ChemicalBook English   Japanese   Germany   Korea

网站主页 >> CAS数据库列表 >> 醋酸乙烯酯

醋酸乙烯酯

CAS号: 2177-18-6
英文名称: VINYL ACRYLATE
英文同义词: Divinyl ester;VINYL ACRYLATE;Ethenyl acrylate;VINYL ACRYLATE 98%;ethenyl2-propenoate;ethenyl prop-2-enoate;acrylicacid,vinylester;3-Oxahexa-1,5-diene-4-one;Acrylic acid, vinyl ester;2-propenoicacid,ethenylester
中文名称: 醋酸乙烯酯
中文同义词:
CBNumber: CB3722044
分子式: C5H6O2
分子量: 98.1
MOL File: 2177-18-6.mol
醋酸乙烯酯化学性质
熔点 : -81.9°C
沸点 : 90-92 °C(lit.)
密度 : 0.942 g/mL at 25 °C(lit.)
折射率 : n20/D 1.432(lit.)
闪点 : 36 °F
储存条件 : 2-8°C
CAS 数据库: 2177-18-6
安全信息
危险品标志 : F,T,T+
危险类别码 : 11-25-34-41-38-28-20
安全说明 : 9-16-26-28-36/37/39-45
危险品运输编号 : UN 3286 3/PG 2
WGK Germany : 3
RTECS号: UD3341000

醋酸乙烯酯 性质、用途与生产工艺

醋酸乙烯酯 上下游产品信息
上游原料
下游产品
醋酸乙烯酯 生产厂家      全球有 10家供应商        醋酸乙烯酯国内生产厂家
供应商联系电话传真电子邮件国家产品数优势度
BOC Sciences 1-631-619-79221-631-614-7828inquiry@bocsci.com美国 20115 58
 
2177-18-6, 醋酸乙烯酯 相关搜索:
丙烯酸乙烯酯内墙涂料 4-羟基-6-甲基-2-吡喃酮 叫棒曲霉素 4,6-二苯基-2-吡喃酮 香豆酸 4,6-二甲基-2-氧-2H-吡喃-5-甲酸乙酯 脱氢醋酸钠 醋酸乙烯酯 4,6-二甲基邻吡喃酮 2氢-吡喃-2酮 巴豆酸乙烯酯 蟾酥 香豆灵酸甲酯 6-戊基-2H-吡喃-2-酮 蟾毒灵 肉桂酸乙烯基 华蟾素 4,6-二甲基阔马酸甲酯
monomer H2CCHCO2CHCH2 2177-18-6 Divinyl ester ethenyl prop-2-enoate Propenoic acid ethenyl ester Ethenyl acrylate 3-Oxahexa-1,5-diene-4-one Vinyl acrylate, stabilized, 98+% VINYL ACRYLATE 98% ethenyl2-propenoate acrylicacid,vinylester Acrylic acid, vinyl ester 2-propenoicacid,ethenylester VINYL ACRYLATE
Copyright 2016 © ChemicalBook. All rights reserved