ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

深圳爱拓化学有限公司 Company Information

Company Name:    Atomax Chemicals Co., Ltd
Tel:    0755- 33239182
Fax:    0755-33233381
Email:    info@atomaxchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.atomaxchem.com
Product List:    6502
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Product List
2,2-DIBROMO-1-(4-NITROPHENYL)ETHAN-1-ONE 21566-36-9
2-(4-CHLOROPHENYLTHIO)BENZALDEHYDE 107572-07-6
2-METHYL-5-BENZOFURANAMINE 26210-75-3
1-ISOQUINOLINEMETHANOL 27311-63-3
4,6-DICHLORO-2-(METHYLTHIO)PYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE 5-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]HYDRAZONE
4-AMINO-3,5-DIBROMOBENZENE-1-CARBOHYDRAZIDE 96569-38-9
3-(4-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLECARBONYL CHLORIDE 465514-05-0
3-(3-METHYL-1H-INDOL-1-YL)PROPANENITRILE 4414-81-7
5-Bromo-2-methoxybenzoic acid 2476-35-9
2-MERCAPTO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDINE 76041-72-0
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole 14068-53-2
3-CHLORO-3-(2'-FLUORO[1,1'-BIPHENYL]-4-YL)-2-METHYLACRYLALDEHYDE 259252-07-8
4-([(BENZOYLOXY)IMINO]METHYL)-2,6-DICHLOROPYRIDINE
2-HYDROXYACETAMIDE 598-42-5
Mafenide hydrochloride 138-37-4
1-BENZYL-2-(METHYLSULFANYL)-1H-IMIDAZOLE-5-CARBALDEHYDE 479400-30-1
4-METHOXY-3-NITROBENZENE-1-CARBOTHIOAMIDE 175277-84-6
ETHYL 2-[2-(4-CHLOROBENZOYL)HYDRAZINO]-2-OXOACETATE 68496-99-1
5-[5-(TRIFLUOROMETHYL)ISOXAZOL-3-YL]THIOPHENE-2-SULFONYL CHLORIDE 229956-98-3
2-(4-FLUOROBENZOYL)-1-BENZOFURAN-5-CARBALDEHYDE 300664-74-8
2,6-DICHLOROPHENYL 6-CHLOROPYRIDINE-3-CARBOTHIOATE
3-Fluoro-5-nitrotoluene 499-08-1
5-(([(2,5-DIOXO-4-IMIDAZOLIDINYL)METHYL]DITHIO)METHYL)IMIDAZOLIDINE-2,4-DIONE
2-(PHENYLTHIO)NICOTINONITRILE 35620-68-9
2-[(4-CHLORO-3-FLUOROANILINO)METHYLIDENE]-4,4,4-TRIFLUORO-1-(2-THIENYL)BUTANE-1,3-DIONE
2-[3-(CHLOROMETHYL)PHENYL]-6-METHYL-4H-3,1-BENZOXAZIN-4-ONE
2-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-1-TETALONEEPOXIDE
2-[(1,1,1-TRIMETHYLAMMONIO)METHYL]ISOINDOLINE-1,3-DIONE IODIDE
3-(METHYLTHIO)THIOPHENE 20731-74-2
3-(METHYLTHIO)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOTHIOAMIDE 175203-73-3
4-METHYL-1,3,4,5-TETRAHYDRO-2H-1,5-BENZODIAZEPIN-2-ONE 3967-01-9
2-AMINO-4-TERT-BUTYL-6-HYDRAZINO-S-TRIAZINE 175204-78-1
3,4,5,6-TETRACHLORO-2-PYRIDYLAMINE
5-CHLORO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE 1,1-DIMETHYLHYDRAZONE
2-CHLORO-4-METHYLQUINOLINE-3-CARBONITRILE 101617-94-1
4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENACYL BROMIDE 103962-10-3
[2-(2-THIENYL)-1,3-THIAZOL-4-YL]METHANOL 54986-94-6
2-([2-(AMINOSULFONYL)PHENYL]DITHIO)BENZENE-1-SULFONAMIDE
Difurazone 804-36-4
2,6-DICHLORO-N-(4-CHLOROPHENYL)-5-FLUORONICOTINAMIDE
5-AMINO-2-METHOXY-BENZENEMETHANAMINE DIHYDROCHLORIDE 102677-73-6
DIETHYL 4-CHLORO-5-[(4-CHLOROPHENYL)THIO]HEXAHYDROPYRIDAZINE-1,2-DICARBOXYLATE
[3-(1-ADAMANTYL)-3-OXOPROPYL](TRIMETHYL)AMMONIUM IODIDE
4-NITRO-PYRIDIN-3-YLAMINE 13505-02-7
Isopropyl nitrate 1712-64-7
TETRAHYDRO-3-(IODOMETHYL)-FURAN 475060-43-6
3-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)-1-PHENYLPROP-2-EN-1-ONE
3-[(DIETHOXYPHOSPHOROTHIOYL)OXY]-5-(4-ISOPROPYLANILINO)ISOTHIAZOLE-4-CARBONITRILE
5-BROMO-3-METHYL-BENZENE-1,2-DIAMINE 76153-06-5
DIETHYL (CARBOXYMETHYLAMINO)METHYLENEMALONATE 54132-81-9
4-(3-NITRO-2-PYRIDINYL)MORPHOLINE 24255-27-4
DIPHENYL [(2-CHLOROPHENYL)(([3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]CARBOTHIOYL)AMINO)METHYL]PHOSPHONATE
1,1-DICHLORO-2-(CHLOROMETHYL)-2-METHYLCYCLOPROPANE
(4-OXO-3,4-DIHYDROPHTHALAZIN-1-YL)ACETIC ACID 25947-11-9
3-CHLORO-4-FLUOROPHENYLHYDRAZINE 84282-78-0
2-MORPHOLINOBENZYLAMINE 204078-48-8
2-(3-HYDROXY-BENZYL)-BUTYRIC ACID 328288-90-0
2-Formylthiophene-3-boronic acid 4347-31-3
METHYL 4,5-DICHLOROISOTHIAZOLE-3-CARBOXYLATE 166668-76-4
9,9-DICHLORO-2-NITRO-9H-FLUORENE
N1-(4-CHLORO-3-NITROPHENYL)-2-BROMO-2-PHENYLACETAMIDE
2,4,6-TRIFLUOROBENZOTRIFLUORIDE 122030-04-0
2-CHLORO-3-ACETAMIDOBENZOFURAN 67382-11-0
1-(4-BROMOPHENYL)-3-(3-CHLOROPYRIDINIUM-1-YL)PROP-2-EN-1-ONE CHLORIDE 252551-81-8
1-(2-CHLOROPHENYL)-3-(3-METHYLBENZO[B]THIOPHEN-2-YL)PROP-2-EN-1-ONE
4-AMINO-6-METHYL-3-THIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5-ONE
4-HYDROXY-2,6-DIMETHYLBENZONITRILE 58537-99-8
O1-(2-METHOXYBENZOYL)-2-CHLOROETHANEHYDROXIMAMIDE
Sulbactam pivoxil 69388-79-0
2-(4-CARBAMOYLPHENOXY)-2-METHYLPROPIONIC ACID 121809-54-9
2-(2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-5-YL)-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBONYL CHLORIDE 306936-09-4
2-(CYCLOHEXYLTHIO)-5-NITROBENZALDEHYDE 175278-46-3
Tolyltriazole 29385-43-1
2-Bromo-1,3-benzothiazole 2516-40-7
5-CYCLOBUTYL-3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,2,4-OXADIAZOLE
2-(1-CYCLOPROPYLETHYLIDENE)MALONONITRILE 17407-30-6
3-METHOXY-5-NITROBENZOIC ACID 78238-12-7
2-HYDROXYIMINO-2-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]ACETONITRILE 175201-58-8
2-CHLORO-N'-(([2-(METHYLTHIO)PYRIDIN-3-YL]CARBONYL)OXY)ETHANIMIDAMIDE
2-[[7-(ACETYLAMINO)-6-(BENZYLOXY)-2-PHENYLPERHYDROPYRANO[3,2-D][1,3]DIOXIN-8-YL]OXY]PROPANOIC ACID 499104-69-7
2-Fluoro-3-methylbenzoic acid 315-31-1
5-TERT-BUTYLTRYPTAMINE 222733-86-0
5-CHLOROETHYL-6-CHLOROINDOLE-2-ONE
3-AMINO-5-CHLORO-BENZENEMETHANAMINE DIHYDROCHLORIDE 102677-75-8
2-(2-PHENYLHYDRAZONO)ACETALDEHYDE 20672-18-8
2-METHYL-5-PHENYLFURAN-3-CARBOXYLIC ACID 108124-17-0
3-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]ACRYLIC ACID 6272-45-3
2,6-DICHLOROISONICOTINOHYDRAZIDE 57803-51-7
N1-PHENYL-2-[(2-CHLORO-6-METHYLPYRIMIDIN-4-YL)CARBONYL]HYDRAZINE-1-CARBOXAMIDE
5-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-FURAN-2-CARBALDEHYDE 52130-30-0
4-CYANOPHENYL N,N-DIMETHYLSULFAMATE 164648-84-4
L(-)-Carnitine hydrochloride 6645-46-1
(4-FLUOROPHENYLETHYNYL)TRIMETHYLSILANE 130995-12-9
5,6-Dichloro-2-benzothiazolamine 24072-75-1
4-AMINO-2-MORPHOLINO-5-PYRIMIDINECARBONITRILE, 97 78318-43-1
3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL!BENZAMIDE, 95%+ 465514-87-8
2-PYRIDIN-2-YLCYCLOPENTANONE, 97 28885-25-8
5-(3-CHLOROPHENYL)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-3-FUROIC ACID, 97 242812-02-8
2-[(3,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]OXIRANE 21320-30-9
2-MORPHOLINOBENZONITRILE 204078-32-0
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.