ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

张家港市华昌药业有限公司 Company Information

Company Name:    Zhangjiagang Huachang Pharmaceutical Co., Ltd
Tel:    0512-58182718 58981175
Fax:    0512-58182700
Email:    sales@huachangpharm.com
Nationality:    China
WebSite:    www.huachangpharm.com
Product List:    289
1 2 3

Product List
Octreotide acetate 83150-76-9
NA
NA
Bacitracin 1405-87-4
NA
NAM 49759-20-8
NA
NA
NA
N-Acetyl-L-valine 96-81-1
NA
NA
N-Acetyl-L-tryptophan 1218-34-4
NA
D-(+)-Maltose monohydrate 6363-53-7
NA
Acetylleucine 99-15-0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Lymphocyte separation media
L(+)-Rhamnose monohydrate 10030-85-0
ALUMINUM SILICATE 12141-46-7
NA
NA
NA
NA
D(+)-Raffinose pentahydrate 17629-30-0
NA
NA
NA
NA
NA
L-LYSINE MONO HCL
NA
BOC-D-Alanine 7764-95-6
NA
L-tert-Leucine 20859-02-3
NA
NA
NA
NA
Quercetin 117-39-5
Tetracyanoethylene 670-54-2
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
L-Threonine 72-19-5
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Indium sulfate 13464-82-9
Zinc bacitracin 1405-89-6
D-Galactose 59-23-4
D-Mannose 3458-28-4
D-Threonine 632-20-2
DL-Threonine 80-68-2
DL-Alanine 302-72-7
L-Methionine 63-68-3
DL-Methionine 59-51-8
DL-Isoleucine 443-79-8
beta-D-(-)-Arabinose 10323-20-3
beta-Alanine 107-95-9
DL-Valine 516-06-3
L-Alanine 56-41-7
D-2-Amino-4-methylpentanoic acid 328-38-1
D-Valine 640-68-6
(2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid 319-78-8
DL-Lysine monohydrochloride 70-53-1
L-2,6-diaminohexanoic acid monoactate
NA
D-Serine 312-84-5
NA
Pyrophosphoric acid 2466-09-3
N-Acetyl-DL-methionine 1115-47-5
Sodium octanoate 1984-06-1
L(+)-Arabinose 87-72-9
1 2 3

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.