ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

Accela ChemBio Inc. Company Information

Company Name:    Accela ChemBio Inc.
Tel:    (+1)-858-699-3322
Fax:    (+1)-858-876-1948
Email:    info@accelachem.com
Nationality:    United States
WebSite:    www.accelachem.com
Product List:    12233
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Product List
1-Methylpyrazole-4-carbaldehyde 25016-11-9
1-Methylpyrazole-4-sulfonyl Chloride 288148-34-5
1-Methylpyrazole-5-boronic Acid 720702-41-0
1-Methylpyrazole-5-boronic Acid Pinacol Ester 847818-74-0
1-Methylpyrazole-5-carboxaldehyde 27258-33-9
1-Methylpyrazole-5-carboxylic Acid 16034-46-1
1-Methylpyrrole-3-carboxylic Acid 36929-61-0
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic Acid 412281-11-9
1-Morpholino-2-propyne 5799-76-8
1-Naphthaleneethanol 773-99-9
1-Naphthalenemethanol 4780-79-4
1-Naphthamide 2243-81-4
1-Naphthoic Acid 86-55-5
1-Naphthylmethylamine 118-31-0
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 713-65-5
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose 6974-32-9
1-Oxoisoindoline-5-carboxylic Acid 23386-40-5
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 22990-19-8
1-Phenyl-1-cyclohexene 771-98-2
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic Acid 77-55-4
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic Acid Pinacol Ester 1238702-58-3
1-Phenyl-2-propyn-1-ol 4187-87-5
1-Phenyl-2-pyrrolidinone 4641-57-0
1-Phenylcyclobutanamine Hydrochloride 120218-45-3
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile 14377-68-5
1-Phenylcyclopropanecarbonitrile 935-44-4
1-Phenylguanidine Carbonate 14018-90-7
1-Phenylpropane-1,2-dione 579-07-7
1-Phenylpyrazole 1126-00-7
1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde 54605-72-0
1-Piperidineacetic Acid 3235-67-4
1-Piperidinepropanol 104-58-5
1-Propene-1,3-sultone 21806-61-1
1-Propyl-8-(4-sulfophenyl)xanthine Potassium Salt Hydrate 409344-71-4
1-Propylpyrazole 32500-67-7
1-Pyrazoleacetic Acid 16034-48-3
1-Pyrrolidineacetonitrile 29134-29-0
1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt 5108-96-3
1-tert-Butyl-3-azetidinol 13156-04-2
1-Tosyl-7-azaindole-3-boronic Acid Pinacol Ester 866545-91-7
1-Tosylpyrozole 6126-10-9
1-Trityl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester 863238-73-7
1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde 33016-47-6
2-(1,2,3-Triazol-1-yl)acetohydrazide Hydrochloride 1877910-73-0
2-(1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 81606-79-3
2-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 39876-84-1
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetonitrile 4439-02-5
2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)acetonitrile 3842-20-4
2-(1-Aminoethyl)-5-bromopyridine 871723-90-9
2-(1-Aminoethyl)-5-chlorobenzimidazole Hydrochloride 2097800-60-5
2-(1-Azetidinyl)-5-bromopyrimidine 850349-22-3
2-(1-Benzyl-1H-indazol-3-yloxy)acetic Acid 20187-55-7
2-(1-Benzyl-4-piperidyl)ethylamine 86945-25-7
2-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2-propanol 299428-04-9
2-(1-Ethoxypropylidene)malononitrile 35260-96-9
2-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)acetic Acid 4314-22-1
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethylamine 29518-68-1
2-(1H-Tetrazol-5-yl)aniline 18216-38-1
2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol 51449-77-5
2-(1-Hydroxycyclobutyl)acetonitrile 1289648-06-1
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 18728-61-5
2-(1-Imidazolyl)acetonitrile 98873-55-3
2-(1-Imidazolyl)benzoic Acid 159589-67-0
2-(1-Imidazolyl)ethylamine Dihydrochloride 93668-43-0
2-(1-Methyl-4-pyrazolyl)ethylamine 796845-58-4
2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanamine 20845-38-9
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine Dihydrochloride 94021-22-4
2-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 5028-14-8
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone 39911-06-3
2-(1-Piperidinyl)benzaldehyde 34595-26-1
2-(1-Piperidinyl)benzoic Acid 42093-97-0
2-(1-Piperidinyl)benzyl Alcohol 87066-94-2
2-(1-Piperidyl)benzylamine Hydrochloride 1427475-24-8
2-(1-Propen-2-yl)furan 6137-68-4
2-(1-Propen-2-yl)pyridine 6515-13-5
2-(1-Propen-2-yl)thiophene 30616-73-0
2-(1-Pyrazolyl)aniline 54705-91-8
2-(1-Pyrazolyl)benzoic Acid 55317-53-8
2-(1-Pyrazolyl)benzyl Alcohol 741717-59-9
2-(1-Pyrazolyl)benzylamine 449758-13-8
2-(1-Pyrazolyl)ethanol 6314-23-4
2-(1-Pyrazolyl)ethylamine 101395-71-5
2-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde 58028-74-3
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic Acid 78648-27-8
2-(1-Pyrrolidinyl)benzylamine 72752-53-5
2-(1-Pyrrolidyl)acetic Acid 37386-15-5
2-(1-Pyrrolidyl)propanoic Acid 123912-78-7
2-(1-Tetrazolyl)benzylamine 449756-94-9
2-(1-Trityl-4-imidazolyl)benzaldehyde 1402838-08-7
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 944904-99-8
2-(2,2-Diethoxyethoxy)ethanamine 76534-71-9
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 1565712-50-6
2-(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile 3218-45-9
2-(2,5-Difluoro-4-nitrophenyl)acetic Acid 770719-22-7
2-(2,6-Dichloro-4-pyridyl)-2-propanol 95037-35-7
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic Acid 1226776-82-4
2-(2,6-Difluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole 66464-26-4
2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-hydroxyisoindoline-1,3-dione 5054-59-1
2-(2-Amino-4-pyridyl)-2-propanol 1229649-59-5
2-(2-Aminoethoxy)benzamide 58932-30-2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.