ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

KARMEL TECHNOLOGY (HK) CO.,LIMITED Company Information

Company Name:    KARMEL TECHNOLOGY (HK) CO.,LIMITED
Tel:    +8618795957998
Email:    karmelhk@126.com
Nationality:    CHINA
WebSite:   
Product List:    2886
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Product List
Benzoic acid,4,4',4'',4'''-(1,4-phenylenedi-4,2,6-pyridinetriyl)tetrakis- 1836122-41-8
2,5-bis(octan-3-yloxy)terephthalohydrazide 423176-18-5
2,5-bis(allyloxy)terephthalohydrazide 2227151-69-9
1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid, 5'-amino- 2230912-22-6
4',4'''-(Thiophene-2,5-diyl)bis(([1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile)) 868403-91-2
(2-(4-ethynylphenyl)ethene-1,1,2-triyl)tribenzene 1225493-18-4
3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarbaldehyde 27343-98-2
INDEX NAME NOT YET ASSIGNED 2459652-59-4
2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid 932033-58-4
5,5'-(ethyne-1,2-diyl)diisophthalaldehyde 2237965-02-3
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-bis(phenylmethoxy)-, 1,4-dihydrazide 2413017-02-2
5,5'-(1,4-phenylenebis(ethyne-2,1-diyl))diisophthalaldehyde 2380275-60-3
4',4'''-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis([1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde) 2131097-89-5
[1,1':4',1''-terphenyl]-3,3'',5,5''-tetracarbaldehyde 2380275-62-5
4',4''',4'''''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tris(([1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid)) 1331756-62-7
[4',4''',4'''''-Nitrilotris[([1,1'-biphenyl]-3,5-dicarbaldehyde)]] 2030105-85-0
2,5-bis(isopentyloxy)terephthalohydrazide 2413366-66-0
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5,5'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethynediyl)bis- 957014-40-3
1, 4- Benzenedicarboxylic acid, 2, 5- dipropoxy- , 1, 4- dihydrazide 2143456-42-0
2,5-dibutoxyterephthalohydrazide 1136292-72-2
2,5-bis(2-(dimethylamino)ethoxy)terephthalohydrazide 2393958-52-4
2,5-dioctyloxyterephthalic dihydrazide 215324-12-2
2,5-bis(2-methoxyethoxy)terephthalohydrazide 2408841-97-2
[1,1'-Biphenyl]-3-carbonitrile, 4,4'-diamino- 86710-88-5
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-bis(3-buten-1-yloxy)-, 1,4-dihydrazide 2517829-09-1
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-bis(heptyloxy)-, 1,4-dihydrazide 1000591-49-0
2,5-bis(hexyloxy)terephthalic dihydrazide 460732-38-1
1,1-diphenyl-2,2-di(4-Aminobiphenyl)ethylene 1329620-17-8
1,2,4,5-Tetrakis-(4-formylphenyl)benzene 883835-33-4
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-bis(2-methylpropoxy)-, 1,4-dihydrazide 2141975-31-5
[4,4''-(1,1':4',1''-terphenyl)]dicarboxaldehyde 62940-38-9
9,10-Di(p-carboxyphenyl)anthracene 42824-53-3
[1,1':4',1''-Terphenyl]-2',4,4'',5'-tetracarbaldehyde 1985610-10-3
2,5-diethoxybenzene-1,4-dicarbohydrazide 1136292-71-1
Benzaldehyde,4,4',4”-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tris- 443922-06-3
4,4'-(5'-(4-(pyridin-4-yl)phenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-diyl)dipyridine 170165-85-2
tris-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-amine 267221-90-9
2,4,6-Tris(4-ethynylphenyl)-1,3,5-triazine 425629-22-7
4,7-Bis(4-formylphenylethynyl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole 1933562-00-5
4'',5''-bis(4'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1':4',1'':2'',1''':4''',1''''-Quinquephenyl]-4,4''''-dicarboxylic acid 1643112-46-2
4,5,9,10-Pyrenetetrone, 2,7-bis(1,1-dimethylethyl)- 190843-93-7
3'',4'',5'',6''-tetrakis(4'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1':4',1'':2'',1''':4''',1''''-Quinquephenyl]-4,4''''-dicarboxylic acid 1374404-53-1
biphenyl-3,3',5,5'-tetracarbaldehyde 150443-85-9
4,4',4'',4'''-(ethene-1,1,2,2-tetrayl)tetrabenzaldehyde 2170451-48-4
4,4',4'',4'''-silanetetrayltetrabenzaldehyde 1055999-34-2
5',5''''-(anthracene-9,10-diyl)bis(([1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid)) 913343-74-5
4,4',4''-(benzene-1,3,5-triyltris(ethyne-2,1-diyl))tribenzoic acid 205383-17-1
5-(4-(diphenylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde 291279-14-6
[1,1'-Biphenyl]-3,4',5-tricarboxaldehyde 187281-19-2
4,4',4''-[Benzene-1,3,5-triyltris(ethyne-2,1-diyl)]tribenzaldehyde 2289758-98-9
4'-(4-Chlorophenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 89972-75-8
pyrene-4,5,9,10-tetrone 14727-71-0
4,4',4'',4'''-(pyrazine-2,3,5,6-tetrayl)tetrabenzoic acid 2089016-10-2
(2-(4-vinylphenyl)ethene-1,1,2-triyl)tribenzene 1351272-41-7
Hexaphthalic acid 1246015-46-2
4-[10-(4-formylphenyl)anthracen-9-yl]benzaldehyde 324750-99-4
1,3,5-Triethynylbenzene 7567-63-7
1,3,5-Tris(4-ethynylphenyl)benzene 71866-86-9
1,3,5-tris(4-pyridyl)benzene 170165-84-1
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-Benzenedicarboxaldehyde 945865-80-5
4'',5''-bis(4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1':4',1'':2'',1''':4''',1''''-quinquephenyl]-4,4''''-dicarbaldehyde 2376339-70-5
4',4'''-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis([1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid) 2590863-00-4
6,6’-diformyl-3,3’-bipyridine 1264748-06-2
[(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tris(benzene-4,1-diyl)]triboronic acid 910231-21-9
[1,1':4',1''-Terphenyl]-4,4''-dicarboxaldehyde, 2',5'-dimethoxy- 111759-27-4
diethyl 4,4'-(ethyne-1,2-diyl)dibenzoate 83536-13-4
[4-(1,2,2-triphenylethenyl)phenyl]boronic acid 1227040-87-0
5',5''-bis(4-carboxyphenyl)-[1,1':3',1'':3'',1'''-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarboxylic acid 1383925-31-2
4,4'-Diethynyl-1,1'-biphenyl 38215-38-2
4',4'''-(phenylazanediyl)bis(([1,1'-biphenyl]-3,5-dicarboxylic acid)) 2226923-73-3
4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tris[benzaldehyde] 921619-89-8
Tris(4-ethynylphenyl)amine 189178-09-4
Benzene-1,3,5-triyltriboronic acid 89641-21-4
[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-dicarbaldehyde 857412-06-7
2,2'-(5'-(4-(cyanomethyl)phenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-diyl)diacetonitrile 2311888-44-3
4,4'-(ethyne-1,2-diyl)dibenzoic acid 16819-43-5
Dimethyl 5-ethynylisophthalate 313648-56-5
1,2,4,5-Tetraethynylbenzene 70603-31-5
5',5'''-bis(4-carboxyphenyl)-5''-(4,4''-dicarboxy-[1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl)-[1,1':3',1'':3'',1''':3''',1''''-quinquephenyl]-4,4''''-dicarboxylic acid 1331745-95-9
5',5'''-bis(4-carboxyphenyl)-2'',5''-dimethoxy-[1,1':3',1'':4'',1''':3''',1''''-quinquephenyl]-4,4''''-dicarboxylic acid 1800290-01-0
3,3',5,5'-Biphenyltetracarboxylicacid 4371-28-2
4-(10-pyridin-4-ylanthracen-9-yl)pyridine 194861-72-8
Hexa(4-formylphenyl)benzene 1862220-96-9
4,4''-diformyl-2',5'-dimethyl-1,1';4',1''-terphenyl 857412-04-5
5'-(4-formylphenyl)-2',4',6'-trimethyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarbaldehyde 2195343-70-3
2,4,6-Tris[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine 1447947-87-6
1,3,5-tris (terephthalate) -benzene 1246015-42-8
4,4'-(benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4,7-diyl)dibenzaldehyde 914651-17-5
4,4'-((2,5-dimethoxy-1,4-phenylene)bis(ethyne-2,1-diyl))dibenzaldehyde 1190963-83-7
1,3,5-tris(4-(boronic acid)phenyl)benzene 900795-73-5
2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triylisophthalate 1374764-27-8
[1,1':4',1''-Terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid, 2',5'-dimethyl- 115213-33-7
4,4',4'',4'''-[Pyrene-1,3,6,8-tetrayltetrakis(ethyne-2,1-diyl)]tetraaniline 1404196-75-3
diethyl 5'-ethynyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylate 1361344-16-2
2,7-dibromo-pyrene-4,5,9,10-tetraone 1204649-68-2
1,3,5-Tris(3-fluoro-4-formylphenyl)benzene 2088007-04-7
5,5'-(pyridine-3,5-diyl)diisophthalic acid 1433029-60-7
5',5''''-([2,2'-bithiophene]-5,5'-diyl)bis(([1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid)) 1227780-71-3
2,5-Dibromobenzene-1,4-dicarbaldehyde 63525-48-4
5'-(4-carboxyphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-3,4'',5-tricarboxylicacid 1250980-04-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.