ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

河南科锐化工有限公司 Company Information

Company Name:    career henan chemical co
Tel:    +86-371-86658258
Fax:   
Email:    sales@coreychem.com
Nationality:    CHINA
WebSite:    www.coreychem.com
Product List:    30002
294 295 296 297 298 299 300 301

Product List
3-Chloropropanesulfonyl chloride 1633-82-5
2-Methyl-3-amino-4-acetylanisole 912347-94-5
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol 2403-88-5
2-Amino-3-bromo-6-chloropyrazine 212779-21-0
5-Phenoxy-1,3-isobenzofurandione 21345-01-7
(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester 401566-80-1
Methyl 2-chloro-5-(trifluoroMethyl)nicotinate 1360934-51-5
D-xylo-Pentodialdo-5,2-furanose, 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)Methyl]phenyl]-4,5-O-(1-Methylethylidene)-,(5S)- 1103738-30-2
LH-846 639052-78-1
ZLN-005 49671-76-3
4-((1-BUTYL-3-PHENYLUREIDO)METHYL)-N-HYDROXYBENZAMIDE 1350622-33-1
(S)-benzyl 2-(8-amino-1-(4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)phenyl)imidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate 1420478-89-2
ert-butyl 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylate 1236033-21-8
((3aS,5R,6S,6aS)-6-(benzyloxy)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)(morpholino)methanone 2171344-55-9
5-CHLORO-3-CYANOINDOLE 194490-14-7
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine 51387-90-7
N-BOC-AMINO-PIPERIDINYL-1,1-CARBOXYLIC ACID 252720-31-3
7-Hydroxyisoflavone 13057-72-2
METHYLCYCLOPENTADIENYLMANGANESE TRICARBONYL 12108-13-3
Sodium 4-chlorobenzene sulfinate 14752-66-0
Cyanamide 420-04-2
(R)-5-chloro-2-(5-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzo[d]oxazole 1266975-27-2
β-L-Xylopyranoside, Methyl 5-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)Methyl]phenyl]-1-thio-, 2,3,4-triacetate,(5S)- 1018899-03-0
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[6-[[7-cyclopentyl-6-[(diMethylaMino)carbonyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyriMidin-2-yl]aMino]-3-pyridinyl]-, 1,1-diMethylethyl ester 1374639-78-7
4-phenoxy-1,2-benzenedicarboxylic acid 37951-15-8
methyl 1-chloro-4-hydroxy-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate 1421312-35-7
4-Fluoro-5-methoxy-2-methyl-1H-indole 288385-93-3
Calcitriol 32222-06-3
4,9-dibromo-6,7-bis(4-hexylphenyl)-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-g]quinoxaline 2111833-75-9
1-((3-fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid 2170654-26-7
TOS-PRO-OH 51077-01-1
2-chloro-6-(trifluoroMethyl)pyridin-3-ol 731002-60-1
4-5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-(methoxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-yl-3-(propan-2-yl)benzoic acid 184163-80-2
2,3-DIBROMO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDINE 79623-38-4
Glutaminase C-IN-1 311795-38-7
2-Chloro-4-(1H-Pyrazol-5-Yl)Benzonitrile 1297537-37-1
3H-Imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazine, 8-[(3R,4S)-4-ethyl-3-pyrrolidinyl]-, hydrochloride (1:2) 2050038-84-9
Tetraphenylmethane 630-76-2
Substituted pyrazine 2095311-51-4
(S)-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 64044-11-7
TAK-385 737789-87-6
(S)-4-(1-(2-aminopropyl)-1H-pyrazol-3-yl)-2-chlorobenzonitrile 1297537-41-7
4,7-bis(5-bromothiophen-2-yl)-5,6-dinitro-2,1,3-benzothiadiazole 1000000-27-0
1-((3-fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid 2227589-22-0
Methyl 3-(benzyloxy)-1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylate 2136287-59-5
N-[2-[[[2-(2,2-dimethoxyethoxy)ethyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3-(phenylmethoxy)-1(4H)-pyridinyl]-Carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester 2136287-61-9
(S)-1-(Benzyloxycarbonyl)hexahydropyridazine-3-carboxylic acid 65632-62-4
4-Cyano-2-isopropylaniline hydrochloride 184163-18-6
Upadacitinib 1310726-60-3
2-(2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-5-YL)-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID 368869-97-0
5-bromo-2-chloroisonicotinaldehyde 1060802-23-4
3-Benzyloxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid methyl ester 1332855-89-6
(6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-1-oxo-2-pentenyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 135889-00-8
6-BROMO-2,3,4,9-TETRAHYDRO-1H-CARBAZOL-1-ONE 59514-18-0
4,4',4'',4'''-Methanetetrayltetrakis(benzene-4,1-diyl)tetraboronic acid 153035-55-3
ETHYL 2-AMINO-4-METHYL-5-(4-NITRO-PHENYL)-THIOPHENE-3-CARBOXYLATE 174072-89-0
ABT-494 Intermediate 2050038-81-6
5,6-dinitro-4,7-bis(thiophen-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 165190-73-8
(2R)-2-(8-amino-1-bromoimidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl)-1-Pyrrolidinecarboxylic acid phenylmethyl ester 2198380-46-8
(S)-3-P-MESYLOXYTETRAHYDROFURAN 112052-11-6
3-bromo-4-dimethylamino-benzaldehyde 56479-63-1
TETRAPHENYLSILANE 1048-08-4
2-(2-aminoethoxy)-1,1-dimethoxyethane 1228258-40-9
(3R,4S)-3-(2-Bromoacetyl)-4-ethyl-1-pyrrolidinecarboxylic acid phenylmethyl ester 1428243-26-8
2-acetyl-4-phenoxy-benzoic acid 2256751-99-0
L-2,4-DIMETHYLPHE 259726-56-2
Carbamic acid, N-[(1R)-2-[5-bromo-3-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-3,6-dihydro-4-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-1-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 830346-49-1
methyl 1-((3-fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino) cyclobutanecarboxylate 2227589-23-1
5-FORMYLURACIL 1195-08-0
N-Pyridin-2-yl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzamide 1383385-64-5
fg-4592 int 2 1421312-34-6
2-Chloro-3-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine 1196153-98-6
(3R,4S)-1-((benzyloxy)carbonyl)-4-ethylpyrrolidine-3-carboxylic acid Dicyclohexylamine Salt 2095311-49-0
MC1568 852475-26-4
N-(6-(4-(3-(4-((4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREIDO)PHENOXY)PYRIMIDIN-4-YL)CYCLOPROPANECARBOXAMIDE 1421227-52-2
Nimorazole 6506-37-2
P7C3-A20 1235481-90-9
5-(4-Chlorophenyl)-furan-2-carboxylic acid 3,5 -dimethoxyphenylamide 944261-79-4
TG6-10-1 1415716-58-3
CHS-828 200484-11-3
CarbaMiMidothioic acid, 3-cyanopropyl ester, hydrochloride (1:1) 66592-89-0
KU-60019 925701-49-1
(E)-5-CHLORO-2-(2-(PHENYL(PYRIDIN-2-YL)METHYLENE)HYDRAZINYL)PYRIDINE 199596-05-9
Oclacitinib 1208319-26-9
PF-06447475 1527473-33-1
Cyclo(L-Pro-L-Trp-) 38136-70-8
BMH21 896705-16-1
TH287 1609960-30-6
3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone 338967-87-6
OMecaMtiv Mecarbil 873697-71-3
4-AMINO-N-(2-PHENYLETHYL)BENZENESULFONAMIDE 587850-67-7
CHK2 INHIBITOR II 516480-79-8
TIZOXANIDE 173903-47-4
ETHYL 4-CHLORO-5-METHYLPYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE-6-CARBOXYLATE 427878-41-9
4-chloro-6-Methylpicolinaldehyde 98273-77-9
Phenol, 3-[(6,7-diMethoxy-4-quinazolinyl)aMino]- 211555-08-7
AZD1283 919351-41-0
N,N'-((1R,4R)-CYCLOHEXANE-1,4-DIYL)BIS(2-(4-CHLOROPHENOXY)ACETAMIDE) 548470-11-7
N-Phenylglycinonitrile 3009-97-0
N4-Cyclopropyl-6-(2,3-dichlorophenyl)-2,4-pyrimidinediamine;TH588;N4-cyclopropyl-6-(2,3-dic 1609960-31-7
294 295 296 297 298 299 300 301

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.