ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

H-VAL-PHE-NH2 HCL

H-VAL-PHE-NH2 HCL 구조식 이미지
카스 번호:
129678-27-9
상품명:
H-VAL-PHE-NH2 HCL
동의어(영문):
H-Val-Phe-NH2;H-VAL-PHE-NH2 HCL;H-Val-Phe-NH? · HCl;(S)-2-AMino-N-((S)-1-aMino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-3-MethylbutanaMide hydrochloride
CBNumber:
CB5410938
분자식:
C14H22ClN3O2
포뮬러 무게:
299.8
MOL 파일:
129678-27-9.mol

H-VAL-PHE-NH2 HCL 속성

저장 조건
-15°C

안전

H-VAL-PHE-NH2 HCL C화학적 특성, 용도, 생산

H-VAL-PHE-NH2 HCL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


H-VAL-PHE-NH2 HCL 공급 업체

글로벌( 10)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
GL Biochem (Shanghai) Ltd 86-21-61263452 (tel), 86-13641803416(mobile)
86-21-61263399 ymbetter@glbiochem.com China 9721 64
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Chemsky (shanghai) International Co.,Ltd 021-50135380
shchemsky@sina.com China 15426 60
SynAsst Chemical. 021-60343070,60343071
021-35122006 sales@synasst.com China 12743 55
Chengdu Youngshe Chemical Co., Ltd. 17380623303
+86 (28) 6232-8193 Caroline@youngshechem.com China 1577 58
Nanjing Meihao Pharmaceutical Technology Co., Ltd. meitaochem@126.com
meitaochem@126.com China 19112 58
Shanghai Jifeng Biotechnology Co., Ltd. 021-61263377
021-61263399 15800684150@163.com China 2689 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved