ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

Capot Chemical Co., Ltd Company Information

Company Name:    Capot Chemical Co., Ltd
Tel:    +86 (0) 571 85 58 67 18
Fax:    0086-571-85864795
Email:    sales@capotchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.capotchem.com
Product List:    18230
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Product List
2,4,5-trifluorophenylacetonitrile 220141-74-2
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid 247564-72-3
2,4,5-Trifluorotoluene 887267-34-7
2,4,5-Trihydroxypyrimidine 496-76-4
2,4,5-Triiodoimidazole 1746-25-4
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 4460-86-0
2,4,5-Trimethyl-3-oxazoline 22694-96-8
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde 5779-72-6
2,4,5-Trimethylbenzoic acid 528-90-5
2,4,5-Trimethyloxazole 20662-84-4
2,4,6-Triaminopyrimidine 1004-38-2
2,4,6-Tribromoaniline 147-82-0
2,4,6-Tribromopyrimidine 36847-11-7
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine 1780-36-5
2,4,6-Trichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde 50270-27-4
2,4,6-trichloroaniline 634-93-5
2,4,6-trichlorobenzenesulfonamide 28460-30-2
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride 51527-73-2
2,4,6-trichlorobenzonitrile 6575-05-9
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 73852-18-3
2,4,6-Trichlorophenylhydrazine 5329-12-4
2,4,6-Trichloropyridine 16063-69-7
2,4,6-trichloropyrimidine 3764-01-0
2,4,6-Trifluoro phenyl hydrazine 80025-72-5
2,4,6-Trifluoro-3,5-dichloropyridine 1737-93-5
2,4,6-trifluoroacetophenone 51788-77-3
2,4,6-Trifluoroaniline 363-81-5
2,4,6-Trifluoroanisole
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 58551-83-0
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 220239-64-5
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 28314-80-9
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 96606-37-0
2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride 122030-04-0
2,4,6-Trifluorobenzyl amin 214759-21-4
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 151411-98-2
2,4,6-trifluorobenzylcyanide 220227-80-5
2,4,6-Trifluorophenol 2268-17-9
2,4,6-trifluorophenyl isocyanate 50528-80-8
2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate 206761-91-3
2,4,6-trifluorophenylacetic acid 209991-63-9
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 182482-25-3
2,4,6-Trifluoropyridine 3512-17-2
2,4,6-Trifluoropyrimidine 696-82-2
2,4,6-Trifluorotoluene 79348-71-3
2,4,6-Trihydroxyacetophenone monohydrate 480-66-0
2,4,6-TriIsopropyl benzoic acid 49623-71-4
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride 6553-96-4
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 830-79-5
2,4,6-Trimethoxybenzoic acid 570-02-5
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 135159-25-0
2,4,6-Trimethyl diphenyl sulfide 33667-80-0
2,4,6-Trimethyl-1H-indene 150096-40-5
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 487-68-3
2,4,6-Trimethylbenzoic acid 480-63-7
P-methylbenzoyl chloride 847-60-2
2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide 75980-60-8
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 5980-97-2
2,4,6-Trimethylphenylglyoxal hydrate 142751-35-7
2,4,6-Trimethylpyridine 108-75-8
2,4,6-Trimethylpyridinium p-Toluenesulfonate 59229-09-3
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)aniline 25753-22-4
2,4,6-tris-(Trifluoromethyl)benzimidazole 185412-89-9
2,4,7-Trimethyl-1H-indene 144284-76-4
2,4,7-Trimethyl-1-indanone 89044-50-8
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline 367-71-5
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 59664-42-5
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 32890-87-2
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 140690-56-8
2,4-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene 327-75-3
2,4-Bis(trifluoromethyl)chlorobenzene 327-76-4
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid 177952-39-5
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 153254-09-2
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline 119584-70-2
2,4-Diamino-6-fluoropyrimidine 696-83-3
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 56-06-4
2,4-Diaminoanisole 615-05-4
2,4-Diaminobenzophenone 14963-42-9
2,4-Diaminophenetole sulfate 68015-98-5
2,4-Diaminopyridine 461-88-1
2,4-Diaminopyrimidine-5-carbaldehyde 20781-06-0
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene 1435-53-6
2,4-Dibromo-3,5-difluoroaniline
2,4-Dibromo-3-chloropyridine 861024-77-3
2,4-Dibromo-3-fluoronitrobenzene 557789-62-5
2,4-Dibromo-3-hydroxy-6-picoline 23003-29-4
2,4-Dibromo-3-nitropyridine 121263-10-3
2,4-Dibromo-5-fluoro-3-nitropyridine 884494-91-1
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 141474-37-5
2,4-Dibromo-6-fluoroanisole 202982-75-0
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 205683-34-7
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 576-86-3
2,4-Dibromoaniline 615-57-6
2,4-Dibromoanisole 21702-84-1
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride 72256-95-2
2,4-Dibromobenzoic acid 611-00-7
2,4-Dibromofuran 32460-06-3
2,4-Dibromopyridine 58530-53-3
2,4-Dibromopyridine hydrobromide 737000-88-3
2,4-Dibromopyrimidine 3921-01-5
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.