ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE

N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE 구조식 이미지
카스 번호:
10254-60-1
상품명:
N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE
동의어(영문):
N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE
CBNumber:
CB0110653
분자식:
C8H7ClFNS
포뮬러 무게:
203.66
MOL 파일:
10254-60-1.mol

N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE 속성

녹는점
92 °C

안전

N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE C화학적 특성, 용도, 생산

N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYLTHIOCARBAMOYL CHLORIDE 공급 업체

글로벌( 11)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd 86-027-67849912
86-027-87531808 sales@chemwish.com China 35909 56
Shanghai Sinch Parmaceuticals Tech. Co. Ltd. +86-21-54098501
+86-21-54096319 sales@sinch.com.cn China 11608 64
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13927878237/13927877337/13927871771/13927833559
0751-2828606 QQ:3007432265 3007432265@qq.com China 10504 58
Shenzhen Xinyaoxiong Industrial Co. Ltd. 0755-33204565 Sales QQ:2280077800(WeChat)
Advantage suppliers add cooperation QQ:577116998 szxys126@126.com China 54472 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved