHEXEN-1-ONE 5323-87-5
NEODYMIUM BROMIDE 13536-80-6
6-BroMo-8-fluoroquinoline 220513-46-2
3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDINE 20857-47-0
3-(4-MORPHOLINO)PROPIONITRILE 4542-47-6
2'-Deoxycytidine 951-77-9
Reinecke salt 13573-16-5
METHYL 4-(METHANESULFONYLMETHYL)BENZOATE 160446-22-0
5-Fluoro-2-nitrotoluene 446-33-3
2-broMo-3-octylthiophene 145543-83-5
PHENYLPHOSPHONIC ACID DIMETHYL ESTER 2240-41-7
2,4-DIAMINOANISOLE SULFATE 6219-67-6
N-(2-HYDROXYPROPYL)ETHYLENEDIAMINE 123-84-2
Dichloro[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl][(2R)-(?)-1,1-bis(4-Methoxyphenyl)-3-Methyl-1,2-butanediaMine]rutheniuM(II) 329735-86-6
Desloratadine 100643-71-8
4-AMINO-2-METHOXYBENZOIC ACID 2486-80-8
1,1-DIBROMOPINACOLONE 30263-65-1
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate 4724-10-1
METHYL PERFLUORODODECANOATE 56554-52-0
Ethyl 3-borono-4-chlorobenzoate 913835-93-5
Allylbenzene 300-57-2
5-Methylsalicylaldehyde 613-84-3
N-Boc-2-piperidone 85908-96-9
2-AMino-4,6-dichloropyriMidine 56-05-3
TRIETHYLPHOSPHINE OXIDE 597-50-2
1,2-DICHLOROHEXAFLUOROCYCLOBUTANE 356-18-3
2-Chloro-3-fluoropyridine-4-boronic acid 937595-71-6
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DISODIUM LEAD SALT 22904-40-1
Ethyl (S)-nipecotate L-tartrate 83602-38-4
2-Phenylpyridine 1008-89-5
1,1-DichlorodiMethyl ether 4885-02-3
3-Chloro-2-Methylpropene 563-47-3
3-Methoxypropionic acid 2544-06-1
Suberic acid 505-48-6
4-Phenoxyphenylacetonitrile, 98% 92163-15-0
Cholesteryl acetate 604-35-3
3-AMINOPHTHALIC ACID HYDROCHLORIDE 6946-22-1
5-broMo-2-Morpholinocarbonylpyridine 957063-06-8
MUCICARMINE 51395-97-2
2,6-Dichloro-3-fluoroacetophenone 290835-85-7
2-Hydroxy-4-quinolincarboxylic acid 15733-89-8
TERT-BUTYLPHOSPHONIC DICHLORIDE 4707-95-3
2-Ethylhexanethiol 7341-17-5
4-Biphenylyl isocyanate 92-95-5
tert-Butyl 5-chloropyridin-2-ylcarbaMate 354503-86-9
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)biphenyl-3-carboxylic acid 400750-15-4
1-(4-CHLOROPHENYL)-1-CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID 72934-37-3
2,2-BIS(4-HYDROXY-3-ISOPROPYLPHENYL)PROPANE 127-54-8
Methyl (2S,3R)-(?)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate 124649-67-8
BOC-L-Tyrosine 3978-80-1
AMMONIUM CARBAMATE 1111-78-0
3-AZABICYCLO[3.1.0]HEXANE-2-CARBOXYLIC ACID 22255-16-9
CROCIN 42553-65-1
3,5-DIBROMO-4-METHYLPHENOL 13979-81-2
1-BOC-5-broMoindole 182344-70-3
2,2',5,5'-Tetrachlorobenzidine 15721-02-5
Methyl 2-hydroxy-1-naphthoate, 98% 947-65-9
4-BroMo-3-trifluoroMethylanisole 400-72-6
AMINOMALONONITRILE P-TOLUENESULFONATE 5098-14-6
CYCLOPROPANECARBOXAMIDE 6228-73-5
4-Iodopicolinic acid 405939-79-9
METHYL PERFLUORONONANOATE 51502-45-5
6-Methyl-2-pyridinylboronic acid MIDA ester 1227700-42-6
TOTU 136849-72-4
Hydroquinidine 4-chlorobenzoate 113162-02-0
ETHYL 6-BROMOCOUMARIN-3-CARBOXYLATE 2199-90-8
5-Chloronicotinaldehyde 113118-82-4
TRIPHENYLSULFONIUM TETRAFLUOROBORATE 437-13-8
4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 159896-15-8
1-ACETYL-5-BROMOINDOLINE 22190-38-1
2-Iodosobenzoic acid 304-91-6
3-Benzyloxybenzeneboronic acid 156682-54-1
4-(2-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid 871125-74-5
4-ChlorophenethylaMine 156-41-2
2,5-DIMETHYL-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRROLE 5044-22-4
DiMethyl 2-(4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl)Malonate 917562-22-2
Triethoxyethylsilane , 95% 78-07-9
N,N,N′,N′-TetraethyldiethylenetriaMine 123-12-6
3-HEXYN-2-ONE 1679-36-3
4,4'-DI-TERT-BUTYLDIPHENYLMETHANE 19099-48-0
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.