ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester

4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester 구조식 이미지
카스 번호:
25293-64-5
상품명:
4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester
동의어(영문):
4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester;Diglycidyl 4,5-epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylate;Diglycidyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3,4-dicarboxylate;Diglycidyl 4,5-epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylate (S-186);4,5-Epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylic acid diglycidyl ester;Bis(oxiran-2-ylmethyl) 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3,4-dicarboxylate
CBNumber:
CB32135291
분자식:
C14H18O7
포뮬러 무게:
298.29
MOL 파일:
25293-64-5.mol

4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester 속성

밀도
1.406

안전

4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

Yellow sticky liquid

4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4,5-epoxytetrahydrophthalic acid diglycidylester 공급 업체

글로벌( 47)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21752 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30002 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Secco work (Beijing) chemical technology co., LTD 010-69755668;
010-69755668 1139670422@qq.com China 3565 54
Nanjing Chemlin Chemical Co., Ltd 025-83697070
+86-25-83453306 sales@chemlin.com.cn China 19977 64
XiaoGan ShenYuan ChemPharm co,ltd Tell:86-712-2580635 Mobile:15527768850 . 15527768836
86-712-2580625 QQ:1791901229 1791901229@qq.com China 9074 52

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved