ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Accela ChemBio Inc. Company Information

Company Name:    Accela ChemBio Inc.
Tel:    (+1)-858-699-3322
Fax:    (+1)-858-876-1948
Email:    info@accelachem.com
Nationality:    United States
WebSite:    www.accelachem.com
Product List:    12231
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Product List
2'-Fluoropropiophenone 446-22-0
2-Fluoropyridine-3-boronic Acid 174669-73-9
2-Fluoropyridine-3-boronic Acid Pinacol Ester 452972-14-4
2-Fluoropyridine-4-boronic Acid 401815-98-3
2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt 1008-72-6
2-Formylthiophene-3-boronic Acid 4347-31-3
2-Furanethanamine 1121-46-6
2-Furanylboronic Acid 13331-23-2
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 5466-88-6
2-Homomorpholinecarboxylic Acid Hydrochloride 1186663-62-6
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one 20348-09-8
2-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride 52356-01-1
2-Hydrazinonaphthalene Hydrochloride 2243-58-5
2-Hydrazinopyridine 4930-98-7
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 83-72-7
2-Hydroxy-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 1824284-50-5
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 22245-83-6
2-Hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine 21901-34-8
2-Hydroxy-3-methylpyrazine 19838-07-4
2-Hydroxy-3-nitropyridine 6332-56-5
2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid 828-01-3
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 14382-91-3
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine 108-79-2
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 552-41-0
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 673-22-3
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine 21901-41-7
2-Hydroxy-4-methylpyridine 13466-41-6
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 33252-63-0
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 887707-23-5
2-Hydroxy-5-iodopyridine 13472-79-2
2-Hydroxy-5-iodopyrimidine 79387-69-2
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 705-15-7
2-Hydroxy-5-methoxybenzoic Acid 2612-02-4
2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 613-84-3
2-Hydroxy-5-methylpyridine 1003-68-5
2-Hydroxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine 99368-66-8
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone 1450-76-6
2-Hydroxy-5-nitropyridine 5418-51-9
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 116548-03-9
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 34486-06-1
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 703-23-1
2-Hydroxy-6-methylnicotinic Acid 38116-61-9
2-Hydroxy-6-methylpyrazine 20721-18-0
2-Hydroxy-6-nitrobenzoic Acid 601-99-0
2-Hydroxyacetophenone 582-24-1
2-Hydroxybenzothiazole 934-34-9
2-Hydroxybenzyl Alcohol 90-01-7
2-Hydroxyhexanedioic Acid 18294-85-4
2-Hydroxyisobutyric Acid 594-61-6
2-Hydroxynicotinic Acid 609-71-2
2-Hydroxyphenylboronic Acid 89466-08-0
2-Hydroxyphenylboronic Acid Pinacol Ester 269409-97-4
2-Hydroxypyrazine 6270-63-9
2-Hydroxypyridine N-Oxide 13161-30-3
2-Hydroxypyridine-4-carboxylic Acid 22282-72-0
2-Hydroxypyrimidine Hydrochloride 38353-09-2
2-Hydroxyquinoline 59-31-4
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid 15733-89-8
2-Hydroxyquinoxaline 1196-57-2
2-Hydroxytetrahydrofuran 5371-52-8
2-Imidazolecarboxaldehyde 10111-08-7
2-Indanone 615-13-4
2-Iodo-3-hydroxypyridine 40263-57-8
2-Iodo-3-nitrobenzoic Acid 5398-69-6
2-Iodo-3-nitrophenol 197243-48-4
2-Iodo-4-methylaniline 29289-13-2
2-Iodo-4-nitrobenzyl Bromide 89642-21-7
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid 702641-04-1
2-Iodo-5-methoxypyridine 163129-79-1
2-Iodo-5-methyl-3-nitropyridine 1598838-80-2
2-Iodo-5-methylaniline 13194-69-9
2-Iodo-5-methylbenzoic Acid 52548-14-8
2-Iodo-5-methylpyridine 22282-62-8
2'-Iodoacetophenone 2142-70-3
2-Iodoaniline 615-43-0
2-Iodobenzaldehyde 26260-02-6
2-Iodobenzamide 3930-83-4
2-Iodobenzoic Acid 88-67-5
2-Iodobenzonitrile 4387-36-4
2-Iodobenzothiazole 1123-99-5
2-Iodobenzotrifluoride 444-29-1
2-Iodobenzyl Alcohol 5159-41-1
2-Iodofluorene 2523-42-4
2-Iodoheptafluoropropane 677-69-0
2-Iodomesitylene 4028-63-1
2-Iodo-m-xylene 608-28-6
2-Iodophenol 533-58-4
2-Iodophenyl Isothiocyanate 98041-44-2
2-Iodopyrazine 32111-21-0
2-Iodopyridine 5029-67-4
2-Iodothiophene 3437-95-4
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine 24683-00-9
2-Isobutylaniline 71182-59-7
2-Isonitrosoacetophenone 532-54-7
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde
2-Isopentyl-5-(6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)isoindoline-1,3-dione
2-Isopropoxyaniline 29026-74-2
2-Isopropoxyphenylboronic Acid 138008-97-6
2-Ketoglutaric Acid 328-50-7
2-Mercapto-6,7-dihydro-3H-cyclopentapyrimidin-4(5H)-one 35563-27-0
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.