ChemicalBook
Chinese english Germany Korea

4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE

 化学構造式
49787-00-0
CAS番号.
49787-00-0
化学名:
别名:
英語化学名:
4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE
英語别名:
4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE;4-HYDROXY-BENZAMIDINE OXIME;N,4-Dihydroxy-benzimidamide;N',4-DIHYDROXYBENZENECARBOXIMIDAMIDE;BenzenecarboxiMidaMide,N,4-dihydroxy-
CBNumber:
CB1445404
化学式:
C7H8N2O2
分子量:
152.15
MOL File:
49787-00-0.mol

4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE 物理性質

安全性情報

4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE 価格 もっと(3)

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01COBQJ-3341
4-Hydroxy-benzamidine oxime
49787-00-0 1g ¥36000 2018-12-26 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01COBQJ-3341
4-Hydroxy-benzamidine oxime
49787-00-0 5g ¥136800 2018-12-26 購入
富士フイルム和光純薬株式会社(wako) W01FLC040177
4-Hydroxy-benzamidine oxime
49787-00-0 1g ¥46900 2018-12-26 購入

4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE 化学特性,用途語,生産方法

4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


4,N-DIHYDROXY-BENZAMIDINE 生産企業

Global( 17)Suppliers
名前 電話番号 ファックス番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd 86-027-67849912
86-027-87531808 sales@chemwish.com China 35909 56
Nanjing Chemlin Chemical Co., Ltd 025-83697070
+86-25-83453306 sales@chemlin.com.cn China 19977 64
Aikon International Limited qq:2885670560;13813800073
(6)02557626880 cfding@aikonchem.com China 13935 58
Jinan Blum Biotechnology Co., Ltd. 1513643261@qq.com
1513643261@qq.com China 17170 58
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved