ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Accela ChemBio Inc. Company Information

Company Name:    Accela ChemBio Inc.
Tel:    (+1)-858-699-3322
Fax:    (+1)-858-876-1948
Email:    info@accelachem.com
Nationality:    United States
WebSite:    www.accelachem.com
Product List:    12231
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Product List
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 57276-65-0
2-(2-Aminoethyl)isoindoline-1,3-dione Hydrochloride 30250-67-0
2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)naphthalene 1393793-79-7
2-(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic Acid 37777-74-5
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran 17739-45-6
2-(2-Bromoethyl)benzimidazole Hydrobromide 51036-77-2
2-(2-Bromoethyl)oxirane 13287-42-8
2-(2-Bromoethyl)pyridine Hydrobromide 72996-65-7
2-(2-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic Acid 767359-25-1
2-(2-Bromophenyl)imidazole 162356-38-9
2-(2-Bromophenyl)naphthalene 22082-97-9
2-(2-Chloro-4,5-dimethoxyphenyl)-DL-glycine 1270307-81-7
2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)-DL-glycine 1037423-77-0
2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine 26378-53-0
2-(2-Chlorophenyl)acetamide 10268-06-1
2-(2-Chlorophenyl)ethanamidine 55154-88-6
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine 13078-80-3
2-(2-Chlorophenyl)glycine 88744-36-9
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)pyrimidine-5-boronic Acid Pinacol Ester
2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)-DL-glycine 1270315-04-2
2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine 120351-90-8
2-(2-Fluorophenyl)-1H-imidazole-4-methanol 906477-25-6
2-(2-Fluorophenyl)-1H-imidazole-5-carbaldehyde 1138033-98-3
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic Acid 455267-56-8
2-(2-Hydroxyethyl)pyrazine 6705-31-3
2-(2-Imidazolyl)aniline Hydrochloride 1261269-03-7
2-(2-Imidazolyl)ethanol 51036-79-4
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic Acid 66949-41-5
2-(2-Iodophenyl)acetic Acid 18698-96-9
2-(2-Iodophenyl)ethanol 26059-40-5
2-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium Sodium Salt 193149-74-5
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride Hydrate 64464-07-9
2-(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 33567-59-8
2-(2-Methyl-1-imidazolyl)ethylamine Dihydrochloride 858513-10-7
2-(2-Methyl-5-nitro-1-imidazolyl)ethanol 443-48-1
2-(2-Methylphenoxy)ethylamine 26583-60-8
2-(2-Nitrophenyl)imidazole 4205-06-5
2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran 6089-04-9
2-(2-Pyridyl)-2-propanol 37988-38-8
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 52568-28-2
2-(2-Pyridyl)-4-pentyn-2-ol 54136-95-7
2-(2-Pyridyl)cyclopropanecarboxylic Acid 90563-75-0
2-(2-Pyridyl)ethylamine 2706-56-1
2-(2-Pyridyloxy)ethanamine 29450-07-5
2-(2-Pyrrolidinyl)aniline 1185193-49-0
2-(2-Pyrrolyl)ethylamine 40808-62-6
2-(2-Pyrrolyl)ethylamine Hydrochloride 857418-70-3
2-(2-Thiazolyl)acetic Acid 188937-16-8
2-(2-Thienyl)benzothiazole 34243-38-4
2-(3,4-Difluorophenyl)-2,2-difluoroacetic Acid 915030-48-7
2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane 111991-13-0
2-(3,5-Dimethyl-4-pyrazolyl)benzoic Acid 321309-43-7
2-(3-Acetamidophenyl)-N-hydroxyacetamide
2-(3-Aminophenyl)ethanol 52273-77-5
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 444574-75-8
2-(3-Benzofuranyl)acetonitrile 52407-43-9
2-(3-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethanamine 221915-84-0
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 17789-14-9
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic Acid 885068-76-8
2-(3-Bromophenyl)-2-methylpropanoic Acid 81606-47-5
2-(3-Bromophenyl)-4-pentyn-2-ol 1342144-24-4
2-(3-Bromophenyl)benzothiazole 19654-14-9
2-(3-Bromophenyl)imidazole 937013-66-6
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 33821-94-2
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic Acid 261762-96-3
2-(3-Chlorophenoxy)ethylamine 6488-00-2
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic Acid 91552-11-3
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine 13078-79-0
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic Acid 1249974-01-3
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic Acid 872141-25-8
2-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-DL-glycine 299166-66-8
2-(3-Fluoro-4-nitrophenyl)acetic Acid 163395-24-2
2-(3-Fluorocyclopentyl)ethanamine 1461704-85-7
2-(3-Fluorophenoxy)acetyl Chloride 95299-69-7
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine 120351-93-1
2-(3-Fluorophenyl)acetic Acid 331-25-9
2-(3-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic Acid 1157561-41-5
2-(3-Iodophenyl)acetic Acid 1878-69-9
2-(3-Methoxyphenoxy)acetonitrile 50635-23-9
2-(3-Methoxyphenoxy)ethylamine 6487-86-1
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid 7309-52-6
2-(3-Methyl-4-nitrophenyl)acetic Acid 143665-37-6
2-(3-Methylphenoxy)ethylamine 6487-99-6
2-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole 73794-59-9
2-(3-Nitrophenyl)imidazole 13682-18-3
2-(3-Phenoxybenzamido)phenylboronic Acid
2-(3-Pyrazolyl)ethanamine Dihydrochloride 138-92-1
2-(3-Pyrazolyl)pyridine 75415-03-1
2-(3-Pyridyl)-1-ethanol 6293-56-7
2-(3-Pyridyl)-2-propanamine 99980-40-2
2-(3-Pyridyl)-4-pentyn-2-ol 89242-76-2
2-(3-Thienyl)ethanol 13781-67-4
2-(3-Thienyl)ethylamine 59311-67-0
2-(4,4-Difluorobutyl)isoindoline-1,3-dione 1265341-14-7
2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetaldehyde 16019-33-3
2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)ethanol 853680-74-7
2-(4-Acetamidophenyl)-N-hydroxyacetamide 2158718-92-2
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic Acid 1308915-16-3
2-(4-Amino-2-pyridyl)ethanol 101012-38-8
2-(4-Amino-3-methylphenyl)acetic Acid 705240-99-9
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.