ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

NA

NA 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
NA
동의어(영문):
CBNumber:
CB03023572
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

NA 속성

안전

NA C화학적 특성, 용도, 생산

NA 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


NA 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Yuancheng Saichuang Technology Co., Ltd. 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551
023-60363599,027-68886696 andy@ycgmp.com,2355880551@qq.com,2355779403@qq.com China 5054 58
Shenzhen Sendi Biological Technology Co., Ltd. WX:18124570582 TEL:0755-23574479 QQ: 2355327139
0755-23229476 QQ: 2355327139 siliao02@yccreate.com China 6130 58
Wuhai Shuou Technology Co., Ltd. 18872220797 / QQ:2355327072
18872220797 liul@yuanchengtech.com China 6144 55
Foshan DaoQi Biological Co., Ltd. 15372409258
0571-87068629 wcq@chembj.com China 2894 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved