ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE

BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE 구조식 이미지
카스 번호:
32876-92-9
상품명:
BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE
동의어(영문):
Bis(Tert-But;BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIU&;Bistbutylcyclopentadienylzirconiumdichloridemin;BIS(T-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE;Bis(tert-butylcyclopentadienyl)dichlorozirconium;Dichlorobis(tert-butylcyclopentadienyl)zirconium;Bis(tert-butylcyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid;Bis(t-butylcyclopentadienyl)zirconium(Ⅳ)dichloride;Bis(tert-butylcyclopentadienyl)zirkoniumdichloride;BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE
CBNumber:
CB3663958
분자식:
C18H26Cl2Zr 10*
포뮬러 무게:
404.53
MOL 파일:
32876-92-9.mol

BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE 속성

녹는점
192-194 °C(lit.)
감도
Air & Light Sensitive

안전

위험품 표기 C
위험 카페고리 넘버 34
안전지침서 45-36/37/39-26
WGK 독일 3

BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE C화학적 특성, 용도, 생산

BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


BIS(TERT-BUTYLCYCLOPENTADIENYL)ZIRCONIUM DICHLORIDE 공급 업체

글로벌( 31)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Nanjing Norris-Pharm Technology Co., Ltd +86-25-52131256 +86-25-66112885
+86-25-52131256 sales@norris-pharm.com China 8977 55
Shanghai Changyan Chem & Tech Co., Ltd. +86 (21) 2024-2659
+86 (21) 2024-2659 order@changyanchem.com China 4995 55
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60
Zhengzhou AnMusi Chemical Products Co., Ltd. 18737195735;0371-55289822;QQ:2370407954
0371-55289822 2370407954@qq.com China 2010 55
Shandong Ono Chemical Co., Ltd. 0539-6362799(To 20)
0539-6362799(To 20) 775388075@qq.com China 10017 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved