ChemicalBook English  Japanese  Germany

4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl

, 210405-34-8, 结构式
CAS号: 210405-34-8
英文名称: 4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl
英文同义词: 4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl
中文名称:
中文同义词:
CBNumber: CB74804478
分子式:
分子量: 0
MOL File: Mol file
4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl化学性质
安全信息

4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl 性质、用途与生产工艺

4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl 上下游产品信息
上游原料
下游产品
4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl 生产厂家      全球有 1家供应商        4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl国内生产厂家
供应商联系电话传真电子邮件国家产品数优势度
上海拓目化工有限公司 13391076197 tombiopharma@163.com中国 4671 55
 
210405-34-8, 4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl 相关搜索:
- 210405-34-8 4-iodo-4'-[(1-naphthyl)phenylamino]biphenyl
Copyright 2016 © ChemicalBook. All rights reserved