Pigment Permanent Red F3RK

Pigment Permanent Red F3RK 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
Pigment Permanent Red F3RK
동의어(영문):
Pigment Permanent Red F3RK;Pigment Red 170-Fast Red F3rk
CBNumber:
CB01125449
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Pigment Permanent Red F3RK 속성

안전

Pigment Permanent Red F3RK C화학적 특성, 용도, 생산

Pigment Permanent Red F3RK 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Pigment Permanent Red F3RK 공급 업체

글로벌( 24)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Hangzhou Xiaoshan Yanyang Pigment Chemical Co., Ltd. --
CHINA 22 58
Hangzhou Advance Technology Co., Ltd. --
195225269@qq.com CHINA 308 58
Hangzhou Hecai Pigment Chemical Co., Ltd. (Hangzhou Ford Chemical Co., Ltd.) --
281092292@qq.com CHINA 94 58
Hangzhou Anyi Chemical Co., Ltd --
China 105 50
Yangzhou Yuhong Chemical Co., Ltd. --
wsl@rainbowchemical.cn CHINA 104 58
Fuli Synthetic Chemical Plastic Plant --
dongwang@dwjt.com China 75 30
Hangzhou Yicai Chemical Co., Ltd --
xliqin@vip.qq.com China 141 50
HANGZHOU HONGYAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. --
Jane@hy-pigment.com China 323 51
Kunshan Midstar Dyestuff Chemical Co., Ltd --
midstar2@163.com China 513 54
Guangzhou Yongchang Chemical Co., Ltd --
office@yongc.com China 230 50

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved