ChemicalBook
Chinese English Germany Japanese

Zhuhai Aobokai Biomedical Technology Co., Ltd. 회사는 제품 목록을 제공합니다.

회사 명:Zhuhai Aobokai Biomedical Technology Co., Ltd.
전화:15697568815 400 0628126
팩스:
이메일:sales@aobchem.com.cn
국적:China
URL:aobchem.com/?SID=p7g94ljgt5vtjmvo6t6bntap81
총 제품 수:7986

제품 카탈로그

(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-boronic acid720702-41-0C4H7BN2O2
(1-Trityl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid207307-51-5C22H19BN2O2
(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-3-yl)methanol1310384-43-0C11H17BO3S
(2-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid1189047-28-6C18H14BNO2
(2-(Benzyloxy)-4,5-difluorophenyl)methanol1823862-22-1C14H12F2O2
(2-(Benzyloxy)-4-methoxyphenyl)methanol171817-14-4C15H16O3
(2-(Benzyloxy)pyridin-4-yl)methanol156367-50-9
(2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-yl)methanol954227-77-1C7H11N3O
(2,3-Dichloro-4-pyridinyl)methanol329794-25-4C6H5Cl2NO
(2,5-Dichloro-3-fluorophenyl)methanol1615212-20-8
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol866039-42-1C6H5Cl2NO
(2,5-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)methanol2121514-71-2
(2,5-difluoro-4-methoxyphenyl)methanol922719-76-4C8H8F2O2
(2,5-Difluoro-4-methylsulfanylphenyl)methanol1879026-10-4
(2,5-Difluoro-4-phenylmethoxyphenyl)methanol1936712-89-8C14H12F2O2
(2,6-Bromobenzyl)-diethylamine1414870-54-4C11H16BrN
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol1346674-69-8C7H5Br2FO
(2,6-Dibromo-4-methylphenyl)methanol1260893-69-3C8H8Br2O
(2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol189338-34-9C8H5Cl2F3O
(2,6-Difluoro-3-pyridyl)methanol1105510-11-9C6H5F2NO
(2-Benzyloxy-3-bromo-5-methyl-phenyl)-methanol2179038-44-7
(2-Benzyloxy-5-methoxy-phenyl)-methanol214072-73-8C15H16O3
(2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol1214330-94-5C8H6BrF3O
(2-Bromo-3-chloropyridin-4-yl)methanol1227584-44-2C6H5BrClNO
(2-Bromo-4,6-dichlorophenyl)methanol115615-21-9C7H5BrCl2O
(2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenyl)methanol1449008-26-7C7H5BrClFO
(2-bromo-4-chlorophenyl)methanol143888-84-0C7H6BrClO
(2-Bromo-4-methoxy-phenyl)methanol163190-79-2C8H9BrO2
(2-Bromo-5-chloropyridin-3-yl)methanol1227585-65-0C6H5BrClNO
(2-Bromo-5-methylphenyl)methanol727985-37-7C8H9BrO
(2-Bromo-6-fluoro-3-methylphenyl)methanol1375069-06-9C8H8BrFO
(2-Bromo-6-fluoro-3-methylsulfanylphenyl)methanol1879026-12-6C8H8BrFOS
(2-Bromo-6-fluoro-4-methylphenyl)methanol1936564-11-2C8H8BrFO
(2-Chloro-3-methoxyphenyl)methanol52516-43-5C8H9ClO2
(2-Chloro-4-ethoxyphenyl)methanol1518882-29-5C9H11ClO2
(2-Chloro-4-methylpyridin-3-yl)methanol447402-10-0
(2-Chloro-4-propan-2-yloxyphenyl)methanol219764-66-6C10H13ClO2
(2-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)pyridin-3-yl)boronic acidC8H9BClNO4
(2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridin-3-yl)boronic acid2096332-17-9C7H7BClNO4
(2-Chloro-5-isopropylphenyl)boronic acid875550-89-3C9H12BClO2
(2-Chloro-5-isopropylphenyl)boronic acid pinacol esterC15H24BClO3
(2-Chloro-5-trifluoromethoxy-phenyl)-methanol1261483-31-1C8H6ClF3O2
(2-Chloro-6-methoxypyridin-3-yl)methanol1228898-61-0C7H8ClNO2
(2-Chloro-6-trifluoromethyl-pyridin-4-yl)-methanol1196157-41-1C7H5ClF3NO
(2-Chloropyrimidin-5-yl)methanol1046816-75-4C5H5ClN2O
(2-Ethoxy-4-methoxyphenyl)methanol181819-54-5C10H14O3
(2-Ethoxy-5-fluoropyridin-4-yl)methanol1809158-12-0C8H10FNO2
(2-Ethoxy-5-methoxy-phenyl)-methanol1094849-00-9C10H14O3
(2-Ethoxy-5-methylphenyl)methanol1409767-31-2C10H14O2
(2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol1333264-07-5C13H18BFO3
(2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol1352733-99-3C13H18BFO3
(2-Fluoro-5-isopropoxypyridin-3-yl)methanol2145093-91-8C9H12FNO2
(2-Fluoro-5-methoxypyridin-3-yl)methanol1227511-73-0C7H8FNO2
(2-Fluoro-6-methoxy-4-methylphenyl)methanol2229187-30-6C9H11FO2
(2-Fluorobiphenyl-5-yl)methanol89951-76-8C13H11FO
(2-Hydroxymethylphenyl)boronic acid, dehydrate5735-41-1C7H7BO2
(2-Isopropoxy-4-methylphenyl)methanol2056110-35-9C11H16O2
(2-Isopropoxy-5-methoxy-phenyl)-methanol1094903-71-5C11H16O3
(2-Isopropoxypyridin-3-yl)methanol954240-50-7C9H13NO2
(2-Isopropoxypyridin-4-yl)methanol754218-88-7C9H13NO2
(2-Isopropyl-4-methoxyphenyl)methanol2121514-42-7C11H16O2
(2-Propan-2-yloxy)pyridine-4-carboxylic acid862507-33-3C9H11NO3
(2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)boronic acid955374-13-7C8H12BN3O2
(2S,3S)-2,3-dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethyl-butanediamide63126-52-3C8H16N2O4
(3,4,5-Trichlorophenyl)methanol7520-67-4C7H5Cl3O
(3,5-Dibromo-4-butoxyphenyl)methanol1697692-87-7
(3,5-Dibromo-4-methoxyphenyl)methanol114113-99-4C8H8Br2O2
(3,5-Dibromo-4-methylphenyl)methanol868860-22-4C8H8Br2O
(3,5-Dibromo-4-propoxyphenyl)methanol1692704-74-7C10H12Br2O2
(3,5-Dibromothiophen-2-yl)boronic acid1095177-31-3C4H3BBr2O2S
(3,5-Dibromothiophen-2-yl)boronic acid pinacol ester2121511-80-4C10H15BBr2O3S
(3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol159783-46-7C6H5Cl2NO
(3,5-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)methanol1500606-79-0
(3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol438050-05-6C7H5BrF2O
(3-Bromo-2,6-dimethoxyphenyl)methanol586392-15-6C9H11BrO3
(3-Bromo-2,6-dimethoxypyridin-4-yl)boronic acid2121513-58-2C7H9BBrNO4
(3-Bromo-2,6-dimethoxypyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester2121511-86-0C13H21BBrNO5
(3-Bromo-2-chloro-5-methylphenyl)methanol2090528-44-0
(3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)methanol1227502-15-9C6H5BrClNO
(3-Bromo-2-ethoxyphenyl)methanol1303899-97-9
(3-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanol1449008-13-2C8H8BrFO2
(3-Bromo-2-isopropoxy-5-methylphenyl)methanol2056110-55-3C11H15BrO2
(3-Bromo-5-chloro-4-methoxyphenyl)methanol676247-06-6C8H8BrClO2
(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanol1227599-26-9C6H5BrClNO
(3-Bromo-5-fluorophenyl)methanol216755-56-5C7H6BrFO
(3-bromo-5-fluoropyridin-4-yl)methanol1227586-02-8C6H5BrFNO
(3-bromo-5-methylphenyl)methanol648439-19-4C8H9BrO
(3-Bromo-5-methylpyridin-2-yl)methanol1805551-31-8C7H8BrNO
(3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)methanol886615-31-2C7H5BrClFO
(3-Bromobenzyl)-diethylamine27958-94-7C11H16BrN
(3-Bromobenzyl)-diisopropylamine1332347-53-1C13H20BrN
(3-Bromophenyl)(2,3-difluorophenyl)methanone1220124-56-0C13H7BrF2O
(3-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethylamine4885-18-1C9H12BrN
(3-Chloro-2-ethoxypyridin-4-yl)methanol2056110-45-1C8H10ClNO2
(3-Chloro-2-fluoro-4-methoxyphenyl)methanol1616601-81-0C8H8ClFO2
(3-Chloro-4-phenoxyphenyl)methanol1228582-53-3C13H11ClO2
(3-Chloro-4-propan-2-yloxyphenyl)methanol678181-75-4C10H13ClO2
(3-Chloro-5-methylphenyl)methanol116069-80-8C8H9ClO
(3-Chloro-6-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol1780183-58-5C8H8ClFO2
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol79698-53-6C6H6ClNO
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved