4-nitrosodiphenyl ether

4-nitrosodiphenyl ether Basic information
Product Name:4-nitrosodiphenyl ether
Synonyms:4-nitrosodiphenyl ether
CAS:52671-42-8
MF:
MW:0
EINECS:
Product Categories:
Mol File:52671-42-8.mol
4-nitrosodiphenyl ether Structure
4-nitrosodiphenyl ether Chemical Properties
Safety Information
MSDS Information
4-nitrosodiphenyl ether Usage And Synthesis
4-nitrosodiphenyl ether Preparation Products And Raw materials
Tag:4-nitrosodiphenyl ether(52671-42-8) Related Product Information
FLUORODIFEN 4-ISOTHIOCYANATO-4'-NITRODIPHENYL ETHER 2,6-DICHLOROPHENYL-4-NITROPHENYL ETHER N,O-DI(2,4-DNP)-L-TYROSINE 4-(4-Nitrophenoxy)aniline 3,5-DICHLORO-4-(2-CHLORO-4-NITROPHENOXY)BENZENE-1-SULFONYL CHLORIDE Oxyfluorfen 1,3-DICHLORO-2-(2-CHLORO-4-NITROPHENOXY)BENZENE O-MONO-2,4-DNP-L-TYROSINE Bifenox 2,4-DINITROPHENOXAZINE 2,4-dinitro-1-phenoxybenzene o-(p-nitrophenoxy)anisole 2-[4-(TERT-BUTYL)PHENOXY]-5-NITROBENZALDEHYDE 2-(4-METHOXYPHENOXY)-5-NITROBENZOIC ACID 4,4'-DINITRODIPHENYL ETHER 1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene 4-ACETYL-4'-NITRODIPHENYL ETHER