ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

적색 138 산염료

적색 138 산염료
적색 138 산염료 구조식 이미지
카스 번호:
15792-43-5
한글명:
적색 138 산염료
동의어(한글):
적색138산염료;적색138산염료
상품명:
Tracid Red Bs
동의어(영문):
Red BW;C.I.18073;Acid Pink B;Acid Red 138;Tracid Red Bs;Einecs 239-893-9;Weak Acid Pink Red B;Acid Red 138 (18073);Dycosweak Acid Pink B;Kayanol Milling Red BW
CBNumber:
CB0875048
분자식:
C30H37N3Na2O8S2
포뮬러 무게:
677.73962
MOL 파일:
15792-43-5.mol

적색 138 산염료 속성

안전

적색 138 산염료 C화학적 특성, 용도, 생산

적색 138 산염료 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


적색 138 산염료 공급 업체

글로벌( 23)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Jinan Haohua Industry Co., Ltd 0531-58773082 ;58773060
0531-58773099 sales@jnhaohua.com China 5585 58
Shanghai JONLN Reagent Co., Ltd. 400-0066-400;021-60496031
021-55660885 shjlsw@163.com China 10052 55
Alfa Chemistry 1-201-478-8534
1-516-927-0118 inquiry@alfa-chemistry.com United States 9936 60
Jinan Jason Pharmaceutical Co., Ltd. 0531-82956131 15069164249
0531-82956625 jnjspharm@126.com China 1526 55
Carbosynth --
-- sales@carbosynth.com United Kingdom 6480 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved