ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Xiamen AmoyChem Co., Ltd Company Information

Company Name:    Xiamen AmoyChem Co., Ltd
Tel:    +86 592-605 1114
Fax:   
Email:    sales@amoychem.com
Nationality:    CHINA
WebSite:    www.amoychem.com
Product List:    6369
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Product List
4-(3-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 66742-57-2
4-1-(1,2,4-Triazolyl)-Methyl-Benzonitrile 112809-25-3
4,4'-Diaminodiphenylsulfone 80-08-0
4-Amino-2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine 36768-62-4
4-Amino-2-Chloropyridine 14432-12-3
4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide 915087-25-1
4-(Hydroxymethyl)Phenoxyacetic Acid 68858-21-9
4-[1H-1,2,4-Triazol-1-Yl Methyl] Aniline 1092370-48-3
4-Acetoxymethylbenzoic acid 15561-46-3
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 876-08-4
4,4'-Thiobis(2-methyl-6-tert-butylphenol) 96-66-2
4-(3-methylphenyl)amino-3-pyridine sulfonamide 72811-73-5
4,4'-Diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid 81-11-8
4,4'-thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol) 96-69-5
4-(Furfurylthio)-4-Methyl-2-Pentanone 64835-96-7
4-[2-(2-Amino-4,7-Dihydro-4-Oxo-1H-Pymol[2,3-D]Pyrimodin-5-Yl)Ethyl]Benzoicacid 137281-39-1
4-Amino-1-Naphthalenesulfonicacid,Sodiumsalt,Hydrate 130-13-2
4-[(2R)-2-(Chloromethyl)-3-Methylbutyl]-1-Methoxy-2-(3-Methoxypropoxy)Benzene 324763-39-5
4-(2-methoxyethyl)-phenol 56718-71-9
4,4'-(2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene)bisphthalic acid 3016-76-0
4,4'-[9H-Fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine 47823-88-1
4,4'-Oxydianiline 101-80-4
4-(4-Phenylbutoxy)benzoic acid 30131-16-9
4,4'-Methylene-Bis(2,6-Diethylaniline) 13680-35-8
4-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]imino]- 1,4-dihydro-N-methyl-1-oxo-2-Naphthalenecarboxamide 102187-53-1
4-Amino-2-methylbenzoic acid 4-aminophenyl ester 1021396-69-9
4,5-Dimethyl-1,3-Dioxol-2-One (Dmdo) 37830-90-3
4-(4-Benzyloxybenzylidene) Fluoroaniline 70627-52-0
4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine 5018-38-2
4-(Trifluoromethyl)Aniline 455-14-1
4,4'-METHYLENE BIS PHENYLDIMETHYL UREA 10097-09-3
4-acetamidobenzoic acid; 9-[(2r,3r,4r,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3h-purin-6-one; 1-dimethylaminopropan-2-ol 36703-88-5
4,5-Dimethyl-2-isobothyl-3-thiazoline 65894-83-9
4,4'-Oxydiphenol 1965-09-9
4-(3-Chloro-4-Fluorophenylamino)-7-Methoxyquinazolin-6-Ol 184475-71-6
4,4'-Methylene-Bis(2-Methyl-6-Ethylaniline) 19900-72-2
4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(N-methyl-n-methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl-methanol 147118-36-3
4-Amino-2-chloro-α-(4-chlorophenyl)-5-methylbenzeneacetonitrile 61437-85-2
4,4‘-Difluorobenzophenone 345-92-6
4-Acryloylmorpholine 5117-12-4
4,5-Dimethyl Thiazole 3581-91-7
4-Amino-3-Fluoropyridine 2247-88-3
4-(N,N-Diethyl Amino) Salicylaldehyde 17754-90-4
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline 13080-86-9
4,4'-Diaminobenzanilide 785-30-8
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid 122665-97-8
4,4'-Difluorobenzhydrol 365-24-2
4-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuranyl)oxy]-1,3-isobenzofurandione 50662-95-8
4,4'-Sulfonyldiphenol 80-09-1
4-(N,N-Diethyl)-2-methyl-p-phenylenediamine monohydrochloride 2051-79-8
4,6-Dihydroxypyrimidine 1193-24-4
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzylamine 20059-73-8
4,4'-bis[[6-anilino-4-[(2-hydroxyethyl)methylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate 13863-31-5
4,5-Dicyanoimidazole 1122-88-7
4-[(2-Furanmethyl)Thio]-2-Pentanone 180031-78-1
4,4'-Bis(3-aminophenoxy)benzophenone 63948-92-5
4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl 1667-10-3
4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid 330-17-6
4,6-Dimethyl-2-Methylsulfonylpyrimidine 35144-22-0
4-[[4-[ethyl(1-methylethyl)amino]phenyl]imino]-1,4-dihydro-N-methyl-1-oxo-2-Naphthalenecarboxamide 161358-44-7
4,5-Dimethyl-2-ethyl-3-thiazoline 76788-46-0
4(5)-Amino-5(4)-imidazolecarboxamide hydrochloride 72-40-2
4-(Phenylethynyl)Phthalic Anhydride 119389-05-8
4,4'-(Perfluoropropane-2,2-Diyl) Diphenol 1478-61-1
4-(Methylthio)-2-Butanone 34047-39-7
4-(2-Aminoethyl)Benzene-Sulfonamide 35303-76-5
4,4'-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline 2479-46-1
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methyl morpholinium chloride 3945-69-5
4-acetamidobenzoic acid, compound with 1-(dimethylamino)propan-2-ol (1:1) 61990-51-0
4,5,6,7-Tetrahydrothieno [3,2-C] Pyridine Hcl 28783-41-7
4-(Trifluoromethylthio)phenol 461-84-7
4-Acetoxy-2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanone 4166-20-5
4-(Trifluoromethyl)Phenol 402-45-9
4,4'-Oxydiphthalic Anhydride 1823-59-2
4,6-Dichloropyrimidine 1193-21-1
4-amino benzoic acid USP30 150-13-1
4,7-Dichloroquinoline(For Quinoline) 86-98-6
4,4'-Oxybisbenzoyl chloride 7158-32-9
4-(Ethylsulfurate sulfonyl)aniline 2494-89-5
4,5-Dimethyl-2-Isopropylthiazole 53498-30-9
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 155-10-2
4,4-BIS(3-AMINOPHENOXY)BIPHENYL(43BAPOBP) 105112-76-3
4-(Bromomethyl)Benzonitrile 17201-43-3
4-[(4-Methyl-1-Piperazinyl)Methyl]Benzoic Acid Dihydrochloride 106261-49-8
4,4'-Dimethylbenzophenone 611-97-2
4,4'-Methylenedianiline 101-77-9
4,4'-Dihydroxybenzophenone 611-99-4
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl 13080-85-8
4,5-Dihydro-6-Methylpyridazin-3(2H)-One 5157-08-4
4-(p-Aminobenzene Sulfonamino)-5Methoxy-6-Chloro Pyrimidine) 5018-41-7
4,4'-(1,4-Butanediyl)dioxydianiline 6245-50-7
4-{5-[Bis-(2-Hydroxy-Ethyl)-Amino]-1-Methyl-1H-Benzoimidazol-2-Yl}-Butyric Acid Ethyl Ester 3543-74-6
4-[[4-(diethylamino) phenyl]imino]-1,4-dihydro-N-methyl-1-oxo-2-Naphthalenecarboxamide 4899-82-5
4,4'-Thiobis-phenol 2664-63-3
4,4-Piperidinediol Hydrochloride 40064-34-4
4,4'-Oxybisbenzoic Acid 2215-89-6
4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone 80-07-9
4,4'-(9H-Fluorene-9,9-Diyl)Dianiline 15499-84-0
4-(4-Aminophenyl) butyric acid 15118-60-2
4-(Trifluoromethyl)Benzene Sulfonyl Chloride 2991-42-6
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.