ChemicalBook
Chinese English Germany Japanese

Shanghai Yongye Biotechnology Co., Ltd. 회사는 제품 목록을 제공합니다.

회사 명:Shanghai Yongye Biotechnology Co., Ltd.
전화:86-021-61559134 15921386130
팩스:021-55068248
이메일:3423497944@qq.com
국적:China
URL:www.shyongye.com
총 제품 수:8095

제품 카탈로그

4-Chloro-3-methylaniline7149-75-9C7H8ClN
4-Chloro-3-methylbenzoic acid7697-29-2C8H7ClO2
4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid871332-95-5C7H5BClNO2
4-Chloro-3-cyanopyridine89284-61-7C6H3ClN2
4-Chloro-5-nitro-2-hydroxypyridine850663-54-6C5H3ClN2O3
4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine7781-10-4C7H6ClN3
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride4-클로로벤젠설포닐 염화물98-60-2C6H4Cl2O2S
4-Methylsulfuryl chlorobenzene1-클로로-4-(메틸설포닐)벤젠98-57-7C7H7ClO2S
4-CHLOROPHENYL CHLOROFORMATE7693-45-0C7H4Cl2O2
ETHYL 4-CHLOROBENZOATE7335-27-5C9H9ClO2
2,4'-Dichloroacetophenone937-20-2C8H6Cl2O
4-CHLORO-5H-PYRROLO[3,2-D] PYRIMIDINE84905-80-6C6H4ClN3
4-Chlorobutyl acetate6962-92-1C6H11ClO2
MORPHOLIN-4-YL-ACETIC ACID89531-58-8C6H11NO3
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzoic acid75056-97-2C9H10O3
2-Amino-4-hydroxybenzothiazole7471-03-6C7H6N2OS
2'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone68301-59-7C8H7ClO2
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone4'-히드록시-3'메틸아세토페논876-02-8C9H10O2
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride4-히드록시-3-메톡시벤질아민 염화수소산염7149-10-2C8H12ClNO2
4-Hydroxy-4'-isopropoxydiphenylsulfone95235-30-6C15H16O4S
4-HYDROXY-7-AZAINDOLE74420-02-3C7H6N2O
4-Hydroxybenzenesulfonic acidp-페놀술폰산98-67-9C6H6O4S
4-Hydroxyphenylacetone770-39-8C9H10O2
4-Hydroxybenzylamine696-60-6C7H9NO
4-Hydroxymethylthiazole7036-04-6C4H5NOS
4-tert-Butylaniline부틸아민(4-터셔리)769-92-6C10H15N
4-tert-Butylcyclohexanol4-터트-뷰틸사이클로헥사놀98-52-2C10H20O
4-tert-Butylcyclohexanone98-53-3C10H18O
4-(2'-N-BOC-HYDRAZINO)BENZOIC ACID96736-00-4C12H16N2O4
4-CARBOXY-2-CHLOROPHENYLBORONIC ACID851335-09-6C7H6BClO4
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol82575-70-0C17H32O
2H-1,2,3-Triazole,4-nitro-(9CI)84406-63-3C2H2N4O2
4-Nitrophthalimide89-40-7C8H4N2O4
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole82099-98-7C8H11BrN2O
4-BROMO-1,2-DIMETHYL-1H-IMIDAZOLE850429-59-3C5H7BrN2
4-Bromoisophthalic acid6939-93-1C8H5BrO4
Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate934-05-4C6H6BrNO2
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine69872-17-9C7H5BrN2
4-bromo-2,5-difluorophenylacetic acid871035-64-2C8H5BrF2O2
Methyl 4-bromo-2,6-difluorobenzoate773134-11-5C8H5BrF2O2
4-bromo-2,6-dimethylbenzoic acid74346-19-3C9H9BrO2
5-BROMO-2-FLUORO-M-XYLENE99725-44-7C8H8BrF
4-Bromo-2,6-dichloroaniline697-88-1C6H4BrCl2N
4-BROMO-2-FLUORO-5-METHYLBENZONITRILE916792-13-7C8H5BrFN
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide76283-09-5C7H5Br2F
BENZOIC ACID,4-BROMO-2-METHYL-,METHYL ESTER99548-55-7C9H9BrO2
(4-Bromo-2-methoxyphenyl)acetonitrile858523-37-2C9H8BrNO
4-BROMO-2-CHLORO-6-METHYLPHENOL7530-27-0C7H6BrClO
4-BROMO-2-CHLOROTOLUENE89794-02-5C7H6BrCl
4-BROMO-3,5-DIMETHYL-BENZONITRILE75344-77-3C9H8BrN
METHYL 4-BROMO-3-FLUOROBENZOATE 98849758-12-9C8H6BrFO2
4-BROMO-3-FLUOROPHENYLACETIC ACID942282-40-8C8H6BrFO2
4-Bromo-3-methylaniline6933-10-4C7H8BrN
4-BROMO-3-METHYL-BENZALDEHYDE78775-11-8C8H7BrO
4'-BROMO-3'-METHYLACETANILIDE90914-81-1C9H10BrNO
4-BROMO-3-CHLOROANILINE21402-26-6C6H5BrClN
(4-BROMOBENZYL)METHYLAMINE699-03-6C8H10BrN
4-BROMOBENZAMIDE698-67-9C7H6BrNO
4-BROMOBENZOPHENONE90-90-4C13H9BrO
2-(4-Bromophenyl)ethylamine73918-56-6C8H10BrN
4-Bromopyridin-2(1H)-One947407-84-3C5H6BrNO
4-Bromobenzyl alcohol873-75-6C7H7BrO
4-BROMODIBENZOFURAN89827-45-2C12H7BrO
4-BROMODIBENZOTHIOPHENE97511-05-2C12H7BrS
methyl 4-(bromomethyl)-2-methoxybenzoate74733-27-0C10H11BrO3
Methyl 3-(4-bromomethyl)cinnamate946-99-6C11H11BrO2
4-Bromophthalic anhydride86-90-8C8H3BrO3
4-Bromophthalimide6941-75-9C8H4BrNO2
4-BROMOOXINDOLE99365-48-7C8H6BrNO
4-ETHYL-1-NAPHTHOIC ACID91902-58-8C13H12O2
4-ETHYLCYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID91328-77-7C9H16O2
4-Ethoxy-2,3-difluoro-6-Methylphenol886037-78-1C9H10F2O2
4-Ethoxy-3-fluorophenol98121-48-3C8H9FO2
4-ETHOXYPHENYLACETONITRILE6775-77-5C10H11NO
3-Ethoxy-4-ethoxycarbonyl phenylacetic acid99469-99-5C13H16O5
2-(4-Isopropoxy-3-Methoxyphenyl)acetonitrile861069-45-6C12H15NO2
4-Isopropoxyaniline3-이소프로폭시아닐린7664-66-6C9H13NO
1-BROMO-4-N-HEPTYLBENZENE76287-49-5C13H19Br
5-(1-Carboxyethyl)-2-(phenylthio)phenylacetic acid83237-49-4C17H16O4S
5-(2-FURYL)ISOXAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID98434-06-1C8H5NO4
5-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-2,4-diMethoxybenzoic acid949465-79-6C16H14ClFO4
5-(6)-Decenoic acids mixture72881-27-7C10H18O2
2-CHLORO-3-NITRO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDINE72587-15-6C6H2ClF3N2O2
5,5-Dimethylhydantoin5,5-디메틸히단토인77-71-4C5H8N2O2
5,6-DIFLUOROISATIN83684-73-5C8H3F2NO2
5,6-Difluoro-2-oxoindole71294-07-0C8H5F2NO
N2-Isobutyryl-2''-O-(tert-butyldimethylsilyl)-5''-O-(4,4''-dimethoxytrityl)-gu81279-39-2C41H51N5O8Si
5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole73616-27-0C5H9N3O
5-Amino-1,2,4-thiadiazole7552-07-0C2H3N3S
5-AMINO-1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID78155-77-8C8H7N3O2
5-AMINO-1-PHENYLPYRAZOLE826-85-7C9H9N3
3-Amino-6-methylbenzenesulfonamide6973-09-7C7H10N2O2S
5-AMINO-2-BROMOBENZONITRILE72115-09-4C7H5BrN2
3-Amino-2-chlor-6-methylphenol5-아미노-6-클로로-o-크레솔84540-50-1C7H8ClNO
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one5-아미노벤조이미다졸론95-23-8C7H7N3O
Dimethyl 5-aminoisophthalate99-27-4C10H11NO4
5-AMINOTETRAMETHYLRHODAMINE80724-17-0C24H23N3O3
5-AZAINDOLE-2-CARBOXYLIC ACID800401-65-4C8H6N2O2
5-Azazindole-3-carboxyaldehyde.933717-10-3C8H6N2O
5-IODO-1-METHYL-1H-IMIDAZOLE71759-88-1C4H5IN2
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved