ChemicalBook
Chinese English Germany Japanese

Hubei Xinkang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd 회사는 제품 목록을 제공합니다.

회사 명:Hubei Xinkang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
전화:18871579363 027-59308705-
팩스:027-59308705
이메일:1248680011@qq.com;1248280022@qq.com
국적:China
URL:www.xinkang-api.com/
총 제품 수:9444

제품 카탈로그

methyl3-acetyl-4-aminobenzoate111714-47-7C10H11NO3
methyl5-amino-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylate754153-28-1C11H13NO2
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoicaci157355-79-8C21H19N3O4
methyl5-aminofuran-2-carboxylate22600-30-2C6H7NO3
methyl4-amino-2-methylsulfanyl-1,3-thiazole-5-carboxylate60093-05-2C6H8N2O2S2
(S)-Methyl3-amino-3-phenylpropanoate37088-66-7C10H13NO2
Ethyl2-amino-4-hydroxythiazole-5-carboxylate72218-74-7C6H8N2O3S
methyl3-amino-1H-thieno[3,2-c]pyrazole-5-carboxylate648411-35-2C7H7N3O2S
METHYL6-AMINO-1H-INDOLE-2-CARBOXYLATE167027-30-7C10H10N2O2
1-Cbz-3-Aminoazetidine112257-20-2C11H14N2O2
ethyl6-amino-1H-indole-7-carboxylate174311-79-6C11H12N2O2
Methyl2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate106429-38-3C9H9N3O2
methyl5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate29097-00-5C5H7N3O2
methyl2-acetamidopyridine-4-carboxylate98953-21-0C9H10N2O3
ethyl3-amino-8-oxabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate246543-68-0C10H17NO3
2-Thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-(1-methylethyl)-,methylester(9CI)221043-89-6C9H13NO2S
N-Boc-N'-trityl-L-histidine32926-43-5C30H31N3O4
Methyl4-amino-2,6-difluorobenzoate191478-99-6C8H7F2NO2
N-Fmoc-N'-trityl-L-histidine109425-51-6C40H33N3O4
N-acetyl-L-histidine2497-02-1C8H11N3O3
N-Cbz-L-histidine14997-58-1C14H15N3O4
2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoicaci7451-76-5C10H15N5O4
benzyl3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate1016731-24-0C12H16N2O2
imethyl4-aminopyridine-2,3-dicarboxylate122475-56-3C9H10N2O4
Methyl1-Aminocyclohexanoate4507-57-7C8H15NO2
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(3-tritylimidazol-4-yl)propanoicaci128545-09-5C40H33N3O4
2-Mercapto-L-histidine2002-22-4C6H9N3O2S
ethyl2-amino-1H-indole-3-carboxylate6433-72-3C11H12N2O2
methyl(1R,2S)-1-amino-2-ethenylcyclopropane-1-carboxylate681260-04-8C7H11NO2
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(1-phenylmethoxycarbonylimidazol-4-yl)propanoicaci50305-43-6C19H23N3O6
ethyl1-amino-2-ethenylcyclopropane-1-carboxylate787548-29-2C8H13NO2
methyl6-amino-1H-benzimidazole-2-carboxylate292070-01-0C9H9N3O2
methyl6-acetamidopyridine-3-carboxylate98953-23-2C9H10N2O3
Cyclopropanecarboxylicacid,1-amino-2-ethenyl-,ethylester,(1R,2S)-(9CI)746657-36-3C8H13NO2
(S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoicacidhydrochlorideL-히스티딘염산염645-35-2C6H10ClN3O2
Cyclobutanecarboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester (6CI,9CI)74307-73-6C7H13NO2
(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)propanamide191723-64-5C16H16N4O3
1-Pyrrolidinecarboxylicacid,3-amino-4-hydroxy-,1,1-dimethylethylester,(3R,4R)-(9CI)330681-18-0C9H18N2O3
ethyl7-aminofuro[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate187732-95-2C9H9N3O3
2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-methylpropanoicacid,dihydrochloride32381-18-3C7H13Cl2N3O2
ethyl2-(dimethylamino)acetate디메틸글리신에틸에스테르33229-89-9C6H13NO2
N-cyclohexylcyclohexanamine,(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propanoicaci31687-58-8C28H48N4O6
iNi-Acetyl-smallLsmall-histidineMonohydrate아세틸히스티딘39145-52-3C8H13N3O4
Methyl2-amino-3,4-difluorobenzoate170108-07-3C8H7F2NO2
(2S)-2-amino-N-propyl-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanamide171176-63-9C28H30N4O
N,N′-Di(DNP)-L-histidine3129-33-7C18H13N7O10
methyl2-acetamidoacetate1117-77-7C5H9NO3
Ethyl3-amino-2-nitrobenzoate193014-01-6C9H10N2O4
ethyl1-aminocyclopropane-1-carboxylate72784-47-5C6H11NO2
Ethyl4-(2-propyn-1-ylamino)benzoate101248-36-6C12H13NO2
(2R)-2-amino-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoicaci199119-46-5C25H23N3O2
Nα-Carbobenzoxy-D-histidine67424-93-5C14H15N3O4
3-METHYL-L-HISTIDINEN-HYDRATE368-16-1C7H11N3O2
N-Acetyl-beta-alanyl-L-histidyl-L-seryl-L-histidine아세틸테트라펩타이드-5820959-17-9C20H28N8O7
methyl2-aminocyclopentane-1-carboxylate342419-20-9C7H13NO2
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylicacid,3-amino-,ethylester(9CI)371943-13-4C10H11N3O2
3-(1-benzylimidazol-4-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoicaci21929-66-8C21H21N3O4
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[1-[(4-methylphenyl)-diphenylmethyl]imidazol-4-yl]propanoicaci200926-19-8C41H35N3O4
BOC-HIS(1-ME)-OH61070-20-0C12H19N3O4
N-(1,1-dimethylethoxy)carbonyl-3-(3-methyl-4-nitrophenyl)methyl-L-histidinemethylester114787-83-6C20H26N4O6
methyl4-amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylate159013-94-2C4H5N3O3
(2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoicaci17791-52-5C11H17N3O4
2-(Acetylamino)-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoicacidhydrate213178-97-3C8H13N3O4
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoicaci50654-94-9C11H17N3O4
ethyl4-amino-5-cyano-2-hydroxybenzoate72817-97-1C10H10N2O3
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-(phenylmethoxymethyl)imidazol-4-yl]propanoicaci79950-65-5C19H25N3O5
(2S)-2-acetamido-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoicaci183498-47-7C27H25N3O3
N-α-BENZOYL-L-HISTIDINE5354-94-9C13H13N3O3
MethylL-histidinatedihydrochloride7389-87-9C7H13Cl2N3O2
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoicaci116611-64-4C21H19N3O4
benzyl(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate,4-methylbenzenesulfonicaci24593-59-7C27H31N3O8S2
N-Alpha-Fmoc-N-IM-Trityl-D-Histidine135610-90-1C40H33N3O4
N-FORMYL-L-HISTIDINE15191-21-6C7H9N3O3
Methyl2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoate1003708-08-4C9H7ClF3NO3
2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoicacidhydrochloride123333-71-1C6H12ClN3O3
Methyl4-amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylate126149-77-7C8H8N4O2
FMOC-HIS(BOC)-OH81379-52-4C26H27N3O6
ert-butyl4-[(2S)-3-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-oxopropyl]imidazole-1-carboxylate17791-51-4C17H27N3O6
Nτ-methyl-L-histidine332-80-9C7H11N3O2
1-Phenylmethyl-L-histidinemethylestermonohydrochloride274927-61-6C14H18ClN3O2
4-AMINO-3-METHOXY-PIPERIDINE-ETHYLCARBAMATE86717-62-6C9H18N2O3
(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoate109434-24-4C46H32F5N3O4
1H-Benzimidazole-2-carboxylicacid,5-amino-,ethylester(9CI)294174-58-6C10H11N3O2
FMOC-HIS(3-BOM)-OH84891-19-0C29H27N3O5
(2S)-3-(3-methylimidazol-4-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoicaci61070-22-2C12H19N3O4
(S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoicaciddihydrochloride1007-42-7C6H10ClN3O2
Boc-L-Histidine(Tosyl)35899-43-5C18H23N3O6S
methyl(2S)-2-amino-3-(1-methylimidazol-4-yl)propanoate57519-09-2C8H13N3O2
Boc-D-His(Bom)-OH99310-01-7C19H25N3O5
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylicacid,1-amino-,1,1-dimethylethylester489438-95-1C10H18N2O2
Ethyl4-amino-3-ethoxybenzoate342044-64-8C11H15NO3
methyl4-amino-2-methyl-5-nitrobenzoate146948-44-9C9H10N2O4
Boc-D-His(Tos)69541-68-0C18H23N3O6S
(R)-3-(1-Benzyl-1H-imidazol-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoicaci65717-64-8C18H23N3O4
(2S)-3-[1-(2,4-dinitrophenyl)imidazol-4-yl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoicaci25024-53-7C17H19N5O8
Methyl2-Amino-6-nitrobenzoate57113-89-0C8H8N2O4
N,N'-Bis(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-L-Histidine98929-98-7C36H29N3O6
L-HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDEMONOHYDRATE7048-02-4C6H12ClN3O3
N-Acetyl-L-histidineMethylEster36097-48-0C9H13N3O3
H-D-His-OMe·2HCl4467-54-3C7H12ClN3O2
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved