ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester

Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester 구조식 이미지
카스 번호:
79907-45-2
상품명:
Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester
동의어(영문):
Procyanidin B1 3-O-gallate;Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester
CBNumber:
CB58104789
분자식:
C37H30O16
포뮬러 무게:
730.62
MOL 파일:
79907-45-2.mol

Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester 속성

안전

Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester C화학적 특성, 용도, 생산

Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2R,2'R,3R,3'S,4R)-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3-yl ester 공급 업체

글로벌( 4)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Chengdu Caoyuankang Biological Technology Co., Ltd. 028-67271232 18180717316
3407142655@qq.com China 468 58
cjbscvictory 13348961525
3003867561@qq.com China 9929 58
Chengdu Push Bio-Technology Co., Ltd. 028-85370565-229 18080489829
push-herbchem@foxmail.com China 9185 58
Shanghai Moqi Biological Technology Co., LTD 400-186-5138 13341702378
13681877033@139.com China 6997 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved