ChemicalBook
Chinese english Germany Korea

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT

 化学構造式
305808-23-5
CAS番号.
305808-23-5
化学名:
别名:
英語化学名:
(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT
英語别名:
(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT USP/EP/BP;(+)-Pantothenic acid hydrate calcium salt
CBNumber:
CB5499036
化学式:
[HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2]2CaxH2O
分子量:
476.53
MOL File:
305808-23-5.mol

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 物理性質

安全性情報

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 価格

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 化学特性,用途語,生産方法

(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


(+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT 生産企業

Global( 9)Suppliers
名前 電話番号 ファックス番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
Dideu Industries Group Limited
029-88380327
Service@dideu.com CHINA 30013 58
BEST-REAGENT 18981987031 400-1166-196
cdhxsj@163.com;1955352637@qq.com;cdhxsj@163.com China 11718 57
Wuhan lanabai Pharmaceutical Chemical Co., Ltd 027-81819291-
QQ-2355680 2355680@qq.com China 7573 58
Qingdao Tenglong microwave technology co., LTD. 18561885118 0532-83818797-
tao_zhu@tlwb.com.cn China 3957 58

  • 305808-23-5
  • (+)-Pantothenic acid hydrate calcium salt
  • (+)-PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT USP/EP/BP
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved