ChemicalBook
English   Japanese   Germany   Korea

头孢呋辛酯

头孢呋辛酯, 64544-07-6, 结构式
头孢呋辛酯
CAS号:
64544-07-6
英文名称:
Cefuroxime 1-acetoxyethyl ester
英文同义词:
sn407;Ximos;Zinat;Axoril;Ceftin;Oraxim;Zinnat;cxm-ax;Cefaks;Cefurax
中文名称:
头孢呋辛酯
中文同义词:
新菌灵;头孢呋宁;头孢呋新酯;头孢呋辛酯;原料药头孢呋辛酯;0CI一15641;头孢呋新乙酰氧乙酯;头孢呋辛酯(标准品);头孢呋辛酯 EP标准品;头孢呋辛酯 USP标准品
CBNumber:
CB0707486
分子式:
C20H22N4O10S
分子量:
510.47
MOL File:
64544-07-6.mol

头孢呋辛酯化学性质

熔点 :
175-180 °C
沸点 :
250°C (rough estimate)
密度 :
1.3927 (rough estimate)
折射率 :
1.6000 (estimate)
储存条件 :
?20°C
溶解度 :
DMSO: soluble1mg/mL
酸度系数(pKa):
8.31±0.60(Predicted)
形态:
powder
颜色:
white to off-white
InChIKey:
KEJCWVGMRLCZQQ-UXXYIVIXSA-N
CAS 数据库:
64544-07-6(CAS DataBase Reference)
安全信息
WGK Germany : 2
海关编码 : 2941906000
毒性: LD50 oral in rabbit: 200mg/kg

头孢呋辛酯性质、用途与生产工艺

概述

头孢呋辛酯( cefuroxime axetil)是一种口服高效的第二代头孢菌素系头孢呋辛的前体药物,为头孢呋辛的乙酰氧基乙酯,由葛兰素史克公司研发;口服后在体内吸收被酯酶水解后而释放出头孢呋辛, 可抑制细菌细胞壁合成,阻止细菌生长繁殖;因此具有强大的抗菌作用,适用于溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌(耐甲氧西林株除外)及流感嗜血杆菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌等肠杆菌科细菌敏感菌株所致成人急性咽炎或扁桃体炎、急性中耳炎、上颌窦炎、慢性支气管炎急性发作、急性支气管炎、单纯性尿路感染、皮肤软组织感染及无并发症淋病奈瑟菌性尿道炎和宫颈炎及儿童咽炎或扁桃体炎、急性中耳炎及脓疱病等。

制备方法

1.头孢呋辛酸与1-乙酰氧-1-溴乙烷合成:以二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,K2CO3为碱催化剂,用头孢呋辛酸(A)与1-乙酰氧-1-溴乙烷(B)反应合成头孢呋辛酯(C)。反应式如图1所示。
头孢呋辛酸与1-乙酰氧-1-溴乙烷合成本品的反应式
图1为头孢呋辛酸与1-乙酰氧-1-溴乙烷合成本品的反应式
操作步骤为:1-乙酰氧-1-溴乙烷与头孢呋辛酸(物质的量比为1.6:1),在50mL DMF中,在1.5g K2CO3催化作用下,反应2.5h,用异丙醚结晶,过滤、干燥得头孢呋辛酯成品。
2.头孢呋辛钠与(R,S)-乙酸-1-溴乙酯合成:以头孢呋辛钠(A)为原料,用与酯化反应相同的溶剂配套制备了(R,S)-乙酸-1-溴乙酯(B),两者进行酯化反应,再经乙酸结晶,得到了高纯度的无定形产物头孢呋辛酯(C)。反应式如图2所示。
头孢呋辛钠与(R,S)-乙酸-1-溴乙酯合成合成本品的反应式
图2为头孢呋辛钠与(R,S)-乙酸-1-溴乙酯合成合成本品的反应式
操作步骤为:首先,在无水氯化锌和N,N-二甲基乙酰胺存在下,乙酰溴和乙醛反应得到(R,S)-乙酸-1-溴乙酯。然后,在K2CO3和N,N-二甲基乙酰胺存在下,头孢呋辛钠与(R,S)-乙酸-1-溴乙酯发生酯化反应,经水洗、萃取、过滤等过程得到头孢呋辛钠泡沫状粗品。该粗品再用过量的乙酸溶液纯化,得到白色高纯度的成品头孢呋辛酯。

药理作用

本品为第二代头孢菌素类抗生素。口服经胃肠道吸收后,在酯酶作用下迅速水解为头孢呋辛而发挥抗菌作用。对革兰阳性球菌的活性与第一代头孢菌素相似或略差,但对葡萄球菌和革兰阴性杆菌产生的b内酰胺酶显得相当稳定。除耐甲氧西林葡萄球菌、肠球菌属和李斯特菌属外,其他阳性球菌(包括厌氧球菌)对本品均敏感。本品对金黄色葡萄球菌的抗菌活性较头孢唑啉差,1~2mg/L的本品可分别抑制对青霉素敏感和耐药的全部金黄色葡萄球菌。对流感嗜血杆菌有较强抗菌活性,大肠埃希菌、奇异变形杆菌等对本品敏感;吲哚阳性变形杆菌、枸橼酸菌属和不动杆菌属对本品的敏感性差,沙雷菌属多数耐药,铜绿假单胞菌、弯曲杆菌属和脆弱拟杆菌对本品耐药。本品的作用机制是抑制细菌细胞壁的合成。

药代动力学

本品脂溶性强,口服吸收良好,吸收后迅速在肠黏膜和门脉循环中被非特异性酯酶水解为头孢呋辛,分布至全身细胞外液;血清蛋白结合率约为50%。餐后口服本品250mg和500mg后,血药峰浓度(Cmax)于2.5~3小时到达,分别为4.1mg/L和7.0mg/L。食物可促进本品吸收,空腹和餐后口服本品的绝对生物利用度分别为37%和52%。饮用牛奶可使本品的药-时曲线下面积值(AUC值)增高,增高幅度在儿童组较成人组更为显著。本品的血消除半衰期为1.2~1.6小时,较头孢克洛、头孢氨苄和头孢拉定略长;新生儿和肾功能减退患者的血消除半衰期延长;老年(平均年龄84岁)患者的血清血消除半衰期可延长至约3.5小时。空腹和餐后口服本品500mg后,24小时尿中排泄量分别为给药量的32%和48%。血液透析可降低本品的血药浓度。

药理相互作用

(1)呋塞米、依他尼酸、布美他尼等强利尿药,卡氮芥、链佐星等抗肿瘤药及氨基糖苷类抗生素等肾毒性药物与本品合用有增加肾毒性的可能。
(2)克拉维酸可增强本品对某些因产生β内酰胺酶而对本品耐药的革兰阴性杆菌的抗菌活性。
(3)本品与丙磺舒合用可使本品的药-时曲线下面积值(AUC值)增加约50%。
(4)本品与抗酸药合用可减少本品的吸收。

临床应用

本品适用于敏感菌株所致感染的治疗。
1.呼吸道感染:急性咽炎或扁桃体炎、上颌窦炎、慢性支气管炎急性发作、急性支气管炎。
2.耳鼻喉科感染:急性中耳炎、急性咽炎、扁桃体炎。
3.泌尿系感染:单纯性尿路感染、无并发症淋病奈瑟菌性尿道炎。
4.皮肤软组织感染。
5.其他感染:宫颈炎、脓疱病。
有关头孢呋辛酯的概述、制备方法、药理作用、临床应用等是由Chemicalbook的丁红编辑整理。(2015-11-23)

注意事项

(1)对本品及其他头孢菌素类过敏者、有青霉素过敏性休克或即刻反应史者及胃肠道吸收障碍者禁用。
(2)本品与青霉素类或头霉素类(cephamycins)有交叉过敏反应,因此对青霉素类、青霉素衍生物、青霉胺及头霉素类过敏者慎用。
(3)肾功能减退及肝功能损害者慎用。
(4)有胃肠道疾病史者,特别是溃疡性结肠炎、局限性肠炎或抗生素相关性结肠炎者慎用。
(5)长期服用本品可致菌群失调,引发继发性感染。如发生轻度假膜性肠炎,停药即可,但对于中、重度假膜性肠炎患者,须对症处理并给予抗艰难梭菌的抗菌药物。
(6)本品应吞服,不可嚼碎;应于餐后服用,以增加吸收,提高血药浓度,并减少胃肠道反应。
(7)孕妇慎用本品。本品可经乳汁排出,故哺乳期妇女应慎用或暂停哺乳。
(8) 5岁以下小儿宜服用头孢呋辛酯混悬液。
(9)老年(平均年龄84岁)患者的t1/2可延长至约3.5h,因此应根据肾功能情况调整用药剂量或用药间期。
(10)对实验室检查指标的干扰:直接抗人球蛋白(Coombs)试验可出现阳性反应;硫酸铜尿糖试验可出现假阳性反应,但葡萄糖酶试验法不受影响;高铁氰化物血糖试验可出现假阴性反应,但葡萄糖酶试验法和抗坏血酸氧化酶试验法不受影响;血清丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶和血尿素氮可升高;采用Jaffe反应进行血清和尿肌酐值测定时可出现假性增高。
(11)过量使用本品可刺激大脑而导致抽搐。腹膜透析和血液透析能降低本品的血药浓度。

用法用量

口服。成人一般一日0.5g;下呼吸道感染患者:一日1g;单纯性下尿路感染患者:一日0.25g。均分2次服用。单纯性淋球菌尿道炎单剂疗法剂量为1g。5~12岁小儿急性咽炎或急性扁桃体炎:按体重一日20mg/kg,分2次服用,一日不超过0.5g;急性中耳炎、脓疱病:按体重一日30mg/kg,分2次服用,一日不超过1g。

不良反应

(1)常见腹泻、恶心和呕吐等胃肠反应。
(2)少见皮疹、药物热等过敏反应。
(3)偶见假膜性肠炎、嗜酸粒细胞增多、血胆红素升高、血红蛋白降低、肾功能改变、Coombs试验阳性和一过性肝酶升高。

化学性质 

白色至淡黄色的粉末,略有异臭,味苦。易溶于二氧六烷,较易溶于甲醇,微溶于乙醇,极微溶于乙醚,几不溶于水。[α]D+84°(C=0.87,二甲亚砜)。

用途 

为头孢呋辛的酯化衍生物,是一前体药物,口服后被非特异性酯酶水解释放出头孢呋新而起作用,因而其抗菌谱及抗菌活性同头孢呋新相似,但改善了其在体内的吸收。对多种革兰阳性菌、革兰阴性菌及厌氧菌均有抗菌作用。临床主要用于敏感菌所致的呼吸道感染、泌尿道感染、淋球菌感染、皮肤及软组织感染。

生产方法 

以头孢呋辛为原料,其钠盐和乙酸1-溴乙酯反应成酯,即成头孢呋辛酯。

类别

有毒物质

毒性分级

中毒

急性毒性

腹腔-大鼠 LD50: 950 毫克/公斤; 腹腔-小鼠 LD50: 510 毫克/公斤

可燃性危险特性

热分解排出有毒氮氧化物, 硫氧化物烟雾

储运特性

库房低温通风干燥

灭火剂

水,二氧化碳, 泡沫, 干粉

头孢呋辛酯 上下游产品信息

上游原料

下游产品


头孢呋辛酯 生产厂家

全球有 178家供应商   头孢呋辛酯国内生产厂家
供应商联系电话传真电子邮件国家产品数优势度
孝感深远化工有限公司 15527768850 0712-2580635 QQ: 17919012291791901229@qq.com;1791901229@qq.com;中国 9127 52
北京百灵威科技有限公司 400-666-7788 010-82848833 86-10-82849933jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com中国 96815 76
Pure Chemistry Scientific Inc. 001-857-928-2050 or 1-888-588-9418 001-617-206-9595sales@chemreagents.com美国 9918 62
LGM Pharma 1-(800)-881-8210 615-250-9817inquiries@lgmpharma.com美国 1938 70
南京康满林化工实业有限公司 025-83697070 +86-25-83453306info@chemlin.com.cn中国 19991 64
凯试(上海)科技有限公司 021-50135380  shchemsky@sina.com中国 32358 50
上海岚克医药科技发展有限公司 0086-21-58956006,021-38701807 0086-21-58956100sales@langchem.com中国 7836 57
国药集团化学试剂有限公司 86-21-63210123 86-21-63290778 86-21-63218885sj_scrc@sinopharm.com中国 9848 79
大连美仑生物技术有限公司 0411-66771943 0411-66771945sales@meilune.com;sales@meilune.com;中国 3886 58
上海源叶生物科技有限公司 15800763013 021-61312847 021-550682483008007399@qq.com中国 4995 60
深圳菲斯生物科技有限公司 17727448752,0755-83725681-603 +86 755 28094224rex.liu@phystandard.com;tom.liu@phystandard.com中国 4508 50
北京华美互利生物化工 010-56205725 010-65763397waley188@sohu.com中国 12341 58
广州爱纯医药科技有限公司 18927568969 020-39119399 020-39119999isunpharm@qq.com中国 4485 55
南京生利德生物科技有限公司 025-58378339 025-57019371sales@sunlidabio.com;sales@sunlidabio.com中国 3815 55
上海陶术生物科技有限公司 15002134094 021-33632979 021-33632979service1@targetmol.com中国 4997 58
武汉东康源科技有限公司 18007166089 27-81302488 027-81302088info@dkybpc.com;2851686510@qq.com中国 2014 58
上海湄水化工科技有限公司 021-60549325 18616193163 021-33250306mail@meishuichem.com中国 4537 56
HBCChem, Inc. +1-510-219-6317 +1-650-486-1361 sales@hbcchem.com美国 10659 60
化夏化学北京公司 13458535857 400-1166-196 QQ:800101999cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com中国 9975 58
武汉大华伟业医药化工有限公司 027-59262863 13277907145 QQ:3091977954 027-59420980dh.luna@whdhwy.com中国 4959 58
上海乾劲化工科技有限公司 17321230821 021-20900665 021-209006652986274987@qq.com中国 1627 55
杭州杰恒化工有限公司 0571-87396432 0571-87396431sales@jhechem.com;中国 13913 53
湖北巨胜科技有限公司 18871490274 027-59599241  sales@hubeijusheng.com;sales@hubeijusheng.com中国 9863 58
桦特昇生物科技(武汉)有限公司 18140587686 027-59207879 QQ:1972026995kf@3600chem.com中国 5006 55
合肥天健化工有限公司 19955143585 551-65418679 0551-65418697info@tnjchem.com中国 1897 62
湖北远成赛创科技有限公司 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551 023-60363599,027-68886696andy@ycgmp.com,2355880551@qq.com,2355779403@qq.com中国 5053 58
杭州鼎燕化工有限公司 0571-87157530,88025800,86465881 0571-87156470sales@dingyanchem.com中国 2983 58
南京博米尔生物科技有限公司 025-83453382-8005 025-83453382sale@parabiochem.com中国 9615 55
武汉远成共创科技有限公司 0531-85067660 027-88608190-969gy08@yccreate.com中国 2972 55
山东西亚化工科技有限公司 400-990-3999 0539-63659913007715519@qq.com;3007715519@qq.com中国 27148 60
南京罗迈美生物科技有限公司 025-57798860  sales@njromanme.com中国 4611 58
上海瀚香生物科技有限公司 17754423994 QQ:28535309102853530910@qq.com中国 7998 62
郑州艾克姆化工有限公司 13323845623 0371-55629727 0371556297273001343895@qq.com中国 9522 58
北京索莱宝科技有限公司 15930773779 010-56371250 010-563712822748554845@qq.com中国 22395 68
深圳市森迪生物科技有限公司 18126413629 0755-23311925 QQ2355327053 0755-23311925abel@ycgmp.com中国 5121 58
湖北威德利化学科技有限公司 18627774460 027-83991130 027-839911301718093273@QQ.COM中国 2064 58
深圳市森迪生物科技有限公司 WX:18124570582 TEL:0755-23574479 QQ: 2355327139 0755-23229476 QQ: 2355327139siliao02@yccreate.com中国 6130 58
武汉维斯尔曼生物工程有限公司 13419635609 027-59402396 027-8398931013419635609@163.com中国 4566 55
武汉维斯尔曼生物工程有限公司 13667159345 027-83778876 027-8377887613667159345@163.com中国 4859 55
武汉魔力生物科技有限公司 18872289958、027-52304252、QQ3400508168 027-523042523400508168@qq.com中国 1915 55
广州卡芬生物科技有限公司 18029243487 QQ:2355327168 020-31121510gy@yccreate.com中国 4763 55
武汉曙欧科技有限公司 17792809151 188722207972355916837@ycphar.com;2355916837@ycphar.com中国 6149 55
湖北扬信医药科技有限公司 15347291507 0714-39990013003359760@qq.com中国 11127 55
威尔曼医药集团有限公司 15807197853 027-8399122015807197853@163.com;中国 3371 58
泰安市嘉叶生物科技有限公司 15318151873  285424065@qq.com;1083092978@qq.com中国 9991 55
深圳市祥根生物科技有限公司 17722691780 0755-28967200 0755-289672003002656946@QQ.COM中国 9798 60
南京邦诺生物科技有限公司 18912979163 QQ:1940349790belovelife2010@foxmail.com中国 4728 55
山东小野化学股份有限公司 0539-6362799(To 20) 0539-6362799(To 20)861669111@qq.com中国 10002 58
佛山晟熠生物科技有限公司 18064670521 0757-882107522355935187@ycphar.com中国 4896 58
珠海嘉亿生物科技有限公司 18578209868 QQ2355327026 18578209868 QQ:2355327026steroidbest@hotmail.com中国 6511 58
心邀(深圳)生物科技有限公司 0755-89880280 0755-898802803004042494@qq.com中国 1823 58
湖北威德利化学科技有限公司 18627774460 027-83991130 027-839911301718093273@QQ.COM中国 4976 64
武汉峰耀同辉化学制品有限公司 15377573527 027-87466205 027-874662052678564200@qq.com中国 19015 58
佛山道麒生物科技有限公司 18062666947 180626669592355880548@qq.com中国 4230 58
合肥药谷生物科技有限公司 0086-0551-62993905 0086-0551-62993905info@hxygmall.com中国 3384 58
医恩医疗系统研发(上海)有限公司 18930822973 021-58958002 021-58958618xiaoyangw@gmail.com;xiaoyangw@gmail.com中国 1664 58
武汉新百川医药科技有限公司 027-50476178 QQ644526144644526144@qq.com中国 419 58
广州牌牌生物科技有限公司 18371201331 020-81716320 020-81716319Sales@pipitech.com中国 2250 58
武汉赢元贝商贸有限公司 13349903920 -869523959@qq.com中国 1010 58
湘潭嘉叶源生物科技有限公司 19972424735 0731-55570935 0731-55570935fiona1@yccreate.com中国 6885 58
南京克罗托鲁宁医药科技有限公司 13382066392  sales@croteau-lab.com中国 4888 58
成都圣美凯生物科技有限公司 15882256948  676046971@qq.com中国 5192 58
广州千行进出口有限公司 13682223272 020-87659730goldg@gzbr.com.cn;may@gzbr.com.cn;dylan@gzbr.com.cn中国 205 58
上海吉至生化科技有限公司 18017137653 400-900-4166  3007522970@qq.com中国 52519 58
深圳聚合生化科技有限公司 400-002-6226 -sales@biochemall.cn中国 54467 58
广州糖姆氏生命科学有限公司 020-31155029  sales@tomums.cn中国 1410 58
杭州洁汉化工有限公司 08657186217390  sales@gihichemicals.com中国 309 58
Target Molecule Corp 18019718960 781-999-5354  marketing@targetmol.com美国 19233 58
广州隽沐生物科技股份有限公司 --3008233717@qq.com中国 6006 12
SIMAGCHEM CORP 13806087780 +86 13806087780  shaobowang@simagchem.com中国 17852 58
湖北宏远达生物科技有限公司 18971195671 QQ:35051910603505191060@qq.com中国 1003 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd. 86-18871470254 027-59599243linda@hubeijusheng.com中国 28231 58
QUALITY CONTROL CHEMICALS INC. (323) 306-3136 (626) 453-0409orders@qcchemical.com美国 8406 58
湖北摩科化学有限公司 18651869135 0755-226779223001009495@qq.com;3001039764@qq.com中国 9606 58
深圳市思美泉生物科技有限公司 17683743113 18038040196yc-tang@yccreate.com;yc-tang@yccreate.com中国 6173 58
湖北金梭生物科技有限公司 00123456789  hubeijinsuo@163.com中国 1548 58
武汉汇百信科技有限公司 17364282875 17364282875  hbx66@qq.com中国 1556 58
Xiamen AmoyChem Co., Ltd +86 592-605 1114  sales@amoychem.com中国 6371 58
HubeiwidelychemicaltechnologyCo.,Ltd 18627774460  faith@widelychemical.com中国 743 58
Standardpharm Co. Ltd. 86-714-3992388  overseasales1@yongstandards.com美国 14344 58
钟祥市耀威生物科技有限公司 13260682861 153-37241005  w13260682861@163.com;516219607@qq.com中国 1961 58
BOC Sciences 1-631-619-7922 1-631-619-7922 1-631-614-7828inquiry@bocsci.com美国 20039 58
武汉赢元贝商贸有限公司 13349903920  1540154086@qq.com中国 2958 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd +86-13650506873  sales@chemdad.com中国 35434 58
武汉裕清嘉衡药业有限公司 13476018176  whhd13476018176@163.com;中国 2201 58
武汉裕清嘉衡药业有限公司 15827508403 027-83855381xiaozhan0503@163.com;中国 1000 58
上海晶抗生物工程有限公司 13524668266 021-52881505714@qq.com;中国 7890 58
武汉卡诺斯科技有限公司 15327105076 027-83238443 027-83238443926254131@qq.com中国 2329 58
武汉鼎信通药业有限公司 18327179646 027-59207795 027-5920779518327179646@163.com中国 1324 58
CONIER CHEM AND PHARMA LIMITED 86-18523575427  sales@conier.com中国 47486 58
Shaanxi Dideu Medichem Co. Ltd +86-15319487004 +86-29-883803271015@dideu.com中国 3533 58
爱必信(上海)生物科技有限公司 15502157206 021-38015121  info@absin.cn中国 12923 58
上海弘渠生物医药科技有限公司 88888888888  hongquchem@qq.com中国 5134 58
Cato Research Chemicals Inc. 4000-868-328 020-81215950  customer@uwalab.com;customer@uwalab.com美国 10424 58
资川生化科技(苏州)有限公司 13372112871  203016843@qq.com;482896250@qq.com中国 940 58
上海珞珐生化科技有限公司 021-51111890  sales@molnova.com中国 9328 58
重庆康洲智通医药科技有限公司 17308362167 023-62988285  3090602484@qq.com中国 458 58
上海博拓生物科技有限公司 16621358918 QQ:402135374botuopharma888@163.com中国 9197 58
河南科锐化工有限公司 +86-371-86658258  sales@coreychem.com中国 30039 58
Henan DaKen Chemical CO.,LTD. +86-371-55531817  info@dakenchem.com中国 21842 58
 

64544-07-6, 头孢呋辛酯 相关搜索:

 • Pharmaceutical intermediates
 • VIROPTIC
 • Sulfur & Selenium Compounds
 • Pharmaceuticals
 • Intermediates & Fine Chemicals
 • Heterocycles
 • Chiral Reagents
 • Pharmaceutical intermediate
 • 对照品-杂质对照品
 • 中间体
 • 药物
 • 抗生素
 • β-内酰胺类抗生素
 • 医药原料
 • 医药中间体
 • 小分子抑制剂
 • 医药原料 抗生素
 • 标准品
 • 原料中间体-原料药
 • 51047
 • 55268-75-25
 • 65238-63-2
 • 头孢呋辛酯 EP标准品
 • 头孢呋辛酯 USP标准品
 • (6R,7R)-7-[2-呋喃基(甲氧亚氨基)乙酰氨基]-3-氨基甲酰氧甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸-1-乙酰氧基乙酯
 • 0CI一15641
 • [6R-[6Α,7Β(Z)]]-3-[(氨基甲酰氧)甲基]-7-[2-(呋喃-2-基)-2-(甲氧基亚氨基)乙酰氨基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂二环[4.2.0]-2-辛烯-2-羧酸(2-乙酰氧基)乙酯
 • 头孢呋辛酯中文名称:头孢呋辛酯
 • 原料药头孢呋辛酯
 • 头孢呋辛酯(标准品)
 • 头孢呋辛酯
 • 新菌灵
 • 头孢呋新乙酰氧乙酯
 • 头孢呋新酯
 • 头孢呋宁
 • 64544-07-6
 • Cefuroxime axetil CRS
 • (6R-(6alpha,7beta(Z)))-3-(((Aminocarbonyl)oxy)methyl)-7-((2-furanyl(methoxyimino)a cetyl)-amino)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
 • Cefuroxime 1-acetoxyethyl ester
 • 1-(acetyloxy)ethyl ester
 • 5-Thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(((aminocarbonyl)oxy)methyl)-7-((2- furanyl(methoxy imino)acetyl)amino)-8-oxo-, 1-(acetyloxy)ethyl ester, (6R-(6alpha,7beta(Z)))- (9CI)
 • Cefuroxime Acetil
 • 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, 1-(acetyloxy)ethyl ester, (6R,7R)-
 • 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, 1-(acetyloxy)ethyl ester, [6R-[6α,7β(Z)]]-
 • Cefazine
 • Zinat
 • [6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
 • 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylicacid,3-[[(aMinocarbonyl)oxy]Methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-furanyl)-2-(MethoxyiMino)acetyl]aMino]-8-oxo-,1-(acetyloxy)ethyl ester, (6R,7R)-
 • CefuroxiMe axtil
 • Cefaks
 • Bioracef
 • Altacef
 • (6R,7R)-3-[[(AMinocarbonyl)oxy]Methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-furanyl)-2-(MethoxyiMino)acetyl]aMino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid 1-(Acetyloxy)ethyl Ester
 • Cefuroxime Impurity 36
 • (6r,7r)-3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2e)-2-(2-furanyl)-2-(methoxyimino)-1-oxoethyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxyli
 • Cefuroxime Axetil (500 mg)
 • 3-[(Carbamoyloxy)methyl]-7β-[[(Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]cepham-3-ene-4-carboxylic acid 1-acetoxyethyl ester
 • (6R,7R)-7-[[2-Furanyl[(Z)-methoxyimino]acetyl]amino]-3-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]octa-2-ene-2-carboxylic acid 1-acetoxyethyl ester
Copyright 2016 © ChemicalBook. All rights reserved