ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올

4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올
4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올 구조식 이미지
카스 번호:
131538-00-6
한글명:
4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올
동의어(한글):
4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올
상품명:
1-Propanethiol,2,3-bis[(2-mercaptoethyl)thio]-
동의어(영문):
YF-FM PETP;Monomer-PETP;2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol;4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octanedithiol;1-Propanethiol,2,3-bis[(2-Mercaptoethyl)thio]-;2,3-bis(2-sulfanylethylsulfanyl)propane-1-thiol;1,2-Bis[(2-mercaptoethyl)thio]-3-mercaptopropane;4-(Mercaptomethyl)-1,8-dimercapto-3,6-dithiaoctane;1-Propanethiol,2,3-bis[(2-mercaptoethyl)thio]- 131538-00-6
CBNumber:
CB51448448
분자식:
C7H16S5
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
131538-00-6.mol

4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올 속성

밀도
1.214

안전

위험품 표기 Xn,N
위험 카페고리 넘버 22-48/22-50/53
안전지침서 23-24/25-36-60-61

4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올 C화학적 특성, 용도, 생산

4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올 공급 업체

글로벌( 22)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Anhui Royal Chemical Co., Ltd.
+86-025-86736275
dana.jiang@royal-chem.com CHINA 488 55
Yancheng Green Chemicals Co.,Ltd
86-515-87883661
86-515-87883652 sales@greenchem-china.com CHINA 66 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23978 58
ELION INTERNATIONAL(HONGKONG) CO., LTD 17767257858
+86-571-85368538 sales@chinaelion.com China 153 62
Zhejiang Shouerfu Chemical Trade Co. Ltd. 0571-88902509 88902504 88902507
0571-88902500 liufei@shoufuchem.com China 487 58
T&W GROUP +86-21-61551611, 61551462, 61551420, 61551610
+86-21-50676805 contact@trustwe.com China 8967 58
Shanghai T&W Pharmaceutical Co., Ltd. +86 21 61551611
+86 21 50676805 contact@trustwe.com China 9920 58
Chizhou Kailong Import and Export Trade Co., Ltd. Please Email
- xg01_gj@163.com China 9562 50
Shanghai Send Pharmaceutical Co., Ltd. 021-50266790, QQ3382968513,QQ1224289022
021-50266790 sale@shsendpharm.com China 4496 55
Nanjing XiLang Chemical Products Co., Ltd. 18936048580 QQ:3148185926
025-52761565 chemxilang@163.com China 3968 58

4-메르캅토메틸-3,6-디티아-1,8-옥탄디티올 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved