ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

深圳爱拓化学有限公司 Company Information

Company Name:    Atomax Chemicals Co., Ltd
Tel:    0755- 33239182
Fax:    0755-33233381
Email:    info@atomaxchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.atomaxchem.com
Product List:    6502
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Product List
3-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)-7-[(DIMETHOXYPHOSPHOROTHIOYL)OXY]-4-PROPYL-2H-CHROMEN-2-ONE
2-FLUORO-4'-CHLORO BENZOPHENONE
3-PHENYL-1-[5-(2-PHENYLETH-1-YNYL)-2-THIENYL]PROP-2-EN-1-ONE
3-(3-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)-1-(2-NAPHTHYL)PROP-2-EN-1-ONE
N4-MORPHOLINO-2,6-DICHLOROISONICOTINAMIDE
2-CHLORO-N-(2,4-DICHLORO-6-METHYLBENZYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)NICOTINAMIDE
1-OXASPIRO[2.5]OCTANE-2-CARBONITRILE 36929-66-5
ETHYL 2-AMINO-4-(4-FLUOROPHENYL)THIOPHENE-3-CARBOXYLATE 35978-33-7
N-(4-BROMOPHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE 2564-02-5
1,2-DI[4-(1-CYANO-1-PHENYLPROPYL)PHENYL]DIAZ-1-EN-1-IUM-1-OLATE
5-[(4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOL-1-YL)METHYL]-1,3,4-OXADIAZOLE-2-THIOL 175201-82-8
4-BROMO-2-[(CYCLOHEXYLAMINO)(DIPHENYLPHOSPHORYL)METHYL]PHENOL
(S)-2-N-FMOC-AMINOMETHYL PYRROLIDINE 672310-16-6
N-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-TRIDECAFLUOROHEXYL)BENZAMIDE
5-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE 6831-91-0
Tropisetron 89565-68-4
4-(1H-IMIDAZOL-1-YL)BENZENECARBOTHIOAMIDE 423769-74-8
4-(BROMOMETHYL)-5-METHYL-3-PHENYLISOXAZOLE 180597-83-5
1,2-DIMETHYL-1H-IMIDAZOLE-4-SULFONYL CHLORIDE 137049-02-6
BROMO[3-(1-BROMO-1,1,1-TRIPHENYLPHOSPHORANYL)PROPYL]TRIPHENYLPHOSPHORANE
5-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZOLE-6-CARBOXYLIC ACID 32084-55-2
4-(ETHYLTHIO)BENZENEBORONIC ACID 145349-76-4
(1-METHYL-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-5-YL)METHYLAMINE 499770-77-3
4-HYDROXY-6-(TRIFLUOROMETHOXY)QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID 175203-86-8
5-(2,6-DICHLORO-4-PYRIDYL)-3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)-3-PYRIDYL]-1,2,4-OXADIAZOLE
2-AMINO-3-CHLOROBENZAMIDE 18343-44-7
4-[3,5-DI(TERT-BUTYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]BENZALDEHYDE
5-(AMINOMETHYL)-2,3-DIHYDROBENZO[B]FURAN 55745-74-9
2,4-BIS-TRIMETHYLSILANYLOXY-PYRIMIDINE 10457-14-4
PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID AMIDE HCL 474711-89-2
3-(4-CHLOROPHENYL)-1-(4-METHOXYPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE 6552-68-7
2-CHLORO-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE 37394-93-7
3-BENZYL-2-(BENZYLTHIO)-4,5-DIHYDRO-1H-IMIDAZOL-3-IUM CHLORIDE
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE
6-(2-PHENYLCARBOHYDRAZONOYL)-2,1,3-BENZOXADIAZOL-1-IUM-1-OLATE
2-([5-(2,6-DICHLORO-4-PYRIDYL)-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]THIO)-1-PHENYLETHAN-1-ONE
4-(METHYLTHIO)-2-(([2-(METHYLTHIO)-3-PYRIDYL]CARBONYL)AMINO)BUTANOIC ACID 175201-70-4
2',4'-DIHYDROXY-3-(P-METHOXYPHENYL)-PROPIOPHENONE 93435-21-3
5-[[(2-Aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furfurylamine 66356-53-4
1-(4-METHYLPHENYL)PIPERAZINE 39593-08-3
4-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)benzeneamine 92-36-4
5-METHYLBENZOFURAZAN 20304-86-3
3,3-DIMETHYL-5-OXO-2H,3H,5H-THIENO[2',3':3,4]PYRROLO[2,1-B][1,3]OXAZOL-4-IUM CHLORIDE
N,N-BIS(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)-N-(([(1,2,2-TRICHLOROVINYL)AMINO]CARBONYL)OXY)AMINE
1,4-DIHYDRO-3,6-DIPHENYL-PYRAZOLO[4,3-C]PYRAZOLE 60492-61-7
3-(4-BROMO-2-THIENYL)-1-(4-CHLOROPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 36405-47-7
(2-MORPHOLIN-4-YL-2-OXO-ETHYL)-CARBAMIC ACID TERT-BUTYL ESTER 114703-81-0
3,5-DIMETHOXYPHENYL ISOCYANATE 54132-76-2
N1-[2-(1H-PYRROL-1-YL)PHENYL]-2-CHLOROACETAMIDE
2,2,3-TRIMETHYLBUTANE-1,3-DIOL
3-HYDROXYQUINUCLIDINE-3-CARBONITRILE 6238-30-8
5,5-DIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL
N2-[4-(4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOL-1-YL)PHENYL]-5-CHLOROTHIOPHENE-2-SULFONAMIDE
6-AMINO-2-METHYLNICOTINONITRILE 183428-90-2
N'1-(2,3,3-TRICHLOROACRYLOYL)-2-[(7-METHYLTHIENO[3,2-D]PYRIMIDIN-4-YL)THIO]ETHANOHYDRAZIDE
N1-(2,3,4-TRIFLUOROPHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE 243644-03-3
3-BROMO-2,6-DIHYDROXY-5-NITROBENZONITRILE
2-[(4-METHYLPHENYL)THIO]NICOTINAMIDE 175135-83-8
3-[5-CHLORO-1-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]-1-(4-METHYLPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 6921-64-8
3-(CHLOROMETHYL)BENZAMIDE 135654-16-9
3-PHENOXYBENZENEBORONIC ACID 221006-66-2
3-AMINO-2-(4-CHLOROPHENYL)-7-METHYL-3,4-DIHYDROTHIENO[3,2-D]PYRIMIDIN-4-ONE
1-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENETHYL)AZIRANE
7-METHOXY-2,3-DIMETHYL-4-NITRO-1-BENZOFURAN 15868-62-9
N1-(2-([2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]THIO)PHENYL)-3-BROMOPROPANAMIDE
6-(2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)PYRIDINE-3-THIOCARBOXAMIDE 175277-59-5
3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPIN-7-YLMETHYLAMINE 23475-00-5
1-(4-METHYLPHENYL)-3-PYRIDINIUM-1-YLPROP-2-EN-1-ONE CHLORIDE
2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-5-YLMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 261633-71-0
3-AMINO-4-(ISOPROPYLSULFONYL)-5-(METHYLTHIO)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID 175202-08-1
4-(TERT-BUTYL)-6-(METHYLTHIO)-1,3,5-TRIAZIN-2-AMINE 175204-56-5
THIOSEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE 4346-94-5
1-(4-BROMOBUTOXY)-4-METHOXY-BENZENE 2033-83-2
Benz[cd]indol-2(1H)-one 130-00-7
2-CHLORO-4-FLUOROBENZOTRIFLUORIDE 94444-58-3
N1-(2,6-DICHLORO-4-PYRIDYL)-2-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]HYDRAZINE-1-CARBOXAMIDE
4-CHLOROPHENYL 2-CHLOROPYRIDINE-4-CARBOTHIOATE
DIETHYL 2-(2-NITROBENZYL)MALONATE 59803-35-9
5-BROMO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID 7312-10-9
6-Propyl-2-naphthol 2776-56-9
4-CHLORO-7-SULFOBENZOFURAZAN AMMONIUM SALT 81377-14-2
3-(ACETAMIDOMETHYL)PYRIDINE 22977-34-0
1-[(2-NITROPHENYL)SULFONYL]-1H-PYRROLE-2-CARBALDEHYDE 54254-38-5
3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PERHYDRO-1-BENZOXIREN-1-YLPROP-2-EN-1-ONE
N-(4-CHLOROPHENYL)(IODO)METHANESULFONAMIDE
4-CHLORO-9-METHYL-2,9-DIHYDRO-1H-CARBAZOLE-3-CARBALDEHYDE 173594-86-0
DIETHYL [1-([(2-ETHOXYETHOXY)CARBONYL]AMINO)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(TRIFLUOROMETHYL)ETHYL]PHOSPHONATE
2-(2,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETIC ACID 306937-38-2
5-CHLORO-4-NITRO-2,1,3-BENZOXADIAZOLE
2-(2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)BENZOIC ACID 92028-57-4
6-METHYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)NICOTINONITRILE 13600-49-2
N-(3-METHYLPHENYL)OXO(DIPHENYL)PHOSPHORANECARBOTHIOAMIDE
3-FLUORO-5-IODOBENZOIC ACID 723294-74-4
3-HYDROXY-2-(5-METHOXY-2-NITROPHENYL)ACRYLALDEHYDE HYDRATE
2-(2-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-OXOETHYL)ISOQUINOLINIUM BROMIDE
3,4-DIAMINOCYCLOBUT-3-ENE-1,2-DIONE 5231-89-0
4-ACETYL-1-CYCLOPROPYL-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXYLIC ACID 423769-78-2
3-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)-1-(4-METHYLPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.