ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

上海珂臻医药科技有限公司 Company Information

Company Name:    Biokitchen
Tel:    13795219287 021-31663258
Fax:    021-31663258
Email:    stephendong@biokitchen.net
Nationality:    China
WebSite:    www.biokitchen.net
Product List:    3381
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Product List
[2R-(tert-butoxycarbonyl)-[2R-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-(3-chlorophenyl)ethyl]amino]propionaldehyde 174891-03-3
[3-(2,6-DICHLORO-PHENYL)-5-ISOPROPYL-ISOXAZOL-4-YL]-METHANOL 278597-30-1
[6-methyl-3-(methyloxy)-2-pyridinyl]methanol 848696-30-0
1-((6-bromopyridin-3-yl)methyl)-4-ethylpiperazine 1231930-25-8
1-(2,4-dichloro-5-Methoxy-phenyl)-piperazine hydrochloride 740806-45-5
1-(2,4-dimethoxybenzyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 304858-45-5
1-(2-bromanyl-5-chloranyl-phenyl)propan-2-one 1305323-97-0
1-(2-chloranyl-3-methyl-phenyl)ethanol 1593008-46-8
1-(2-chloranyl-3-methyl-phenyl)ethanone 944268-13-7
1(2H)-Isoquinolinone, 2-(2-chloroethyl)-3,4-dihydro- 117885-67-3
1(2H)-Isoquinolinone, 3,4-dihydro- 1196-38-9
1(2H)-Isoquinolinone, 3,4-dihydro-2-(2-hydroxyethyl)- 114985-73-8
1(2H)-Isoquinolinone, 3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)- 380612-58-8
1(2H)-Isoquinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy- 22246-05-5
1(2H)-Isoquinolinone, 5-hydroxy- 5154-02-9
1(2H)-Isoquinolinone, 7-amino-3,4-dihydro- 1315368-42-3
1(2H)-Isoquinolinone, 7-amino-3,4-dihydro- 66491-03-0
1(2H)-Isoquinolinone, 7-bromo-3,4-dihydro- 891782-60-8
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-(3-methoxyphenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 194669-45-9
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 138647-51-5
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-[2-(1-methylethoxy)phenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 946605-62-5
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 1000771-63-0
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 924275-14-9
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 4-(2,4-dimethoxyphenyl)-3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester 1822860-98-9
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 4-(2-cyanophenyl)-3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester 194669-38-0
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 4-(3-cyanophenyl)-3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester 370864-42-9
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 4-(4-cyanophenyl)-3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester 460365-08-6
1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 4-[3-(acetylamino)phenyl]-3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester 387827-20-5
1-(2-nitro-benzoyl)-piperidine 26163-44-0
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-5-OXO-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID 91064-25-4
1-(3-CHLOROPHENYL)CYCLOPROPANE-1-CARBONITRILE 124276-32-0
1-(3-CHLOROPHENYL)PROPAN-2-ONE 14123-60-5
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride 6968-76-9
1-(3-nitrophenyl)-1H-Tetrazole 14213-10-6
(+/-)-1-oxaspiro[4,5]dec-7-ene 87151-63-1
(1-(pyridin-2-yl)cyclohexyl)MethanaMine 204067-08-3
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2,4-triMethyl-1,2-dihydroquinolin-6-yl)boronic acid 179894-36-1
(1,2,3-Thiadiazol-5-yl)methanol 120277-87-4
(1-BENZYL-PIPERIDIN-4-YL)-PHENYL-AMINE 1155-56-2
(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine 863548-52-1
(1-PHENYL-PYRROLIDIN-3-YL)-METHANOL 99858-80-7
(1R,3S,5S)-tert-butyl3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 143557-91-9
(1S)-2endo-amino-1.3.3-trimethyl-norbornanehydrochloride 131432-14-9
(1S,2R)-cis-2-methoxycarbonyl-cyclopentane-1-carboxylic acid 88315-64-4
(1S,2S)-2-hydroxymethyl-cyclopentyl-[(1'S)-phenylethyl]amine hydrochloride 359586-61-1
(1S,2S)-2-hydroxymethyl-cyclopentyl-[(1'S)-phenylethyl]amine hydrochloride 749840-21-9
(2-(4-fluorophenoxy)-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester 263409-78-5
(2,6-dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride 50709-36-9
(2-Amino-cyclopentyl)-methanol 359586-62-2
(2-chloro-5-methoxyphenyl)methanol 101252-66-8
(2-chlorophenyl)-methanesulfonamide 89665-79-2
(2-ethylthiazol-5-yl)MethanaMine 1183523-89-8
(2-methyl-4-phenyl-thiazol-5-yl)-carbamic acid benzyl ester 54167-92-9
(3,3,5,5-tetramethylcyclohexyl)amine HCl 32939-18-7
(3,6-Dichloropyridin-2-yl)methanol 58804-10-7
(3,6-dimethylpyridin-2-yl)methanol 848774-90-3
(3-aminophenyl)-(1H-pyrazol-4-yl)methanone 1489151-95-2
(3-bromanyl-6-methyl-pyridin-2-yl)methanol 1379316-16-1
(3-BroMo-6-Methoxypyridin-2-yl)Methanol 623942-84-7
(3-bromopyridin-2-yl)methanol 52378-64-0
(3-chloro-4-methylphenyl)methanamine 67952-93-6
(3-fluoro-4-nitrophenyl)methanol 503315-74-0
(3-phenyl-3H-imidazol-4-yl)-methanol 80304-51-4
(3R,4R)-6-acetyl-2,2-dimethyl-3,4-epoxy-2H-1-benzopyran 171596-62-6
(3-tetrazol-1-yl-phenyl)-hydrazine hydrochloride 847606-72-8
(4-Benzylpiperazin-2-yl)methanol 85817-34-1
(4-Bromopyridin-2-yl)methanol 131747-45-0
(4-FLUOROBENZYL)PHOSPHONIC ACID DIETHYL ESTER 63909-58-0
(4-METHYL-PYRIDIN-2-YL)-METHANOL 42508-74-7
(5-BROMO-PYRIDIN-2-YL)-METHANOL 88139-91-7
(5-Methoxy-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl)-acetonitrile 178896-77-0
(5-METHYLISOXAZOL-3-YL)METHANOL 35166-33-7
(5-methylpyridin-2-yl)methanol 22940-71-2
(5-methyl-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-[2-(tetrahydro-furan-3-yloxy)-phenyl]-amine 917906-32-2
(6-BROMO-PYRIDIN-2-YL)-METHANOL 33674-96-3
(6-chloranylpyridin-2-yl)-piperidin-1-yl-methanone 720693-20-9
(6-METHYLPYRIDIN-2-YL)METHANOL 1122-71-0
(AZETIDIN-3-YL)METHANOL 95849-02-8
(betaR)-beta-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile phosphate 1092939-17-7
(E)-3-[2-(Pyridin-2-yl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-amine 886230-76-8
(E)-3-[2,3-bis(fluoranyl)phenyl]-1-(3-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 1390885-97-8
(E)-6-Iodo-3-[2-(pyridin-2-yl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole 886230-77-9
(isochroMan-1-yl)acetic acid 22901-11-7
(isothiazol-5-yl)methanol 1710-66-3
(R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 1737-26-4
(R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 68120-43-4
(R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 76155-79-8
(R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 99493-93-3
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 143900-43-0
(R)-2-METHYL-PYRROLIDINE 41720-98-3
(R)-4-acetyl-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)-5-cyclohexyl-3-hydroxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 512177-83-2
(RS)-2-(2-oxoethyl)-3,3,6-trimethyl-1-indanone 170495-06-4
(S)-2-(isochroman-1-yl)ethan-1-ol 177742-21-1
[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 5-cyano-, methyl ester 1041204-84-5
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylamine 767-62-4
1,5-naphthyridin-4-ol 5423-54-1
[2-(1-Benzyloxy-1H-pyrazol-4-yl)-phenyl]-carbamic acid tert-butyl ester 323583-04-6
(3-BROMO-6-ETHOXYPYRIDIN-2-YL)METHANOL 1245647-88-4
(3-bromo-6-chloropyridin-2-yl)methanol 1227601-71-9
[2,2-bis(oxidanylidene)-1,3-dihydro-2,1-benzothiazol-6-yl]methanol 1244949-30-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.