ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Accela ChemBio Inc. Company Information

Company Name:    Accela ChemBio Inc.
Tel:    (+1)-858-699-3322
Fax:    (+1)-858-876-1948
Email:    info@accelachem.com
Nationality:    United States
WebSite:    www.accelachem.com
Product List:    19988
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Product List
Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate 2150-46-1
Cyclopentyl Phenyl Ketone 5422-88-8
3’,4’-Dimethoxyacetophenone 1131-62-0
4-Acetylbutyric Acid
L-Proline Benzyl Ester Hydrochloride 16652-71-4
Sodium 4-Vinylbenzenesulfonate 2695-37-6
3-Nitrophenylboronic Acid 13331-27-6
Guanidineacetic Acid 352-97-6
gamma-Octalactone 104-50-7
4-Propoxybenzoic Acid 5438-19-7
4-Methylisatin 1128-44-5
1-(4-Aminobenzyl)-4-methylpiperazine 70261-82-4
5-(3-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 199601-80-4
Methyl 5-(3-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylate 517870-18-7
5-(4-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 33282-23-4
Methyl 5-(4-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate 517870-15-4
3-Indolepropionic Acid 830-96-6
2,1,3-Benzothiadiazole 273-13-2
Ethyl 3-Amino-3-(3-pyridyl)propionate Dihydrochloride 149498-96-4
6-Fluoro-2-pyridinemethanol 315180-17-7
N-Boc-DL-proline 59433-50-0
4-Bromo-2-pyridinecarbonitrile 62150-45-2
Dibenzothiophene-4-boronic Acid 108847-20-7
5-Methyloxazole-4-carboxylic Acid 103879-58-9
5-Phenyloxazole-4-carboxylic Acid 99924-18-2
2-Chloro-5-nitrobenzoxazole 54120-91-1
3-Amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulfonamide 80-23-9
2,4-Dichloro-6-methylpyridine 42779-56-6
Suberic Acid Monomethyl Ester 3946-32-5
3-Aminobenzyl Alcohol 1877-77-6
Methyl 2-Bromothiazole-4-carboxylate 170235-26-4
5-Methylquinoxaline 13708-12-8
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde 25016-01-7
N-Boc-D-prolinol 83435-58-9
2,3-Dihydroxynaphthalene 92-44-4
1,6-Dihydroxynaphthalene 575-44-0
2-Bromo-5-methyl-3-nitropyridine 23056-46-4
4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone 66899-02-3
3-Amino-5-Boc-6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole 398491-61-7
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Acid 3813-52-3
4,7-Dichloroisatin 18711-13-2
DL-Homocystine 870-93-9
D-(+)-Mannose 3458-28-4
Methyl 1,2,4-Triazole-3-carboxylate 4928-88-5
3-(4-Methyl-1-imidazolyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 641571-11-1
2-Amino-5-bromophenol 38191-34-3
Ethyl 2-Fluoro-6-nitrobenzoate 1154426-16-0
9-Boc-7-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one 280761-97-9
delta-Decalactone 705-86-2
9,10-Diphenylanthracene 1499-10-1
Ethyl 5-Hydroxy-1-methylpyrazole-3-carboxylate 51986-17-5
Isobutyramide 563-83-7
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine 864830-16-0
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid 313545-41-4
9-Bromo-1-nonanol 55362-80-6
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 830-79-5
2,6-Dichlorocinnamic Acid, predominantly trans 5345-89-1
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid 951-82-6
4-Bromo-2-methoxybenzaldehyde 43192-33-2
2-Amino-6-fluoro-3-methylbenzoic Acid 874804-26-9
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic Acid 885523-08-0
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 885518-46-7
4-(4-Bromophenyl)piperidine 80980-89-8
4-(4-Bromophenyl)piperidine Hydrochloride 769944-79-8
Ethyl Pyridazine-4-carboxylate 39123-39-2
Methyl 6-Chloropyrimidine-4-carboxylate 6627-22-1
5-Bromo-2-nitrophenol 27684-84-0
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 54962-75-3
gamma-Hexanolactone 695-06-7
2’,4’-Dimethoxyacetophenone 829-20-9
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine 113583-35-0
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine 24168-70-5
7-Chloro-2-methylquinoline 4965-33-7
2’,4’-Dichlorobutyrophenone 66353-47-7
Methyl 5-(3-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate 745078-74-4
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic Acid Hydrochloride 369403-64-5
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiophene-2-carbaldehyde 886508-92-5
Ethyl 3-Oxo-3-(2-tetrahydrofuryl)propanoate 887411-85-0
5-(4-Carboxyphenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 1375064-71-3
4-[3-(Methoxycarbonyl)-5-isoxazolyl]benzoic Acid 1375064-52-0
5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 893638-39-6
5-(4-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 893638-41-0
5-(2-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 893638-37-4
Methyl 5-(2-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylate 1375064-64-4
5-(2-Furyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 98434-06-1
5-(3-Cyanophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 956360-07-9
5-(2-Thiazolyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 933759-69-4
Methyl 5-(2-Thiazolyl)isoxazole-3-carboxylate 1375064-47-3
5-(2-Pyrazinyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 1375064-55-3
5-(1-Methyl-2-pyrrolyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 1326814-81-6
5-(2,4-Difluorophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 1083224-23-0
5-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 763109-73-5
Ethyl 5-Phenylisoxazole-3-carboxylate 7063-99-2
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 763109-71-3
5-(2-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 1232028-11-3
Methyl 5-(2-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylate 1375064-51-9
5-(4-Hydroxyphenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 33282-15-4
5-(4-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 33282-25-6
Methyl 5-(4-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylate 487034-01-5
5-(4-Isopropylphenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid 33282-10-9
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.