ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Accela ChemBio Inc. Company Information

Company Name:    Accela ChemBio Inc.
Tel:    (+1)-858-699-3322
Fax:    (+1)-858-876-1948
Email:    info@accelachem.com
Nationality:    United States
WebSite:    www.accelachem.com
Product List:    12231
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Product List
4-Amino-3-methylpyridine 1990-90-5
4-Amino-3-nitrobenzoic Acid 1588-83-6
4-Amino-3-nitrobenzonitrile 6393-40-4
4-Amino-3-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester 833486-94-5
4-Amino-3-nitropyridine 1681-37-4
4-Amino-3-phenylbutyric Acid Hydrochloride 3060-41-1
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 584-13-4
4-Amino-4'-hydroxybenzophenone 14963-34-9
4-Amino-4-methyl-2-pentanone Oxalate 625-03-6
4-Amino-5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 22276-99-9
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine 857730-21-3
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine 205672-25-9
4-Amino-5-bromopyrimidine 1439-10-7
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic Acid 123654-26-2
4-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 97944-44-0
4-Amino-5-fluoro-2-iodophenol 2091817-62-6
4-Amino-5-fluoro-2-methylpyridine 1211590-22-5
4-Amino-5-methylimidazole Dihydrochloride 79681-02-0
4-Amino-5-methylpyridine-2-methanol 1805513-80-7
4-Amino-5-pyrimidinecarbonitrile 16357-69-0
4-Amino-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 672-41-3
4-Amino-6-bromoquinoline 65340-73-0
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide 121-30-2
4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 76574-37-3
4-Amino-6-chloropyrimidine 5305-59-9
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde 14160-93-1
4-Amino-6-hydroxypyrimidine 1193-22-2
4-Amino-6-phenylpyrimidine 3435-29-8
4-Amino-7-chloro-2,1,3-benzothiadiazole 51323-01-4
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 1500-85-2
4-Amino-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
4'-Aminoacetophenone 99-92-3
4-Aminobenzamide 2835-68-9
4-Aminobenzamidine Dihydrochloride 2498-50-2
4-Aminobenzimidazole 4331-29-7
4-Aminobenzoic Acid 150-13-0
4-Aminobenzoxazole 163808-09-1
4-Aminobenzyl Alcohol 623-04-1
4-Aminobenzyl Cyanide 3544-25-0
4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal 6346-09-4
4-Aminocyclohexanone Hydrochloride 675112-40-0
4-Aminoindole 5192-23-4
4-Aminoindole-3-carboxylic Acid 889941-55-3
4-Aminomethyltetrahydropyran 130290-79-8
4-Amino-N,N-dimethylpiperidine-1-carboxamide 412356-47-9
4-Amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide 13490-32-9
4-Aminonicotinic Acid 7418-65-7
4-Amino-N-methylbenzamide 6274-22-2
4-Aminophenyl Acetate 13871-68-6
4-Aminophenylacetic Acid 1197-55-3
4-Aminophenylboronic Acid Hydrochloride 80460-73-7
4-Aminophenylboronic Acid Pinacol Ester 214360-73-3
4-Aminophthalic Acid(Contains 3-Aminophthalic Acid) 5434-21-9
4-Aminophthalonitrile 56765-79-8
4-Aminopyrazole 28466-26-4
4-Aminopyrazolo[3,4-d]pyrimidine 2380-63-4
4-Aminopyridine-2-carboxylic Acid 100047-36-7
4-Aminopyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride Hydrate
4-Aminopyridine-2-carboxylic Acid Monohydrate 1427475-29-3
4-Aminopyrimidine 591-54-8
4-Aminopyrimido[4,5-d]pyrimidine 26979-05-5
4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 159326-68-8
4-Aminosalicylic Acid 65-49-6
4-Aminotetrahydropyran Hydrochloride 33024-60-1
4-Aminotetrahydropyran-4-carbonitrile 50289-12-8
4-Aminotetrahydropyran-4-carbonitrile Hydrochloride 2006278-26-6
4-Aminotetrahydropyran-4-carboxylic Acid 39124-20-4
4-Aminotetrahydrothiopyran 1,1-Dioxide Hydrochloride 116529-31-8
4-Aminotetrahydrothiopyran Hydrochloride 233763-40-1
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine 16285-74-8
4-Aza-9-fluorenone 3882-46-0
4-Azaindole 272-49-1
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 308266-51-5
4-Benzofurazancarboxaldehyde 32863-32-4
4-Benzoylbiphenyl 2128-93-0
4-Benzoylbutyric Acid 1501-05-9
4-Benzoylphthalic Acid 3885-88-9
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)homomorpholine 1031442-66-6
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 40987-24-4
4-Benzyl-2-homomorpholinecarboxylic Acid 1141669-59-1
4-Benzyl-5-oxomorpholine-3-carboxylic Acid 106910-79-6
4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile 126645-52-1
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic Acid 769087-80-1
4-Benzylmorpholine-3-carboxylic Acid 1219426-63-7
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 583-47-1
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic Acid 338454-30-1
4'-Benzyloxyacetophenone 54696-05-8
4-Benzyloxybenzaldehyde 4397-53-9
4-Benzyloxybromobenzene 6793-92-6
4-Benzyloxyindole 20289-26-3
4-Benzyloxyphenol 103-16-2
4-Benzyloxyphenylboronic Acid Pinacol Ester 754226-40-9
4-Biphenylacetonitrile 31603-77-7
4-Biphenylcarboxylic Acid 92-92-2
4-Boc-1-(3-bromopropyl)-2-piperazinone 2043000-92-4
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine 153747-97-8
4-Boc-1-piperazinecarbonyl Chloride 59878-28-3
4-Boc-2-(aminomethyl)morpholine 140645-53-0
4-Boc-2-(hydroxymethyl)homomorpholine 1174020-52-0
4-Boc-2-homomorpholinecarboxylic Acid 1141669-61-5
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.