ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-Cyclopropylpiperazine

1-Cyclopropylpiperazine 구조식 이미지
카스 번호:
20327-23-5
상품명:
1-Cyclopropylpiperazine
동의어(영문):
Cyclopropyl piperazine;N-cyclopropylpiperazine;1-Cyclopropylpiperazine;Piperazine,1-cyclopropyl-;(Piperazin-1-yl)cyclopropane
CBNumber:
CB4947000
분자식:
C7H14N2
포뮬러 무게:
126.2
MOL 파일:
20327-23-5.mol

1-Cyclopropylpiperazine 속성

끓는 점
43°C/7mm
밀도
0.94
굴절률
1.4804

안전

위험품 표기 Xi
유엔번호(UN No.) 3267
위험 등급 8
포장분류

1-Cyclopropylpiperazine C화학적 특성, 용도, 생산

1-Cyclopropylpiperazine 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-Cyclopropylpiperazine 공급 업체

글로벌( 102)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Zhejiang ZETian Fine Chemicals Co. LTD
+86-18957127338
sales@zetchem.com CHINA 2289 58
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21676 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23980 58
Jilin Province Yanshen Technology Co., Ltd.
17743007828,0431-81907467 ,QQ:2718268519
0431-88607838 Extension@chemextension.com CHINA 857 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved