ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

CHEMBRDG-BB 6019641

CHEMBRDG-BB 6019641 구조식 이미지
카스 번호:
123788-44-3
상품명:
CHEMBRDG-BB 6019641
동의어(영문):
CHEMBRDG-BB 6019641;2-Isobutyramido-5-bromopyridine;N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-2-METHYLPROPANAMIDE;Propanamide,N-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-methyl-;N-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-methylpropanamide(SALTDATA: FREE)
CBNumber:
CB2833440
분자식:
C9H11BrN2O
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
123788-44-3.mol

CHEMBRDG-BB 6019641 속성

안전

위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 22

CHEMBRDG-BB 6019641 C화학적 특성, 용도, 생산

CHEMBRDG-BB 6019641 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


CHEMBRDG-BB 6019641 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96506 76
Aikon International Limited qq:2885670560;13813800073
(5)02557626880 cfding@aikonchem.com China 12177 58
Suzhou Rovathin Foreign Trade Co.,Ltd 0512-65816829 18662214788 QQ 2160306095
0512-65816839 info@rovathin.com.cn China 6075 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved