ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID

TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID 구조식 이미지
카스 번호:
97945-19-2
상품명:
TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID
동의어(영문):
TRANS-6-AMINO-CYCLOHEX-3-ENECARBOXYLIC ACID;TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID;(1S,6R)-6-AZANIUMYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBOXYLATE;trans-2-Amino-4-cyclohexene-1-carboxylic acid, 98+%;6-aminocyclohex-3-ene-1-carboxylic acid hydrochloride;3-Cyclohexene-1-carboxylicacid,6-amino-,(1R,6R)-rel-(9CI)
CBNumber:
CB8290278
분자식:
C7H11NO2
포뮬러 무게:
141.17
MOL 파일:
97945-19-2.mol

TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID 속성

녹는점
281-283 °C
끓는 점
258.21°C (rough estimate)
밀도
1.1522 (rough estimate)
굴절률
1.5026 (estimate)

안전

위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 36/37/38-20/21/22-43
안전지침서 36/37/39-26-36/37
HS 번호 29224985

TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

BEIGE POWDER

TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


TRANS-2-AMINO-4-CYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACID 공급 업체

글로벌( 21)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
BEST-REAGENT 400-1166-196 18981987031
028-84555506 QQ:800101999 cdhxsj@163.com China 9900 57
Thermo Fisher Scientific 800-810-5118
+86-10-84193589 cnchemical@thermofisher.com China 17444 75
Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd. 0519-85528066/85524369
0519-85528066 sales@hopschem.com China 31137 55
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60
Shandong Ono Chemical Co., Ltd. 0539-6362799(To 20)
0539-6362799(To 20) 861669111@qq.com China 10003 58
Aikon International Limited 025-66151770,13813800073//qq:2885670560
(7)02557626880 lwan@aikonchem.com China 12243 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved