ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

황색 049 산염료

황색 049 산염료
황색 049 산염료 구조식 이미지
카스 번호:
12239-15-5
한글명:
황색 049 산염료
동의어(한글):
황색049산염료;황색049산염료
상품명:
Acid Yellow 49
동의어(영문):
Yellow NFG;Acid Yellow 49;C.I.AcidYellow49;Kayanol Yellow NFG;Reaxys ID: 6013923;Supracen Yellow GR;Aminyl Yellow E-3GL;Nylosan Yellow E-4G;Acid Fast Yellow NFG;Everacid Yellow 4NGL
CBNumber:
CB1874886
분자식:
C16H13Cl2N5O3S
포뮬러 무게:
426.27712
MOL 파일:
12239-15-5.mol

황색 049 산염료 속성

CAS 데이터베이스
12239-15-5

안전

황색 049 산염료 C화학적 특성, 용도, 생산

황색 049 산염료 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


황색 049 산염료 공급 업체

글로벌( 37)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21714 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Winchem industrial co limited
0086-574-83851061
0086-574-87083209 info@win-chemical.com CHINA 300 58
Winchem Industrial Co. Ltd 86-574-83851061 86-574-87083208
86-574-87083209 info@win-chemical.com China 500 55
The future of Shanghai Industrial Co., Ltd. 021-61552785
021-55660885 sales@shshiji.com China 9543 55
Shanghai JONLN Reagent Co., Ltd. 400-0066-400;021-60496031
021-55660885 shjlsw@163.com China 10092 55
Shanghai YuLue Chemical Co., Ltd. 021-13671753212 13917602471 021-60345187
021-34702061 lzz841106@aliyun.com China 10099 55
Hangzhou Sunshine Chemicals Co., Ltd 0086-571-88523165
0086-571-88524618 wangjf@aciddyes.com China 98 62
Alfa Chemistry 1-201-478-8534
1-516-927-0118 inquiry@alfa-chemistry.com United States 9936 60

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved