ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide

N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide 구조식 이미지
카스 번호:
793712-73-9
상품명:
N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide
동의어(영문):
N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide
CBNumber:
CB811174686
분자식:
C16H11NO4
포뮬러 무게:
281.26
MOL 파일:
793712-73-9.mol

N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide 속성

안전

N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide C화학적 특성, 용도, 생산

N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)benzofuran-2-carboxamide 공급 업체

글로벌( 1)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
MQ (shanghai) Pharmaceuticals Co., Ltd. 18149795423
1014988033@qq.com China 8900 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved