ChemicalBook
Chinese English Germany Korean

Sichuan Jiaying Lai Technology Co.,LTD 企業の連絡先情報

名前:Sichuan Jiaying Lai Technology Co.,LTD
電話番号:13876200465
ファックス番号:
電子メール:ycling@enlaibio.com
国籍:CHINA
ウェブサイト:www.en.jiayinglai.com
商品の合計数:300
1 2 3

製品カタログ

L-Glu(Obzl)-NCA(4S)-2,5-ジオキソ-4-オキサゾリジンプロパン酸フェニルメチルエステル3190-71-4C13H13NO5
Cbz-N-Me-Val-OHCBZ-N-メチル-L-バリン42417-65-2C14H19NO4
L-Lys(tfa)-NCA(S)-N-[4-(2,5-ジオキソオキサゾリジン-4-イル)ブチル]-2,2,2-トリフルオロアセトアミド42267-27-6C9H11F3N2O4
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OHFMOC-NΑ-メチル-O-T-ブチル-L-チロシン133373-24-7C29H31NO5
L-Tyr-NCAN-カルボニル-L-チロシン無水物3415-08-5C10H9NO4
L-Ala-NCAN-カルボキシ-L-アラニン無水物2224-52-4C4H5NO3
fmoc-ala-alaC21H22N2O5
GHK-Cuグリシル-L-ヒスチジル-L-リジン49557-75-7C14H24N6O4
Fmoc-Gly-Gly-Gly-Gly-OH1001202-16-9C23H24N4O7
h-lys-lys-oh 2hclLYS-LYS 二塩酸塩52123-30-5C12H28Cl2N4O3
Gly-Gly-Glyグリシルグリシルグリシン556-33-2C6H11N3O4
ala-proL-アラニル-L-プロリンC8H14N2O3
Fmoc-Phe-Phe-OH84889-09-8C33H30N2O5
Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH170941-79-4C21H21N3O6
L-Ala-Leu-OHN-(L-アラニル)-L-ロイシン3303-34-2C9H18N2O3
Boc-Phe-Gly25616-33-5C16H22N2O5
Propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, (S)-72185-81-0
(Cbz-Cys-OH)2N,N'-ジカルボベンゾキシ-L-シスチン6968-11-2C22H24N2O8S2
(Fmoc-Cys-OtBu)2(FMOC-CYS-OTBU)2 (ジスルフィド結合)139592-37-3C44H48N2O8S2
(H-Cys-OMe)2·HClL-シスチンジメチル·2塩酸塩32854-09-4C8H18Cl2N2O4S2
(H-CYS-OTBU)2.HCl38261-78-8C14H30Cl2N2O4S2
Ac-Asp(OtBu)-OH117833-18-8C10H17NO5
AC-D,L-Ala-OHN-アセチル-DL-アラニン1115-69-1C5H9NO3
Ac-D-Ala-OH(2R)-2-(アセチルアミノ)プロピオン酸19436-52-3C5H9NO3
AC-D-Leu-OHN-アセチル-D-ロイシン19764-30-8C8H15NO3
Ac-D-Trp-OHN-アセチル-D-トリプトファン2280-01-5C13H14N2O3
AC-Gly-OHN-アセチルグリシン543-24-8C4H7NO3
Ac-Leu-OHN-アセチル-L-ロイシン1188-21-2C8H15NO3
AC-L-Thz-OH(4R)-3-アセチル-4α-チアゾリジンカルボン酸54323-50-1C7H9NO3S
AC-L-Tyr-OHN-アセチル-L-チロシン537-55-3C11H13NO4
AC-L-Val-OHN-アセチル-L-バリン96-81-1C7H13NO3
Ac-Lys-OHN2-アセチルリシン1946-82-3C8H16N2O3
Ac-Trp-OEtN-アセチル-L-トリプトファンエチル2382-80-1C15H18N2O3
Ac-Trp-OHN-アセチル-L-トリプトファン1218-34-4C13H14N2O3
Ala-Ala-OH(S)-2-[[(S)-2-アミノプロピオニル]アミノ]プロピオン酸1948-31-8C6H12N2O3
Ala-Phe-OHN-(L-アラニル)-L-フェニルアラニン3061-90-3C12H16N2O3
Asp(Obzl)-NCA2,5-ジオキソオキサゾリジン-4β-酢酸ベンジル13590-42-6C12H11NO5
Asp-Phe-Omeアルパルテーム22839-47-0C14H18N2O5
Cbz-NH-OHN-カルボベンゾキシヒドロキシルアミン3426-71-9C8H9NO3
Boc-2-Abu-ol150736-72-4C9H19NO3
Boc-4-Abu-ol4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-1-ブタノール75178-87-9C9H19NO3
Boc-4-NO2-Phe-OEt67630-00-6C16H22N2O6
Boc-4-NO2-Phe-OHN-(tert-ブトキシカルボニル)-4-ニトロ-L-フェニルアラニン33305-77-0C14H18N2O6
Boc-Ala-OlN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-アラニノール79069-13-9C8H17NO3
boc-ala-osuN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-アラニンスクシンイミジル3392-05-0C12H18N2O6
Boc-Asn-OHNα-(tert-ブトキシカルボニル)-L-アスパラギン7536-55-2C9H16N2O5
Boc-Cys(Acm)-OHS-[(アセチルアミノ)メチル]-N-[(1,1-ジメチルエトキシ)カルボニル]-L-システイン19746-37-3C11H20N2O5S
Boc-Cys(mob)N-[(1,1-ジメチルエトキシ)カルボニル]-S-[(4-メトキシフェニル)メチル]-L-システイン18942-46-6C16H23NO5S
Boc-D-Ala-Ol(R)-(+)-2-(BOC-アミノ)-1-プロパノール106391-86-0C8H17NO3
Boc-Dap-OH(S)-3-アミノ-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)プロピオン酸73259-81-1C8H16N2O4
Boc-D-Arg-OHHClH2ON-BOC-D-アルギニン塩酸塩113712-06-4C11H25ClN4O5
Boc-D-CHG-OlN-BOC-D-シクロヘキシルグリシノール188348-00-7C13H25NO3
Boc-D-Dap-OH76387-70-7C8H16N2O4
Boc-D-Glu(Obzl)-Obzl35793-73-8C17H23NO6
Boc-D-Homophe-OHBOC-D-ホモフェニルアラニン-OH82732-07-8C15H21NO4
Boc-D-Leu-OLBOC-D-ロイシノール106930-51-2C11H23NO3
Boc-DL-Pro-OMeピロリジン-1,2-ニカルボン酸1-TERT-ブチル2-メチル145681-01-2C11H19NO4
Boc-DL-Ser-Ome69942-12-7C9H17NO5
Boc-D-N-Me-PheDCHABOC-D-MEPHE-OH・DCHA102185-45-5C27H44N2O4
Boc-D-Pro-OHN-(tert-ブトキシカルボニル)-D-プロリン37784-17-1C10H17NO4
Boc-D-Pro-OlN-(tert-ブトキシカルボニル)-D-プロリノール83435-58-9C10H19NO3
Boc-D-Ser(Bzl)-OHO-ベンジル-N-(tert-ブトキシカルボニル)-D-セリン47173-80-8C15H21NO5
Boc-D-Ser(Bzl)-OL120349-75-9C15H23NO4
Boc-D-ser(me)-OHBOC-O-メチル-D-セリン86123-95-7C9H17NO5
Boc-D-Ser(Tbu).DCHA248921-67-7C12H23N.C12H23NO5
Boc-D-Ser-OMeN-(tert-ブトキシカルボニル)-D-セリンメチル95715-85-8C9H17NO5
Boc-D-Tic-OH11592-35-1C15H19NO4
Boc-D-Tle-OHN-(tert-ブトキシカルボニル)-D-tert-ロイシン124655-17-0C11H21NO4
Boc-Gln-Otbu295325-99-4
Boc-Glu(OcHx)-OHN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-グルタミン酸 5-シクロヘキシル73821-97-3C16H27NO6
Boc-Gly-Gly-Gly28320-73-2C11H19N3O6
Boc-Gly-Gly-OHN-(TERT-ブチルトキシカルボニル)グリシルグリシン31972-52-8C9H16N2O5
Boc-Gly-Leu-OH51871-42-2C13H24N2O5
Boc-Gly-OetN-(tert-ブトキシカルボニル)グリシンエチル14719-37-0C9H17NO4
Boc-Gly-OMeN-(tert-ブトキシカルボニル)グリシンメチル31954-27-5C8H15NO4
Boc-Gly-OSuN-(tert-ブチルオキシカルボニル)グリシン2,5-ジオキソ-1-ピロリジニル3392-07-2C11H16N2O6
Boc-His(trt)-OH32926-43-5C30H31N3O4
Boc-Homophe-OHN-Boc-(L)-ホモフェニルアラニン100564-78-1C15H21NO4
Boc-Ile-olBOC-イソロイシノール106946-74-1C11H23NO3
Boc-Leu-Gly-OHN-(TERT-ブチルトキシカルボニル)-L-ロイシルグリシン32991-17-6C13H24N2O5
Boc-L-Glu(Ome)-OmeN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-グルタミン酸ジメチル59279-60-6C12H21NO6
Boc-L-Leu-OH H2ON-(tert-ブトキシカルボニル)-L-ロイシン一水和物13139-15-6C11H21NO4
Boc-L-Pro-OlN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-プロリノール69610-40-8C10H19NO3
Boc-L-Pro-OMeN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-プロリンメチル59936-29-7C11H19NO4
Boc-L-Ser-OHN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-セリン3262-72-4C8H15NO5
Boc-Ser-OMeN-(tert-ブトキシカルボニル)-L-セリンメチル2766-43-0C9H17NO5
Boc-L-Tyr-OLBOC-チロシノール220237-31-0C14H21NO4
Boc-Lys(Boc)-OH·DCHANα,Nε-ビス(tert-ブトキシカルボニル)-L-リジンジシクロヘキシルアンモニウム15098-69-8C28H53N3O6
Boc-Lys(Cbz)-Ol82689-20-1C19H30N2O5
Boc-Lys(Fmoc)-OHBOC-LYS(FMOC)-OH84624-27-1C26H32N2O6
BOC-N-Me-D-Phe-OHN-(tert-ブトキシカルボニル)-N-メチル-D-フェニルアラニン85466-66-6C15H21NO4
BOC-N-Me-leu-OHBOC-N-メチル-L-ロイシン53363-89-6C12H23NO4
Boc-n-me-l-thr(bzl).CHA64263-80-5C17H25NO5
Boc-N-Me-L-Tyr(bzl)-OH64263-81-6C22H27NO5
Boc-N-Me-Tyr(tbu)-OH66638-37-7
BOC-N-Me-val-OHN-(tert-ブトキシカルボニル)-N-メチル-L-バリン45170-31-8C11H21NO4
Boc-Phe-Ala-OH55677-48-0C17H24N2O5
Boc-Phe-Gly-Gly-OH103340-16-5C18H25N3O6
Boc-Phe-Obzl66617-58-1C21H25NO4
Boc-Pro-Gly-OH51785-82-1C12H20N2O5
1 2 3
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved