ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

上海贤鼎生物科技有限公司 Company Information

Company Name:    9ding chemical ( Shanghai) Limited
Tel:    17721179837 021-52271985
Fax:    +86 (21) 52271987
Email:    sales@9dingchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.9dingchem.com
Product List:    23593
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Product List
2,5-Dichlorophenylboronic Acid (Contains Varying Amounts Of Anhydride) 135145-90-3
2-Chloro-4-Iodopyridine 153034-86-7
2-(2-Methoxyphenoxy)Ethylamine 1836-62-0
2,4-Dinitrobenzaldehyde 528-75-6
- 657-05-6
Piperine 94-62-2
Cobalt Chloride 7646-79-9
3-Chlorostyrene 2039-85-2
2-Methylthiazole 3581-87-1
Methyl 3,5-Dimethoxybenzoate 2150-37-0
3-Chloro-2-Pyridinecarboxylic Acid 57266-69-0
4-Pyrid-4-Ylbenzoic Acid 4385-76-6
Ethylbutyrate 105-54-4
Sodiumtert-Pentoxide 14593-46-5
Benzotrichloride 98-07-7
3,4-Dichlorobenzoyl Chloride 3024-72-4
Triptycene 477-75-8
2,4-Difluorophenylhydrazine Hydrochloride 51523-79-6
2,5-Diphenyloxazole 92-71-7
Bis(4-hydroxyphenyl)Disulfide 15015-57-3
3-Hydroxy-4-Methoxyaniline 1687-53-2
L-Pipecolic Acid 3105-95-1
2,4-Difluorophenol 367-27-1
5-Methyl-2-Pyrazinecarboxylic Acid 5521-55-1
7-Methylquinoline 612-60-2
Methyl P-Tolyl Sulfide 623-13-2
Iodoform 75-47-8
Diphenylphosphine 829-85-6
4-Benzyloxybenzyl Alcohol 836-43-1
2,3-Pyridinedicarboxylic Acid 89-00-9
Tetrafluoroterephthalonitrile 1835-49-0
1-Boc-3-Azetidinone 398489-26-4
Baicalein 491-67-8
4-Acetamidobenzoic Acid 556-08-1
4-Chloro-2-Fluorobenzaldehyde 61072-56-8
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 1481-27-2
Cyclopropylboronic Acid Pinacol Ester 126689-01-8
Tetrabutylammonium Triflate 35895-70-6
Quinacridone 1047-16-1
1,3,5-Trichlorobenzene 108-70-3
Glycine Tert-Butyl Ester Hydrochloride 27532-96-3
2-Chloropropionic Acid 598-78-7
Ethyl3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 13669-10-8
4-Methylindole 16096-32-5
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 3886-70-2
Furosemide 54-31-9
4,6-Dihydroxypyrimidine 1193-24-4
6-Chloro-1-Hydroxy-1H-Benzotriazole 26198-19-6
- 85070-67-3
4-Bromo-3-Fluorophenol 121219-03-2
Iodoethane 75-03-6
(R)-Ethyl Piperidine-3-Carboxylate 25137-01-3
2-Hydroxyethyl Acetate 542-59-6
4-Quinolinol 611-36-9
3-(Trifluoromethyl)Benzyl Bromide 402-23-3
1-(2-Chlorophenyl)-3-Methyl-2-Pyrazolin-5-One 14580-22-4
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole 10199-89-0
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline 34413-35-9
Lithium Diisopropylamide 4111-54-0
2,4-Dibromophenol 615-58-7
2-Methylnaphthalene 91-57-6
Manganese 7439-96-5
4,6-Dimethyl-2-Hydroxypyrimidine 108-79-2
4-Amino-6-Chloro-1,3-Benzenedisulfonamide 121-30-2
7-Bromo-3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-One 32281-97-3
Ethyl Pentafluoropropionate 426-65-3
Sodium Hexanoate 10051-44-2
- 36520-39-5
Thulium Nitrate Hexahydrate 36548-87-5
Allylboronic Acid Pinacol Ester(Stabilized With Phenothiazine) 72824-04-5
Dimethyl Acetylenedicarboxylate 762-42-5
Tetramethylammonium Hydrogen Sulfate 80526-82-5
Erbium Nitrate Hexahydrate 13476-05-6
2-Chloro-1,3,2-Dioxaphospholane-2-Oxide 6609-64-9
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene 1074-24-4
2-Ethynylbenzaldehyde 38846-64-9
Lead(Ii) Iodide 10101-63-0
Valeronitrile 110-59-8
3-(Trimethoxysilyl)Propyl Methacrylate (Stabilized With Bht) 2530-85-0
4-Chloro-2-Fluorobenzonitrile 57381-51-8
2-(Bromomethyl)Phenylboronic Acid (Contains Varying Amounts Of Anhydride) 91983-14-1
L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride 2899-28-7
Trimethyltetradecylammonium Chloride 4574-04-3
3,4-Dimethylbenzaldehyde 5973-71-7
2,2'-Bis(2-Chlorophenyl)-4,4',5,5'-Tetraphenyl-1,2'-Biimidazole 7189-82-4
N-[(9H-Fluoren-9-Ylmethoxy)Carbonyl]-L-Proline 71989-31-6
3,4-Difluorobenzyl Bromide 85118-01-0
Tetramethylammoniumtriacetoxyborohydride 109704-53-2
3-Methyl-1,3-Butanediol 2568-33-4
Pentachloropyridine 2176-62-7
2,4-Dimethoxyaniline 2735-04-8
(R)-(+)-1-Phenylethylamine 3886-69-9
6-Fluoropicolinic Acid 402-69-7
4-(N,N-Diphenylamino)Benzaldehyde 4181-05-9
1,2-Dimethyl-5-Nitroimidazole 551-92-8
4-Cyanobenzoylchloride 6068-72-0
Biphenyl 92-52-4
6-Bromo-1-Hexene 2695-47-8
1-Bromo-2-Methoxynaphthalene 3401-47-6
N-(3-Bromopropyl)Phthalimide 5460-29-7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.