ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE

ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE 구조식 이미지
카스 번호:
33668-25-6
상품명:
ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE
동의어(영문):
ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANECARBOXYLATE;ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE;Ethyl 3-oxocyclohexane-1-carboxylate 97+%;3-Cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester;3-Oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester;3-Oxocyclohexane-1-carboxylic acid ethyl ester;1-(Ethoxycarbonyl)-3-oxocyclohexane, 3-(Ethoxycarbonyl)cyclohexan-1-one
CBNumber:
CB6265528
분자식:
C9H14O3
포뮬러 무게:
170.21
MOL 파일:
33668-25-6.mol

ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE 속성

끓는 점
249℃
밀도
1.083
인화점
104℃

안전

위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 41
안전지침서 26-39
위험 참고 사항 Irritant

ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE C화학적 특성, 용도, 생산

ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


ETHYL 3-OXOCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLATE 공급 업체

글로벌( 75)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21672 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Hebei Minshang Biotechnology Co., Ltd
+86-13582176207
cathy@hbminshang.com CHINA 272 58
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30003 58
Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd.
86-0311-83975816 whatsapp +8618034554576
86-0311-83975816 grace@hbhuanhao.com CHINA 699 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 12231 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Shanghai AmasPharm Co., Ltd. 021- 34309580 13621843132
021-34978309 sales@amaspharm.com China 525 62
Cool Pharm, Ltd 18019463053
sales@coolpharm.com China 10160 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved